ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conferences

K AA1 N F ER0 AH0 N S AH0 Z   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conferences-, *conferences*, conference
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conferencesการปรึกษาหารือร่วมกัน,การประชุมแบบปรึกษาหารือ,ประชุมกลุ่ม,การประชุมปรึกษาหารือ [การแพทย์]
Conferences, Planningการประชุมปรึกษาหารือกัน [การแพทย์]
Conferences, Preobservationการประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการทำงาน [การแพทย์]
Conferences, Preobservationการประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการทำงาน [การแพทย์]
Conferences, Supervisorการประชุมนิเทศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My press conferences was obvious.ในการแถลงข่าวด้วยตัวผมเองซะด้วย The King (2017)
It was conferences and meetings the whole time.มันมีแต่การประชุมกับชุมนุมกันตลอดเวลา Cat's Cradle (2013)
Oh, parent/teacher conferences are a bitch to reschedule.พี่ต้องไปร่วมงาน ประชุมครูและผู้ปกครอง Nebraska (2011)
Parent/teacher conferences are tonight.ผู้ปกครองกับครู มีพบปะกันคืนนี้ The Tell (2011)
I wish that my parents weren't coming home from the teacher conferences so...ฉันอยากให้พ่อยังไม่กลับบ้าน จากงานครูพบผู้ปกครอง แล้ว... . The Tell (2011)
We don't really do press conferences here.เราไม่เคยจัดแถลงข่าวสื่อมวลชน จริงๆจังๆเลยนะครับ The San Lorenzo Job (2010)
And where he can give the press conferences himself.และเขาสะดวกในการ แถลงข่าวของตัวเองด้วย Let No Man Put Asunder (2010)
No more fighting, no more threats, and no more parent-teacher conferences with you.ไม่ต้องทะเลาะกัน ลงโทษกันอีกต่อไป แล้วก็ไม่ต้องประชุมผู้ปกครองกับคุณด้วย You Gotta Get a Gimmick (2010)
Have you ever seen him before, at conferences or lectures?คุณเคยได้เจอกับเขา มาก่อนมั้ย? ในการประชุม หรือการบรรยายต่างๆ ? A561984 (2009)
Governments are really great at getting together and holding meetings and conferences and glad-handing each other, but they never ever seem to accomplish anything.แล้วญี่ปุ่นก็ได้เห็นว่า นั่นเป็นช่องโหว่ ในตอนนี้ญี่ปุ่น มีโครงการวิจัย ที่เกี่ยวกับการฆ่าวาฬมิงคีเวล The Cove (2009)
The press will be so busy holding press conferences over the seizureตอนนี้เราก็มีสินค้าที่เรายึดมาได้ แค่ขึ้นแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนก็พอ Fast & Furious (2009)
You have given live press conferences your entire life.คุณให้สัมภาษณ์สื่อเป็นประจำอยู่แล้ว Bang and Burn (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conferencesI'm sick of conferences these days.
conferencesMany international conferences have been held in Geneva.

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFERENCES    K AA1 N F ER0 AH0 N S AH0 Z
CONFERENCES    K AA1 N F R AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conferences    (n) kˈɒnfərənsɪz (k o1 n f @ r @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パグウォッシュ会議[パグウォッシュかいぎ, paguuosshu kaigi] (n) Pugwash conferences (series of international conferences promoting the peaceful application of science) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top