ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comas

K OW1 M AH0 Z   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comas-, *comas*, coma
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gynecomastiaเต้านมโตในผู้ชาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's back, putting former jocks into comas. Why?เค้ากลับมา อดีตนักกีฬาเข้าขั้นโคม่า ทำไม? Pilot (2001)
Okay, we have five victims in serious comas... in the past few days.โอเค , เรามีเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายห้าคน ในอาการโคม่า... . ในสองสามวันนี้ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
First, all fell into serious comas yet show no sign of injury.ข้อแรก,ทุกคนที่อยู่ในอาการโคม่า กลับไม่มีบาดแผลใดๆ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Slipped into comas and died suddenly.เข้าอาการโคม่าและเสียชีวิตทันที Amplification (2009)
- But people in comas dream, don't they?- แต่คนที่อยู่ในอาการโคม่าฝันได้นี่คะ Being Alive (2009)
These people are in comas. They can't talk to you.คนพวกนี้โคม่าอยู่ จะพูดได้ไง Unearthed (2010)
He put them in medical comas for 2 months.เขาวางยาให้พวกเธอโคม่าอยู่ถึงสองเดือน The Uncanny Valley (2010)
Eight comas, eight disguises for Prisoner Zero.คนไข้ฝันว่าเขากำลังจูงหมาน่ะ, The Eleventh Hour (2010)
Reports are vague. Seizures, comas.รายงานที่ไดรับก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ บ้างว่าชัก โคม่า Contagion (2011)
Doctor says sometimes people come out of comas before he doesn't have long.หมอบอกว่าบางครั้งคนไข้ จะฟื้นขึ้นจากโคม่าก่อนที่จะ... เขาเหลือเวลาอีกไม่นานแล้ว Just Let Go (2011)
Doctors put her in one of those medically induced comas, but... no one's sure if she's gonna come out of it.หมอบอกเธออยู่ในอาการโคม่า แต่... ไม่มีใครแน่ใจ ว่าเธอจะกลับมาได้อีก Whores Don't Make That Much (2012)
How is he inducing diabetic comas?แล้วเขาจะทำให้เกิด อาการโคม่าได้ยังไง Amuse-Bouche (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
COMAS    K OW1 M AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comas    (n) kˈouməz (k ou1 m @ z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top