ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

composing

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -composing-, *composing*, compos
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
composing(คัมโพ'ซิง) n. การเรียงพิมพ์, การแต่ง, การเรียง, Syn. composition

English-Thai: Nontri Dictionary
composing(n) การเรียงพิมพ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everything she does is so perfectly composed.ทุกอย่างที่เธอทำมันช่างลงตัว Basic Instinct (1992)
- He's a composer.- เขาเป็นนักแต่งเพลง Léon: The Professional (1994)
And while I compose it, I'm also reviewing it.และในขณะที่ฉันเขียนมัน ฉันยังตรวจสอบมัน Yellow Submarine (1968)
You mean you haven't composed a whole book?คุณหมายความว่าคุณยังไม่ได้แค่ง หนังสือทั้ง? Yellow Submarine (1968)
Now everyone be quiet whilst we listen to Harriet van Johnson, our esteemed schoolmarm as she reads a telegram that she herself has composed to the governor expressing our feelings about the new sheriff.ทุกคนเงียบ ...แล้วฟังแฮเรียต แวน จอห์นสัน คุณครูของเรา... ...เธอจะอ่านโทรเลขที่เธอแต่งถึงผู้ว่าฯ... Blazing Saddles (1974)
- Shostakovich still composed music...- สติเพลงยังคงประกอบด้วย ... The Russia House (1990)
Composer, genius.นักแต่งเพลง คีตกวีเอก อัจฉริยะทางดนตรีเพียงคนเดียว The Red Violin (1998)
And who's your favorite composer? Chopin?ใครเป็นนักดนตรีในใจคุณ โชแปง The Pianist (2002)
"Less than 5% of the cosmos is composed of the same elements that compose human life."ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ นี่ไงล่ะ หมายความว่าเราอยู่โดดเดี่ยว I Heart Huckabees (2004)
"Less than 5% of the cosmos... Give me the Teddy! Is composed of the same elements that compose human life."ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ I Heart Huckabees (2004)
Kyle's a composer.ไคล์เป็นนักแต่งเพลง Eating Out (2004)
Now, as you know, each year... one senior Tall Oaks composer is awarded... a full scholarship to the prestigious Robards Conservatory.อย่างที่รู้ๆกัน ในแต่ละปี ที่หนึ่งของการประพันธ์เพลงก็คือรางวัลทอลโอ๊ค จะได้ทุนการศึกษาของโรงเรียนดนตรีโรบาร์ต American Pie Presents: Band Camp (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
composingThe worth of a state, in the long run, is the worth of the individuals composing it.
composingYou must be creative in composing a piece of music.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแต่งเพลง(n) composing a song, See also: writing a music, Example: เขาเรียนการแต่งเพลงจากนักร้องชื่อดัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแต่งเพลง[kān taeng phlēng] (n, exp) EN: composing a song ; writing a music ; composition  FR: composition musicale [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
composing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
composing

WordNet (3.0)
composing(n) musical creation, Syn. composition
composition(n) the spatial property resulting from the arrangement of parts in relation to each other and to the whole, Syn. composing

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Composing

a. 1. Tending to compose or soothe. [ 1913 Webster ]

2. Pertaining to, or used in, composition. [ 1913 Webster ]


Composing frame (Print.), a stand for holding cases of type when in use. --
Composing rule (Print.), a thin slip of brass or steel, against which the type is arranged in a composing stick, or by the aid of which stickfuls or handfuls or type are lifted; -- called also setting rule. --
Composing stick (Print.), an instrument usually of metal, which the compositor holds in his left hand, and in which he arranges the type in words and lines. It has one open side, and one adjustable end by means of which the length of the lines, and consequently the width of the page or column, may be determined.
[ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Winkelhaken { m }composing stick [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
分解[ぶんかい, bunkai] (n, vs, adj-no) (1) disassembly; dismantling; disaggregating; analysis; disintegrating; decomposing; degrading; (2) { math } factorization; (3) { chem } decomposition; resolution; (4) { comp } deblocking; (P) #5,291 [Add to Longdo]
陰爻[いんこう, inkou] (n) (See 爻) yin yao (broken line composing one third of a trigram) [Add to Longdo]
歌心[うたごころ, utagokoro] (n) (waka) poetic sentiment; waka-composing mood; solid grounding in waka; meaning of a waka poem [Add to Longdo]
花鳥諷詠[かちょうふうえい, kachoufuuei] (exp) (See 花鳥風月) the beauties of nature as the key poetic theme; the central theme in composing poetry (haiku) must be the beauties of nature and the harmony that exist between nature and man. (The slogan of the Hototogisu School of modern Japanese haiku) [Add to Longdo]
句作[くさく, kusaku] (n, vs) composing haiku poems [Add to Longdo]
句法[くほう, kuhou] (n) (1) (See 句形・1) conventions to be followed in composing Japanese poetry; phraseology; diction; (2) (See 句形・2) rules of grammar and syntax when reading kanbun in Japanese [Add to Longdo]
作文[さくもん, sakumon] (n) (arch) (See 作文・さくぶん) writing (poetry); composing [Add to Longdo]
詩心[ししん, shishin] (n) poetic sentiment or inspiration; poetic inclination or taste; poem-composing mood; ability to appreciate poetry [Add to Longdo]
探題[たんだい, tandai] (n) local commissioner (Kamakura or Muromachi eras); composing poetry by lot [Add to Longdo]
陽爻[ようこう, youkou] (n) (See 爻) yang yao (unbroken line composing one third of a trigram) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top