ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

collies

K AA1 L IY0 Z   
349 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collies-, *collies*, collie , colly
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา collies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *collies*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collide[VI] ขัดแย้งกัน, See also: เป็นปรปักษ์, Syn. clash, conflict, disagree, oppose, dispute
collide[VI] ปะทะกัน, See also: ประสานงา, ชนกัน, Syn. crash, smash, strike, hit
collier[N] คนขุดถ่านหิน, Syn. coal miner
collier[N] เรือขนถ่านหิน
colliery[N] เหมืองถ่านหิน
colligate[VT] ผูกไว้ด้วยกัน, See also: ผูกติดกัน, ทำให้เชื่อมกัน, Syn. connect, link
collimate[VT] ทำให้ขนานกัน, Syn. parallel
collision[N] การขัดแย้ง, Syn. clash, conflict, discord, contention, disagreement, disputation
collision[N] การชนกัน, See also: การปะทะกัน, การประสานงา, Syn. crash, smash, strike, hit, accident, bump, concussion, impact, crackup
collide with[PHRV] กระแทกกับ, See also: ชนกับ, Syn. be in with
collide with[PHRV] ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ, See also: ขัดแย้งกับ, Syn. conflict with
be in collision with[IDM] ชนหรือกระแทกเข้ากับ (เรือหรือรถ), Syn. collide with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collide(คะไลดฺ') {collided,colliding,collides} vi. ปะทะกันโครม,ชนกันโครม,ขัดแย้ง, Syn. smash -Conf. knock
collie(คอล'ลี) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งในสก๊อตแลนด์ ใช้ต้อนฝูงแกะ
collier(คอล'เยอะ) n. เรือบรรทุกถ่านหิน,คนงานถ่านหิน,คนขายถ่านหิน
colliery(คลอ'ยะรี) n. เหมืองถ่านหิน
colligate(คอล'ละเกท) {colligated,colligating,colligates} vt. ผูกเข้าด้วยกัน,มัดรวมกัน,สรุป., See also: colligation n. ดูcolligate colligative adj. ดูcolligate
collimate(คอล'ละเมท) {collimated,collimating,collimates} vt. ปรับเข้าให้ตรง,เล็งให้ตรง,ทำให้ขนาน,ปรับสภาพให้ชัด., See also: collimation n. ดูcollimate
collins(คอล'ลินซ) n. เหล้าผลไม้
collision(คะลิส'เชิน) n. การปะทะกันโครม,ความขัดแย้ง,, Syn. clash

English-Thai: Nontri Dictionary
collide(vt) ชน,กระแทก,ปะทะกัน,ขัดแย้ง,ไม่เห็นด้วย
collie(n) สุนัขเลี้ยงแกะ
collier(n) คนงานถ่านหิน,คนขุดถ่านหิน,คนขายถ่านหิน,เรือบรรทุกถ่านหิน
colliery(n) เหมืองถ่านหิน
collision(n) การปะทะกัน,การกระทบกัน,ความขัดแย้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loxia; torticollis; trachelocyllosis; wryneckอาการคอบิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrocollic; nuchal-ต้นคอ, -หลังคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrocollic spasmอาการกระตุกหน้าหงาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasm, retrocollicอาการกระตุกหน้าหงาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anticollision radarเรดาร์เตือนการชน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Both to Blame Collision Clauseข้อกำหนดความรับผิดสองฝ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD)การเข้าถึงหลายทางแบบตรวจรู้พาหะและตรวจหาการชน (ซีเอสเอ็มเอ/ซีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
collisionการชน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
collisionการชนกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collision angle; contact angleมุมปะทะระหว่างเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
collision clauseข้อกำหนดการชน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
collision frontแนวปะทะ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
collinearร่วมเส้นตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
collinear planesระนาบร่วมเส้นตรง [มีความหมายเหมือนกับ coaxal planes; coaxial planes และ pencil of planes] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
collinear pointsจุดร่วมเส้นตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
collinearityภาวะร่วมเส้นตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
collineationการคงสภาพเชิงเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contact angle; collision angleมุมปะทะระหว่างเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
CSMA/CD (carrier sense multiple access with collision detection)ซีเอสเอ็มเอ/ซีดี (การเข้าถึงหลายทางแบบตรวจรู้พาหะและตรวจหาการชน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trachelocyllosis; loxia; torticollis; wryneckอาการคอบิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
torticollis; loxia; trachelocyllosis; wryneckอาการคอบิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nuchal; retrocollic-ต้นคอ, -หลังคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wryneck; loxia; torticollis; trachelocyllosisอาการคอบิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collisions at seaเรือชนกันในทะเล [TU Subject Heading]
Collisions with Earthการชนกับโลก [TU Subject Heading]
Multicollinearityมัลติคอลลิเนียร์ลิตี้ [TU Subject Heading]
Bicornis Bicollisมดลูก2มดลูกและปากมดลูก2ปาก [การแพทย์]
Colligative Propertiesสมบัติคอลลิเกตีฟ,คุณสมบัติที่แปรผันไปตามจำนวนอนุภาค [การแพทย์]
Collimationส่องลำแสงไปได้เป็นระยะไกลๆ [การแพทย์]
Collimatorsคอลลิเมเตอร์ [การแพทย์]
Collipillowsหมอนสุขภาพ [การแพทย์]
Collisionการปะทะ [การแพทย์]
Collision Theoryทฤษฎีการปะทะ,ทฤษฎีการชนกัน [การแพทย์]
collisionการชนกัน, การชน, 1. คอมพิวเตอร์ : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายที่มีการส่งข้อมูลในจังหวะเวลาและช่องทางเดียวกัน พร้อมกัน ทำให้การรับข้อมูลนั้นมีการตีความผิดพลาด 2. ฟิสิกส์ : การกระทำต่อกันและกันระหว่างวัตถุ อะตอม หรือโมเลกุล เมื่อเคลื่อนที่เข้าใกล้กันหรือกระทบกันในช่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
inelastic collisionการชนแบบไม่ยืดหยุ่น, การชนกันของวัตถุซึ่งพลังงานจลน์ของวัตถุก่อนชนไม่เท่ากับพลังงานจลน์ของวัตถุภายหลังการชน (ดู collision ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
elastic collisionการชนแบบยืดหยุ่น, การชนกันของวัตถุซึ่งพลังงานจลน์ของวัตถุก่อนชนเท่ากับพลังงานจลน์ของวัตถุหลังชน (ดู collision ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
one-dimensional collisionsการชนในหนึ่งมิติ, การชนของวัตถุสองชิ้น โดยแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ทั้งก่อนการชนและหลังการชน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
two-dimensional collisionsการชนในสองมิติ, การชนของวัตถุสองชิ้น โดยแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองไม่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ทั้งก่อนการชนและหลังการชน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lenses, Collimatingเลนส์ที่ทำให้แสงจากแหล่งกำเนิดแสงเป็นแสงขนาน [การแพทย์]
Myocytolysis, Colliguetiveคอลลีกิวทีฟมัยโอซัยโตลัยซิส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Before the war, a solicitor in the firm of Nicholas, Collins Osgood.ก่อนสงครามทนายความใน บริษัท ของ นิโคลัสคอลลิน โอสกูด ฉันถูกไหม? How I Won the War (1967)
Then went to a party in Collingham Gardens.จากนั้นก็ไปที่งานเลี้ยง ในสวนคอลลิงแฮม Basic Instinct (1992)
To allow it to drift on forever through space would create not only a collision hazard, but who knows what other monster's mutation might emerge from its putrefying carcass."ให้หายไปตลอดกาลด้วย" ไม่เพียงแต่ที่จะสร้างความเสียหาย แต่ใครจะรู้เล่าว่า สัตว์ประหลาดนั่นกลายพันธุ์ได้ The Cement Garden (1993)
Those Collinses will turn us out before he is cold in his grave!พวกคอลลินส์นั่นก็จะเข้ามาเอาบ้านไป ตั้งแต่ศพเขายังไม่ทันเย็นในสุสานเลย Episode #1.5 (1995)
- Mr Collins, of course.-แน่นอนคุณคอลลินส์น่ะสิ Episode #1.5 (1995)
Be assured, ladies, that Mrs Collins and myself sincerely sympathise with you in your distress, which must be of the bitterest kind, proceeding from a cause which no time can remove.โปรดมั่นใจได้เลยครับสาวๆ ว่าคุณนายคอลลินส์และตัวผม เห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงในความทุกข์ของพวกคุณ สำหรับความขมขื่นสุดแสนที่ดำเนินไป โดยที่เวลาก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ Episode #1.5 (1995)
He would not do his duty and call, so you shall die old maids, and we shall be turned out by the Collinses to starve in the hedgerows!ดังนั้นพวกเธอก็คงตายแบบสาวแก่ แล้วพวกเราก็ต้อง ย้ายออกไปเพราะพวกคอลลินส์ที่หิวกระหาย Episode #1.6 (1995)
I may in time meet with another Mr Collins!ฉันอาจจะได้เจอคุณคอลลินส์อีกซักคนทันเวลา Episode #1.6 (1995)
- From Mr Collins.-จากคุณคอลลินส์ Episode #1.6 (1995)
Now the stern section kind of bobs there like a cork for a couple of minutes... floods, and finally goes under about 2:20 a. m... two hours and 40 minutes after the collision.ส่วนท้าย ลอยเหมือนจุกขวดอยู่ 2-3 นาที น้ำท่วมมิดลำเวลา 2.20 นาฬิกา 2 ชั่วโมง 40 นาที หลังจากชนน้ำแข็ง Titanic (1997)
Every time the plane banked too sharply on takeoff or landing.... ..I prayed for a crash or a midair collision.มันอยู่ตรงนี้แล้ว ร่อนฉุกเฉิน บนผิวน้ำ 600ไมล์ต่อชั่วโมง Fight Club (1999)
Someone informs you that this company... ..installs front-seat mounting brackets that failed collision tests,... ..brake linings that fail after 1,000 miles,... ..and fuel injectors that explode and burn people alive.โอ๊ย! โอ๊ะ --อ๊า Fight Club (1999)
Three vehicles collided in Yuen Long todayรถ 3 คันชนกันที่ยวนหลงวันนี้ Infernal Affairs (2002)
Yes. Calling about another deer collision...ค่า แจ้งอุบัติเหตุรถชนกวางน่ะค่ะ... 11:14 (2003)
Overpass collision not a deer, but a man.อุบัติเหตุใต้สะพานไม่ใช่กวาง เป็นผู้ชาย. 11:14 (2003)
Hey, we just got a call... about a deer collision under the overpass.เฮ้.. เราเพิ่งได้รับแจ้งเหตุมาแน่ะ... มีเหตุรถชนกวางอยู่ใต้สะพาน. 11:14 (2003)
Gentlemen, welcome to the Mille Collines.สวัสดีครับ โรงแรม Mille Collines ยินดีต้อนรับ Hotel Rwanda (2004)
No, I work at the Mille Collines.ไม่ ฉันทำงานที่ Mille Collines. Hotel Rwanda (2004)
At the Mille Collines I can get it for you.เงินอยู่ที่โรงแรม ผมเอามาให้ได้ Hotel Rwanda (2004)
"Maintain the Mille Collines' dignity at all times, Paul."รักษาเกียติของโรงแรม Mille Collines ไว้ตลอดเวลานะ พอล Hotel Rwanda (2004)
Sir, there's a call from the Mille Collines in Rwanda on line one.ท่านคะ มีสายตรงมาจาก Mille Collines ในราวันดาค่ะ Hotel Rwanda (2004)
Some of our directors believe we should close the Mille Collines until this unrest is over.ผู้บริหารบางคนคิดว่าเราควรปิดโรงแรม จนกว่าสถานการ์ณสงบ Hotel Rwanda (2004)
The Mille Collines is an oasis of calm for all our loyal customers.The Mille Collines เป็นที่พักพิงที่สงบของแขกผู้มีเกียติ Hotel Rwanda (2004)
The hterhamwe believe that the Mille Collines is a four-star Sabena hotel.พวกก่อการร้ายเชื่อว่า โรงแรม Mille Collines เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว Hotel Rwanda (2004)
Our generals in army say, "Don't go near the Mille Collines or they will send the Belgian soldiers back here."ท่านนายพลของเราบอกว่า ห้ามเข้าใกล้โรงแรม Mille Collines ไม่อย่างงั้นพวกเขาจะสั่งทหารเบลเยี่ยมมา Hotel Rwanda (2004)
We have received reports of very important cockroaches and traitors trying to escape from the Mille Collines Hotel.เราได้รับรายงานมาว่า ไอ้พวกแมลงสาบตัวสำคัญๆ และไอ้พวกคนทรยศมันกำลังหนีไป จากโรงแรม Mille Collines แล้ว Hotel Rwanda (2004)
You're moving cockroaches from Mille Collines?แกขนย้ายพวกแมลงสาบ มาจาก Mille Collines หรอ ? Hotel Rwanda (2004)
- They cannot leave Mille Collines. - They are not leaving.พวกมันไปจาก Mille Collines ไม่ได้ ! Hotel Rwanda (2004)
They just arrived on trucks from the Mille Collines.พวกเขาพึ่งลงจากรถที่มาจาก Mille Collines Hotel Rwanda (2004)
All Mille Collines evacuees to the buses now, please.ผู้อพยพจาก Mille Collines กรุณาขึ้นรถเดี๋ยวนี้ Hotel Rwanda (2004)
But then your worlds collided.แต่แล้วโลกมันช่างกลม Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
His name's Mr Collins, the dreaded cousin.เขาชื่อคุณคอลลินส์ ญาติผู้ไม่พึงปรารถนา Pride & Prejudice (2005)
Even my piano stool belongs to Mr Collins.แม้แต่เก้าอี้นั่งเล่นเปียโนของฉัน ก็เป็นของคุณคอลลินส์ Pride & Prejudice (2005)
Mr Collins, at your service.คอลลินส์ ขอรับใช้ครับ Pride & Prejudice (2005)
How happy for you, Mr Collins, to possess the talent for flattering with such delicacy.ยินดีด้วยนะ คุณคอลลินส์ ที่คุณมีความสามารถในการชม ได้อย่างละเอียดอ่อน Pride & Prejudice (2005)
Oh, Mr Collins.โอ คุณคอลลินส์ Pride & Prejudice (2005)
Do not you agree? Mr Collins?คุณเห็นด้วยไหมคะ คุณคอลลินส์ Pride & Prejudice (2005)
Mr Collins is a man who makes you despair at the entire sex.คุณคอลลินส์เป็นผู้ชายที่ ทำให้เราเลิกสนใจเพศชายไปเลย Pride & Prejudice (2005)
- Mr Collins.-คุณคอลลินส์ Pride & Prejudice (2005)
Oh, I did not think you danced, Mr Collins.โอ้ ดิฉันไม่คิดว่าคุณจะชอบเต้นรำ คุณคอลลินส์ Pride & Prejudice (2005)
Everyone, out. Mr Collins would like a private audience with your sister.ทุกคนออกมา คุณคอลลินส์ อยากพูดกับลิซซี่เป็นการส่วนตัว Pride & Prejudice (2005)
Wait, Mr Collins can have nothing to say to me that anybody need not hear.เดี๋ยวก่อน สิ่งที่คุณคอลลินส์จะพูด ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนไม่ควรได้ยิน Pride & Prejudice (2005)
- Mr Collins!-คุณคอลลินส์คะ Pride & Prejudice (2005)
Mr Collins, I am perfectly serious. You could not make me happy.คุณคอลลินส์คะ ฉันพูดจริงๆ คุณไม่สามารถทำให้ฉันมีความสุขได้หรอกค่ะ Pride & Prejudice (2005)
Don't worry, Mr Collins. We'll have this little hiccup dealt with immediately.ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคุณคอลลินส์ เราจะจัดการกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ นี่ เดี๋ยวนี้เลย Pride & Prejudice (2005)
You must come and make Lizzie marry Mr Collins.คุณต้องบังคับให้ลิซซี่ แต่งงานกับคุณคอลลินส์ Pride & Prejudice (2005)
Mr Collins has proposed to Lizzie, but she vowed she will not have him, and now the danger isคุณคอลลินส์ขอแต่งงานกับลิซซี่ แต่เธอสาบานว่าจะไม่แต่งดัวย และปัญหาตอนนี้ก็คือ Pride & Prejudice (2005)
Mr Collins may not have Lizzie.คุณคอลลินส์ ก็ไม่อยากแต่งกับลิซซี่อีกแล้ว Pride & Prejudice (2005)
Your mother insists upon you marrying Mr Collins.แม่ของลูกอยากให้ลูก แต่งงานกับคุณคอลลินส์ Pride & Prejudice (2005)
Your mother will never see you again if you do not marry Mr Collins, and I will never see you again if you do.แม่จะไม่พูดกับลูกอีกต่อไป ถ้าลูกไม่แต่งงานกับคุณคอลลินส์ และพ่อจะไม่พูดกับลูกอีกต่อไป ถ้าลูกแต่งงานกับเขา Pride & Prejudice (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
colliThe boats collided head on.
colliThe two cars collided with a crash.
colliThe bike was mangled in its collision with the truck.
colliThe views of the two politicians collide violently.
colliSome satellites have exploded or collided.
colliHer car collided with a bus from behind.
colliHis story of the collision agrees with mine.
colliWe keep a collie as a pet.
colliHe recalled that a collision had been avoided by sheer luck.
colliThe car collided with a truck.
colliThe Aegis collision - why couldn't it have been avoided?
colliThe taxi collided head-on with a dumpster truck and was badly crushed.
colliIn the collision with a Volvo, our car naturally got the worse of it.
colliHis car collided with a train.
colliThe cars collided head on.
colliHe collided with a tree.
colliOur bus collided with a truck.
colliThere was a multiple collision on the highway.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่งชน[V] collide with, See also: run into, Ant. ถอยรูด, Thai definition: มุ่งตรงไปกระแทกสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแรง
งัดข้อ[V] clash, See also: fight, argue, collide, dispute, Syn. โต้เถียง, ขัดแย้ง, ไม่ลงรอย, ทะเลาะ, ถกเถียง, Ant. เห็นด้วย, Example: สมศักดิ์กับสมชายเจอกันที่ไรเป็นต้องงัดข้อกันทุกที
ปะทะ[V] fight, See also: batter, collide, conflict, encounter, attack, Example: เห็นได้ชัดว่าเป็นการจัดอภิปรายของพรรคคราวนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพื่อมุ่งจะปะทะกับทีมผู้สมัครของพรรคก้าวหน้าแบบไม่ยอมลดราวาศอกให้แก่กันเลย, Thai definition: ต่อสู้กัน
ปะทะ[V] crash, See also: knock, bump against, collide with, Syn. ชน, กระทบ, Example: เพราะความเหม่อลอย ทำให้จักรยานของเขาไปปะทะกับเสาไฟฟ้าอย่างจัง, Thai definition: โดนกัน, กระทบกัน
โดน[V] bump against, See also: hit, strike, catch, collide, touch, Syn. กระทบกระทั่ง, กระทบกระแทก, สัมผัส, Example: เขาเคยเอาไม้ตะเกียบทิ่มหน้าเพื่อนแต่บังเอิญมันเฉไปโดนนัยน์ตาจนเพื่อนคนนั้น
ไม่ถูกโรคกัน[V] conflict, See also: clash, collide, contend, Syn. ไม่ถูกชะตา, Ant. เข้ากันได้, Example: พ่อกับลูกชายไม่ถูกโรคกัน, Thai definition: เข้ากันไม่ได้, ไม่ถูกนิสัยกัน, Notes: (ปาก)
ประจวบเหมาะ[V] coincide, See also: be coincident with, collide, meet, come together accidentally, Syn. ประจวบ, บังเอิญ, สบเหมาะ, ประจวบกัน, จำเพาะพอดี, Example: เหตุการณ์ที่ประจวบเหมาะกันครั้งนี้ทำให้เกิดความเคลือบแคลงในการดำเนินการ
ประจวบ[V] coincide, See also: be coincident with, collide, meet, come together accidentally, Syn. จำเพาะพอดี, สบเหมาะ, บังเอิญ, ประจวบเหมาะ, Example: เวลาบรรยายทั้งสองวิชาประจวบกันพอดี
ประสานงา[V] collide, See also: crash, Syn. ชน, ปะทะ, พุ่งเข้าชน, Example: รถบรรทุกประสานงากับรถเก๋งพังยับทั้งคู่, Thai definition: ลักษณะที่รถหรือเรือแล่นเข้าชนกันอย่างแรง
ชน[V] collide with, See also: hit, bump against, strike, crash, run into, butt, Syn. กระแทก, ปะทะ, Example: รถซิ่งชนเสาไฟฟ้าจนหักโค่นลงมา
กระแทกกระทั้น[V] bump, See also: hit, strike, collide, slam, bang, knock, Syn. กระทบกระแทก, กระแทกกระเทือน, Example: ็เราอาจเกิดความเมื่อยแขนจากการที่รถเมล์จอดๆ หยุดๆ หรือกระแทกกระทั้นได้, Thai definition: กระทบโดยแรง
กรณีพิพาท[N] conflict, See also: fight, battle, dispute, collision, Example: มีการปลูกยูคาลิปตัสรุกเข้าไปในที่ที่ชาวบ้านทำกินอยู่มีกรณีพิพาทเกิดขึ้นเป็นประจำ, Count unit: เรื่อง, เหตุ
กร้วม[ADV] sound of chewing, See also: collision sound, Example: หล่อนกัดขนมปังกรอบเสียงดังกร้วม
กระทบ[V] hit, See also: collide with, strike against, bump against, smash against, Syn. ปะทะ, โดน, กระแทก, Example: เสียงคนฝึกฟันดาบกระทบกันดังสนั่น
กระแทก[V] hit, See also: bump, crash against, collide, bang (the door), slam (the door), Syn. กระทบ, ชน, Example: มันเป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นที่ดิ้นกันต้องมีรายการเหยียบหรือกระแทกกันบ้าง, Thai definition: กระทบโดยแรง
การชน[N] collision, See also: bumping, running into, hitting, striking, hitting, Example: การชนกันของรถบรรทุกทำให้คนขับเสียชีวิตคาที่, Thai definition: การโดน หรือกระแทกแรงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการคอบิด[n. exp.] (ākān khø bit) EN: torticollis   FR: torticolis [m]
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit   FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter
ชนกัน[v.] (chon kan) EN: collide ; bump into   FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer
ดอย[n.] (døi) EN: mount ; mountain ; hill   FR: colline [f] ; mont [m] ; montagne [f]
โดน[v.] (dōn) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch   FR: heurter ; frapper
จ๊ะ[v.] (ja) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide   FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
การชนกัน[n. exp.] (kān chon kan) EN: collision   FR: collision [f]
การชนกันของอะตอม[n. exp.] (kān chon kan khøng atǿm) FR: collision atomique []f]
การปะทะ[n.] (kān patha) EN: collisionj   FR: collision [f]
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phiphāt) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter of controversy ; subject of litigation ; collision   FR: conflit [m]
เขา[n.] (khao) EN: mount ; mountain ; hill   FR: mont [m] ; colline [f] ; montagne [f]
เขามอ[n.] (khaomø) EN: small hill   FR: colline [f]
ขัดแย้งกับกฎหมาย[v. exp.] (khatyaēng kap kotmāi) EN: come into collision with the law ; be against the law   
กระแทก[v.] (krathaēk) EN: bang ; bump ; crash ; knock ; jostle ; oust ; strike ; dash ; hit ; collide ; slam   FR: heurter ; cogner
กระทบ[v.] (krathop) EN: hit ; collide with ; strike against ; bump against ; smash against ; run into ; knock   FR: frapper ; percuter
ลูกประคำ[n.] (lūk prakham) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads   FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]
ไม่ถูกโรคกัน[v. exp.] (mai thuk rōk kan) EN: conflict ; clash ; collide ; contend   
มาลา[n.] (mālā) EN: necklace   FR: collier [m]
เนิน[n.] (noēn) EN: hill ; mound ; knoll ; rise ; eight ; eminence   FR: colline [f] ; monticule [m] ; butte [f] ; élévation [f] ; tumulus [m] ; tertre [m] ; remblai [m] ; monceau [m]
เนินเขา [n.] (noēnkhao) EN: hill   FR: colline [f] ; côte [f] ; montée [f]
นกหัวโตขาดำ[n. exp.] (nok hūa tō khā dam) EN: Kentish Plover   FR: Pluvier à collier interrompu [m] ; Gravelot à collier interrompu [m] ; Gravelot pattenoire [m] ; Gravelot de Kent [m] ; Pluvier de Kent [m] ; Pluvier à poitrine blanche [m]
นกหัวโตขาสีส้ม[n. exp.] (nok hūa tō khā sī som) EN: Common Ringed Plover   FR: Pluvier grand-gravelot [m] ; Grand Gravelot [m] ; Pluvier à collier [m] ; Grand Gravelot à collier [m] ; Pluvier rebaudet [m]
นกหัวโตเล็กขาเหลือง[n. exp.] (nok hūa tō lēk khā leūang) EN: Little Ringed Plover   FR: Pluvier petit-gravelot [m] ; Petit Gravelot [m] ; Pluvier gravelot [m] ; Petit Gravelot à collier [m]
นกฮูก[n. exp.] (nok hūk) EN: Collared Scops-Owl   FR: Petit-duc à collier [m] ; Petit-duc des Indes [m]
นกอีแพรดแถบอกดำ[n. exp.] (nok ī-phraēt thaēp ok dam) EN: Pied Fantail   FR: Rhipidure pie [m] ; Rhipidure à collier ; Rhipidure malaise
นกจับแมลงคอน้ำตาลแดง(หมอบุญส่ง)[n. exp.] (nok jap malaēng khø nāmtān daēng (Mø Bunsong)) EN: Hill Blue Flycatcher   FR: Gobemouche des collines [m] ; Cyornis alpestre [m] ; Gobemouche de montagne [m]
นกจาบปีกอ่อนหัวเทา[n. exp.] (nok jāp pīk øn hūa thao) EN: Chestnut-eared Bunting   FR: Bruant à oreillons [m] ; Bruant à demi-collier [m] ; Bruant à oreillons marron [m] ; Bruant à poitrine noire [m]
นกแก้วคอแหวนสีกุหลาบ[n. exp.] (nok kaēo khø waēn sī kulāp) EN: Rose-ringed Parakeet   FR: Perruche à collier [f] ; Perruche verte à collier [f] ; Perruche de Kramer [f] ; Cateau
นกกะรางสร้อยคอเล็ก[n. exp.] (nok karāng søi khø lek) EN: Lesser Necklaced Laughingthrush   FR: Garrulaxe à collier [m] ; Garrulax à demi-collier [m] ; Petit Garrulaxe à collier [m]
นกกะรางสร้อยคอใหญ่[n. exp.] (nok karāng søi khø yai) EN: Greater Necklaced Laughingthrush   FR: Garrulaxe à plastron [m] ; Garrulax à bandeau [m] ; Garrulaxe à collier [m] ; Garrulaxe à poitrine noire [m]
นกคัคคูหงอน[n. exp.] (nok khakkhū ngøn) EN: Chestnut-winged Cuckoo   FR: Coucou à collier [m] ; Coucou à ailes marron [m] ; Coucou de Coromandel [m]
นกเค้าแคระ[n. exp.] (nok khao khrae) EN: Collared Owlet   FR: Chevêchette à collier [f]
นกเค้ากู่[n. exp.] (nok khao kū) EN: Collared Scops-Owl ; Indian Scops-owl   FR: Petit-duc à collier [m] ; Petit-duc des Indes [m]
นกขุนแผนหัวดำ[n. exp.] (nok khun phaēn hūa dam) EN: Diard's Trogon   FR: Trogon de Diard [m] ; Couroucou de Diard [m] ; Couroucou à collier rose [m]
นกกินแมลงอกเหลือง[n. exp.] (nok kin malaēngok leūang) EN: Striped Tit Babbler   FR: Timalie à gorge striée [f] ; Burong à collier [m] ; Timalie mésangée [f]
นกกินเปี้ยว[n. exp.] (nok kin pīo) EN: Collared Kingfisher   FR: Martin-chasseur à collier blanc [m]
นกกระติ๊ดใหญ่สร้อยคอเหลือง [n. exp.] (nok kratit yai søikhø leūang) EN: Collared Grosbeak   FR: Gros-bec voisin [m] ; Gros-bec à collier [m]
นกกรีดน้ำ[n. exp.] (nok krīt nām) EN: Indian Skimmer   FR: Bec-en ciseaux à collier [m]
นกนางนวลแกลบคิ้วขาว[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp khiu khāo) EN: Bridled Tern   FR: Sterne bridée [f] ; Sterne à collier [f] ; Petite Sterne brune [f]
นกปากนกแก้วอกลาย[n. exp.] (nok pāk nok kaēo ok lāi) EN: Spot-breasted Parrotbill   FR: Paradoxornis fléché [m] ; Paradoxornis à collier tacheté [m]
นกพญาปากกว้างเล็ก[n. exp.] (nok phayā pāk kwāng lek) EN: Black-and-Yellow Broadbill   FR: Eurylaime à capuchon [m] ; Eurylaime à collier [m]
นกพลิกหิน[n. exp.] (nok phlik hin) EN: Ruddy Turnstone   FR: Tournepierre à collier [m] ; Tournepierre roux [m] ; Tourne-pierre interprète [m]
นกโพระดกหนวดแดง[n. exp.] (nok phōradok nūat daēng) EN: Fire-tufted Barbet   FR: Barbu à collier [m]
นกภูหงอนวงตาขาว[n. exp.] (nok phū ngøn wong tā khāo) EN: Whiskered Yuhina   FR: Yuhina à cou roux [f] ; Yuhina à collier jaune [f] ; Yuhina à nuque jaune [f]
นกเปล้าอกสีม่วงน้ำตาล[n. exp.] (nok plao ok sī mūang nāmtān) EN: Orange-breasted Green Pigeon   FR: Colombar à double collier [m] ; Pigeon colombar à double collier [m]
ปะทะ[v.] (patha) EN: collide head on ; crash ; clash ; knock ; bump against ; collide with   FR: entrer en collision ; heurter ; frapper
ปะทะ[v.] (patha) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus   FR: affronter ; être en conflit
ภู[n.] (phū) EN: mountain ; hill ; mount   FR: colline [f[ ; mont [m]
ภูเขา [n.] (phūkhao) EN: mountain ; mount ; hill   FR: montagne [f] ; colline [f]
พุ่งชน[v.] (phungchon) EN: collide with ; run into   

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLI K OW1 L IY0
COLLIE K AA1 L IY0
COLLIS K AA1 L IH0 S
COLLIN K AA1 L IH0 N
COLLING K AA1 L IH0 NG
COLLIES K AA1 L IY0 Z
COLLINS K AA1 L IH0 N Z
COLLIER K AA1 L Y ER0
COLLICK K AA1 L IH0 K
COLLIDE K AH0 L AY1 D
COLLINS' K AA1 L IH0 N Z
COLLINGS K AA1 L IH0 NG Z
COLLINGE K AA1 L IH0 N JH
COLLISON K AA1 L IH0 S AH0 N
COLLIVER K AA1 L IH0 V ER0
COLLIGAN K AA1 L IH0 G AE0 N
COLLIERS K AA1 L Y ER0 Z
COLLIDED K AH0 L AY1 D IH0 D
COLLIDER K AH0 L AY1 D ER0
COLLIDES K AH0 L AY1 D Z
COLLIGNON K AH0 L IH1 G N AH0 N
COLLISTER K AA1 L IH0 S T ER0
COLLISION K AH0 L IH1 ZH AH0 N
COLLINSON K AA1 L IH0 N S AH0 N
COLLINS'S K AA1 L IH0 N Z
NICOLLIER N IH0 K OW1 L Y ER0
COLLINS'S K AA1 L IH0 N Z IH0 Z
COLLIDING K AH0 L AY1 D IH0 NG
COLLIER'S K AA1 L Y ER0 Z
COLLISIONS K AH0 L IH1 ZH AH0 N Z
COLLISIONAL K AH0 L IH1 ZH AH0 N AH0 L
COLLINGWOOD K AA1 L IH0 NG W UH2 D
MCCOLLISTER M AH0 K AA1 L AH0 S T ER0
COLLINSWORTH K AH0 L IH1 N S W ER0 TH
HARPERCOLLINS HH AA1 R P ER0 K AO1 L IH0 N Z
COLLINGSWORTH K AH0 L IH1 NG Z W ER0 TH
SUPERCOLLIDER S UW0 P ER0 K AH0 L AY1 D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collie (n) kˈɒliː (k o1 l ii)
collide (v) kˈəlˈaɪd (k @1 l ai1 d)
collier (n) kˈɒlɪəʳr (k o1 l i@ r)
collies (n) kˈɒlɪz (k o1 l i z)
collided (v) kˈəlˈaɪdɪd (k @1 l ai1 d i d)
collides (v) kˈəlˈaɪdz (k @1 l ai1 d z)
colliers (n) kˈɒlɪəʳz (k o1 l i@ z)
colliery (n) kˈɒljəriː (k o1 l y @ r ii)
colliding (v) kˈəlˈaɪdɪŋ (k @1 l ai1 d i ng)
collision (n) kˈəlˈɪʒn (k @1 l i1 zh n)
collieries (n) kˈɒljərɪz (k o1 l y @ r i z)
collisions (n) kˈəlˈɪʒnz (k @1 l i1 zh n z)
HarperCollins (n) hˈaːpəkˈɔːlənz (h aa1 p @ k oo1 l @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chōng, ㄔㄨㄥ, / ] to rinse; to collide; to water; to rush; to dash (against); to wash out; to charge; highway; public road, #1,816 [Add to Longdo]
冲突[chōng tū, ㄔㄨㄥ ㄊㄨ, / ] conflict; to conflict; clash of opposing forces; collision (of interests); contention, #2,925 [Add to Longdo]
碰撞[pèng zhuàng, ㄆㄥˋ ㄓㄨㄤˋ, ] to collide; collision, #7,192 [Add to Longdo]
相撞[xiāng zhuàng, ㄒㄧㄤ ㄓㄨㄤˋ, ] collision; crash; to crash together; to collide with; to bump into, #11,642 [Add to Longdo]
迎面[yíng miàn, ㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, ] directly; head-on (collision); in one's face (of wind), #14,440 [Add to Longdo]
冲撞[chōng zhuàng, ㄔㄨㄥ ㄓㄨㄤˋ, / ] to collide; jerking motion; to impinge; to offend; to provoke, #23,947 [Add to Longdo]
合议庭[hé yì tíng, ㄏㄜˊ ㄧˋ ㄊㄧㄥˊ, / ] colliagiate bench (legal term), #31,752 [Add to Longdo]
迎面而来[yíng miàn ér lái, ㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ ㄦˊ ㄌㄞˊ, / ] directly; head-on (collision); in one's face (of wind), #38,691 [Add to Longdo]
横冲直撞[héng chōng zhí zhuàng, ㄏㄥˊ ㄔㄨㄥ ㄓˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] lit. bashing sideways and colliding straight on (成语 saw); to push through shoving and bumping; to barge; to charge around violently, #39,162 [Add to Longdo]
福斯特[Fú sī tè, ㄈㄨˊ ㄙ ㄊㄜˋ, ] Foster or Forster (name); Stephen Collins Foster (1826-1864), American composer, #54,981 [Add to Longdo]
对撞[duì zhuàng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] to collide; a collision, #63,976 [Add to Longdo]
黑颈鹤[hēi jǐng hè, ㄏㄟ ㄐㄧㄥˇ ㄏㄜˋ, / ] black-necked crane (Grus nigricollis); Tibetan crane, #70,252 [Add to Longdo]
对撞机[duì zhuàng jī, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧ, / ] a particle collider, #95,179 [Add to Longdo]
[pèng, ㄆㄥˋ, ] collide, bump into, #192,671 [Add to Longdo]
[shàng, ㄕㄤˋ, ] Cerambyx rugicollis, #440,066 [Add to Longdo]
大型强子对撞机[dà xíng qiáng zǐ duì zhuàng jī, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧㄤˊ ㄗˇ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧ, / ] the Large hadron collider (LHC) at CERN [Add to Longdo]
碰撞造山[pèng zhuàng zào shān, ㄆㄥˋ ㄓㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄕㄢ, ] collisional orogeny; mountain building as a result of continents colliding [Add to Longdo]
[diāo, ㄉㄧㄠ, ] Pomponia maculatiocollis [Add to Longdo]
脏煤[zāng méi, ㄗㄤ ㄇㄟˊ, / ] dirty coal; muck (from a colliery) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autokollisions-Verfahren {n}autocollision process [Add to Longdo]
Bergmann {m} | Bergleute {pl}collier | colliers [Add to Longdo]
Bergwerk {n}colliery [Add to Longdo]
Frontalzusammenstoß {m}head-on collision; frontal crash [Add to Longdo]
Karambolage {f}; Kollision {f}collision [Add to Longdo]
Kohlenarbeiter {m}collier [Add to Longdo]
Kohlenbergwerk {n}; Kohlengrube {f} | Kohlebergwerke {pl}; Kohlengruben {pl}colliery | collieries [Add to Longdo]
Kollimator {m}collimator [Add to Longdo]
Kollision {f} | Kollisionen {pl} | in Kollision geraten (mit)collision | collisions | to come into collision (with) [Add to Longdo]
Kollisionserkennung {f} (Netzwerk)collision detection [Add to Longdo]
Kollisionsschaden {m}collision waiver [Add to Longdo]
Nachlassverwalter zur Einziehung von Auslandsvermögenadministrator ad colligendum [Add to Longdo]
Teilkaskoversicherung {f}; Teilkasko {f} [auto]third party, fire and theft insurance; collision damage waiver (CDW) [Add to Longdo]
aufeinander geprallt; aufeinandergeprallt [alt]; kollidiertecollided [Add to Longdo]
aufeinander prallen; aufeinanderprallen [alt]; aneinander prallento collide [Add to Longdo]
aufeinander prallend; aufeinanderprallend [alt]; kollidierendcolliding [Add to Longdo]
einstellen | einstellendto collimate | collimating [Add to Longdo]
karambolieren (mit) | karambolierend | karambolierteto collide (with) | colliding with | collided with [Add to Longdo]
kollidieren; zusammenstoßen | kollidierend; zusammenstoßend | kollidiert; zusammengestoßen | kollidiertto collide | colliding | collided | collides [Add to Longdo]
kollinear {adj}collinear [Add to Longdo]
stellte eincollimated [Add to Longdo]
stößt zusammencollides [Add to Longdo]
Torticollis {m}; Schiefhals {m} [med.]torticollis [Add to Longdo]
Bechsteindrossel {f} [ornith.]Dark-throated Thrush (Turdus ruficollis); Black-throated Thrush [Add to Longdo]
Grasläufer {m} [ornith.]Buff-breasted Sandpiper (Tryngites subruficollis) [Add to Longdo]
Halsbandschnäpper {m} [ornith.]Collared Flycatcher (Ficedula albicollis) [Add to Longdo]
Rothalsgans {f} [ornith.]Red-breasted Goose (Branta ruficollis) [Add to Longdo]
Rotkehl-Strandläufer {m} [ornith.]Red-necked Stint (Calidris ruficollis) [Add to Longdo]
Schwarzhalstaucher {m} [ornith.]Black-necked Grebe (Podiceps nigricollis) [Add to Longdo]
Weißbürzel-Strandläufer {m} [ornith.]White-rumped Sandpiper (Calidris fuscicollis) [Add to Longdo]
Zwergtaucher {m} [ornith.]Little Grebe (Tachybaptus ruficollis) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
すだれコリメーター[, sudare korime-ta-] (n) modulation collimator (astronomy) [Add to Longdo]
ぶつかり合い[ぶつかりあい, butsukariai] (n) collision; clashing [Add to Longdo]
ぶつかり合う[ぶつかりあう, butsukariau] (v5u,vt) to collide; to clash [Add to Longdo]
みんみん蝉;蛁蟟(oK)[みんみんぜみ;ミンミンゼミ, minminzemi ; minminzemi] (n) (uk) Oncotympana maculaticollis (large black and green species of Oriental cicada) [Add to Longdo]
アタリ[, atari] (n) collision; overlapping (e.g. of two objects in a video game) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision avoidance network; CSMA; CA network [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision detection network; CSMA; CD network [Add to Longdo]
コライダー[, koraida-] (n) collider [Add to Longdo]
コリー[, kori-] (n) collie; (P) [Add to Longdo]
コリジョン[, korijon] (n) collision [Add to Longdo]
コリメーター[, korime-ta-] (n) collimator [Add to Longdo]
ザラクビオオトカゲ[, zarakubiootokage] (n) black roughneck monitor lizard (Varanus rudicollis, carnivorous species found throughout Southeast Asia) [Add to Longdo]
スポッティドラットフィッシュ;ハイドロラグス・コリエイ;ハイドロラグスコリエイ[, supotteidorattofisshu ; haidororagusu . koriei ; haidororagusukoriei] (n) spotted ratfish (Hydrolagus colliei, a shortnose chimaera found in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
トムコリンズ[, tomukorinzu] (n) Tom Collins [Add to Longdo]
ビアデッドコリー[, biadeddokori-] (n) bearded collie [Add to Longdo]
海上衝突予防法[かいじょうしょうとつよぼうほう, kaijoushoutotsuyobouhou] (n) Act on Preventing Collisions at Sea (1892) [Add to Longdo]
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] (n) {comp} collision enforcement [Add to Longdo]
玉突き;玉突(io)[たまつき, tamatsuki] (n) (1) billiards; pool; (2) serial collisions (of cars) [Add to Longdo]
空中衝突[くうちゅうしょうとつ, kuuchuushoutotsu] (n) midair collision [Add to Longdo]
黒頸コブラ[くろくびコブラ;クロクビコブラ, kurokubi kobura ; kurokubikobura] (n) (uk) black-necked spitting cobra (Naja nigricollis) [Add to Longdo]
視準[しじゅん, shijun] (n,vs) collimation [Add to Longdo]
視準儀[しじゅんぎ, shijungi] (n) collimator [Add to Longdo]
斜頸;斜頚[しゃけい, shakei] (n,adj-no) torticollis; wryneck; stiff neck [Add to Longdo]
衝突[しょうとつ, shoutotsu] (n,vs) collision; conflict; (P) [Add to Longdo]
衝突器[しょうとつき, shoutotsuki] (n) (See コライダー) collider [Add to Longdo]
衝突型加速器[しょうとつがたかそくき, shoutotsugatakasokuki] (n) colliding-beam accelerator; (particle) collider accelerator [Add to Longdo]
衝突検出[しょうとつけんしゅつ, shoutotsukenshutsu] (n) {comp} collision detection; CD [Add to Longdo]
乗り掛かる;乗り掛る;乗りかかる[のりかかる, norikakaru] (v5r) to be about to board; to be riding on; to get on top of; to lean over; to set about; to collide with [Add to Longdo]
乗り掛ける;乗りかける[のりかける, norikakeru] (v1,vt) to be about to board; to be riding on; to get on top of; to lean over; to set about; to collide with [Add to Longdo]
正面衝突[しょうめんしょうとつ, shoumenshoutotsu] (n,vs,adj-no) head-on collision [Add to Longdo]
接触事故[せっしょくじこ, sesshokujiko] (n) minor collision; (have) a scrape (with another vehicle); fender bender [Add to Longdo]
遭遇説[そうぐうせつ, souguusetsu] (n) tidal hypothesis (of the origin of the solar system); near-collision hypothesis [Add to Longdo]
打つかる[ぶつかる, butsukaru] (v5r,vi) (1) (uk) to strike against; to collide with; to bump into; to conflict; (2) to encounter; to meet; (3) to clash; (P) [Add to Longdo]
大型ハドロン衝突型加速器[おおがたハドロンしょうとつがたかそくき, oogata hadoron shoutotsugatakasokuki] (n) Large Hadron Collider; LHC [Add to Longdo]
追突[ついとつ, tsuitotsu] (n,vs) rear-end collision; (P) [Add to Longdo]
抵触(P);觝触;牴触[ていしょく, teishoku] (n,vs) (1) collision; conflict; (2) being contrary; being incompatible; being inconsistent; being contradictory; (3) being in violation (of the law, etc.); (P) [Add to Longdo]
当たり判定[あたりはんてい, atarihantei] (n) {comp} collision detection; CD [Add to Longdo]
突き当たる(P);突き当る;衝き当たる;衝き当る[つきあたる, tsukiataru] (v5r,vi) to run into; to collide with; to come to the end of (a street); (P) [Add to Longdo]
二重衝突;2重衝突[にじゅうしょうとつ, nijuushoutotsu] (n) double collision [Add to Longdo]
非弾性衝突[ひだんせいしょうとつ, hidanseishoutotsu] (n) inelastic collision [Add to Longdo]
輻輳制御[ふくそうせいぎょ, fukusouseigyo] (n) {comp} collision congestion control [Add to Longdo]
鳰鳥[におどり;みおどり, niodori ; miodori] (n) (arch) (See カイツブリ) little grebe (Tachybaptus ruficollis) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] collision enforcement [Add to Longdo]
衝突[しょうとつ, shoutotsu] collision [Add to Longdo]
輻輳制御[ふくそうせいぎょ, fukusouseigyo] (collision) congestion control [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top