ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cooked

K UH1 K T   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cooked-, *cooked*, cook, cooke
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cooked Volumeปริมาตรสุก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What an excellent fish dolphin is to eat cooked and what a miserable fish raw.สิ่งที่เป็นปลาโลมาปลาที่ดีเยี่ยม จะกินสุก และสิ่งที่ดิบปลาอนาถ The Old Man and the Sea (1958)
It used to smell up the joint something awful... and the hacks used to die, but he still cooked a great steak.กลิ่นตลบอบอวนไปทั่วห้องขัง แต่ยังไงเขาก็ทำเนื้ออร่อย Goodfellas (1990)
And earwigs cooked in slimeแมลงคลุกโคลน James and the Giant Peach (1996)
Make sure all the ingredients are cooked thoroughly.ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันทั้งหมด The Story of Us (1999)
If you want to cook pasta the right way, ...throw the cooked noodles at the wall.ถ้าคุณอยากกินพาสต้าให้อร่อย จงปาเส้นสปาเก็ตตี้ไปที่ข้างฝา Il Mare (2000)
My dad raised them himself, and my mom cooked it.พ่อฉันเลี้ยงมันมา และแม่ฉันก็ทอด My Tutor Friend (2003)
Everyday, the two of us cooked food that we weren't accustomed to,มันไม่ได้ผลอยู่แล้ว เขาไม่มีทางลดตัวลงมาใช้ชีวิตแบบพวกเราหรอก A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Is this cooked yet or not?นี่ทำเสร็จรึยังน่ะ My Girl and I (2005)
I came over and you cooked us dumplings.ผมเคยไปเที่ยวบ้าน แล้วคุณก็ทำเกี๊ยวให้กินด้วย Art of Seduction (2005)
- The government probably cooked this up.- แต่เท่าที่รู้ รัฐบาลเป็นต้นคิดเรื่องนี้แน่ๆ X-Men: The Last Stand (2006)
I mean he must have died like why did it have to be cooked that way for getting rid of the poison oh am I talking too long?ฉันหมายความว่าเขาก็ต้องตาย นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้มันต้องทำการปรุงแบบพิเศษไง เพื่อเอาพิษออกซะ โอ้ ผมพูดมากไปรึเปล่า? Sapuri (2006)
I have to ask today and he always cooked stuff for each meeting is your pacing ok?ฉันต้องถามวันนี้ และทุกครั้งที่มีการสังสรรค เขาก็มักจะลงมือทำอาหารเองเสมอ คุณยังฟังอยู่รึเปล่าครับ Sapuri (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cookedAt the sight of cooked snails, Jane turned pale.
cookedHe cooked meals for himself when his wife was sick.
cookedHe cooked up a good excuse for not going to the party.
cookedHis wife being out, he cooked dinner for himself.
cookedHow would you like your steak cooked?
cookedI can't eat a raw egg; it must be cooked.
cookedI cooked dinner.
cookedI cooked the supper last night.
cookedI like my steak cooked medium rare.
cookedI like my steak cooked medium well.
cookedI'm cooked meals by my mother.
cookedI tasted the cake she cooked.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุก[ADJ] cooked, See also: done, Ant. ดิบ, Example: เราไปซื้อเป็ดย่างสักครึ่งตัวเพื่อรับประทานกับข้าวสุก, Thai definition: อาหารที่ผ่านการแปรสภาพด้วยความร้อน
ข้าวเก่า[N] cooked rice left over from the previous meal, Syn. ข้าวเย็น, Ant. ข้าวร้อน, ข้าวใหม่, Example: ฉันไม่เอาข้าวเก่านะ มันแข็งแล้วก็ไม่ร้อนด้วย, Thai definition: ข้าวที่หุงสุกไว้ข้ามคืน
ข้าวเย็น[N] cooked rice left over from the previous meal, Syn. ข้าวเก่า, Ant. ข้าวใหม่, ข้าวร้อน, Example: แม่สั่งให้เอาข้าวเย็นมากินก่อน จะได้ไม่ต้องทิ้งไปเปล่าๆ, Thai definition: ข้าวสุกที่กินเหลือจากมื้อก่อน
ข้าวสุก[N] cooked rice, Syn. ข้าวสวย, Ant. ข้าวดิบ, Example: ไปดูในครัวหน่อยว่ามีข้าวสุกเหลืออยู่บ้างหรือปล่า, Thai definition: ข้าวที่หุงสุกแล้ว ด้วยวิธีให้งวดเหลือแต่เมล็ดข้าว
ข้าวสวย[N] cooked rice, Syn. ข้าวสุก, Example: ฉันชอบกินข้าวสวยมากกว่าข้าวต้ม เพราะมันหนักท้องกว่า, Thai definition: ข้าวที่หุงสุกแล้ว ด้วยวิธีให้งวดเหลือแต่เมล็ดข้าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers   
บัญชีผี[n. exp.] (banchī phī) EN: phoney account ; phoney list ; cooked account   
ฉู่ฉี่[n.] (chūchī) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce   FR: poisson frit pimenté [m]
ดิบ[adj.] (dip) EN: uncooked ; raw ; half-cooked   FR: cru
ข้าวมัน[n.] (khāoman) EN: rice cooked in coconut milk ; oily rice   FR: riz onctueux [m]
ข้าวมันไก่[xp] (khāoman kai) EN: chicken with rice cooked in chicken broth ; rice steamed with chicken soup   FR: poule au riz [f]
ข้าวมันส้มตำ[xp] (khāoman somtam) EN: rice cooked in coconut milk and eaten with spicy papaya salad   
ข้าวหมกไก่[xp] (khāomok kai) EN: rice cooked with chicken ; spiced rice steamed with chicken   
ข้าวสวย[n. exp.] (khāosūay) EN: cooked rice   FR: riz nature [m] ; riz cuit [m]
ข้าวสุก[n. exp.] (khāo suk) EN: cooked rice   FR: riz cuit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COOKED K UH1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cooked (v) kˈukt (k u1 k t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shú, ㄕㄨˊ, ] cooked (of food); ripe (of fruit); mature (of seeds); familiar; skilled; done; colloquial pr. shou2, #3,477 [Add to Longdo]
熟食[shú shí, ㄕㄨˊ ㄕˊ, ] cooked food, #28,215 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] cooked in soy and vinegar, #34,142 [Add to Longdo]
[rèn, ㄖㄣˋ, / ] cooked food; cook until well done, #41,670 [Add to Longdo]
干饭[gān fàn, ㄍㄢ ㄈㄢˋ, / ] cooked rice, #60,859 [Add to Longdo]
粿[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, 粿] cooked rice for making cake, #99,525 [Add to Longdo]
熟菜[shú cài, ㄕㄨˊ ㄘㄞˋ, ] cooked food (ready to eat), #105,210 [Add to Longdo]
三分熟[sān fēn shú, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄕㄨˊ, ] cooked three minutes; rare (of steak) [Add to Longdo]
五分熟[wǔ fēn shú, ㄨˇ ㄈㄣ ㄕㄨˊ, ] cooked five minutes; medium (of steak) [Add to Longdo]
料豆儿[liào dòu r, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄡˋ ㄖ˙, / ] cooked black soya bean as animal fodder [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
frisierte die Büchercooked the account [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お粥;御粥[おかゆ, okayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel [Add to Longdo]
こんがり[, kongari] (adv,adv-to) (on-mim) well-cooked; well-done; browned [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
ご飯(P);御飯(P)[ごはん(P);おまんま(御飯), gohan (P); omanma ( gohan )] (n) (1) (おまんま is slang and uk) cooked rice; (2) meal; (P) [Add to Longdo]
しゃこめし;シャコめし[, shakomeshi ; shako meshi] (n) (See 蝦蛄) shako meshi; rice cooked with shrimp [Add to Longdo]
すき焼き(P);すき焼(P);鋤焼き;鋤焼;剥焼;寿喜焼[すきやき, sukiyaki] (n) {food} thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki; (P) [Add to Longdo]
そば飯;蕎麦飯[そばめし, sobameshi] (n) (uk) soba and rice cooked together along with meat, vegetables, etc. on a metal plate [Add to Longdo]
アルファ化米;α化米[アルファかまい, arufa kamai] (n) (See 糒) cooked and dry packed rice (modern version of hoshii rice); processed quick-cooking rice [Add to Longdo]
インスタントラーメン[, insutantora-men] (n) instant ramen; precooked Chinese noodles [Add to Longdo]
カレー饂飩[カレーうどん, kare-udon] (n) Udon cooked with curry topping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cook \Cook\, v. t. [imp. & p. p. {Cooked} (k[oo^]kt); p. pr &
   vb. n. {Cooking}.]
   1. To prepare, as food, by boiling, roasting, baking,
    broiling, etc.; to make suitable for eating, by the agency
    of fire or heat.
    [1913 Webster]
 
   2. To concoct or prepare; hence, to tamper with or alter; to
    garble; -- often with up; as, to cook up a story; to cook
    an account. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       They all of them receive the same advices from
       abroad, and very often in the same words; but their
       way of cooking it is so different.  --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cooked
   adj 1: having been prepared for eating by the application of
       heat [ant: {raw}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top