ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

collided

K AH0 L AY1 D AH0 D   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collided-, *collided*, collid, collide
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Three vehicles collided in Yuen Long todayรถ 3 คันชนกันที่ยวนหลงวันนี้ Infernal Affairs (2002)
But then your worlds collided.แต่แล้วโลกมันช่างกลม Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Nuclear spy freak, my worlds collided.แล้วพี่ผมอยู่กับไอ้นิวเคลียร์นั่น... โลกทั้งสองก็พังทลายหมด Chuck Versus the Truth (2007)
Suspect vehicle collided with a truck under the 95.รถผู้ต้องสงสัยชนกับรถบรรทุก Shooter (2007)
Three gentlemen in a limousine collided with another vehicle on broad street.มีรถลิโมที่มีผู้ชาย3คนชนกับรถอีกคันหนึ่งที่ถนน Broad Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
How many cars collided?มีรถชนกันกี่คัน? No More Good Days (2009)
- eyewitnesses report that the two trains collided,รายงานจากผู้เห็นเหตุการณ์ รถไฟสองขบวนประสานงากัน Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
* I knew when we collided **เมื่อเราทะเละกัน* Special Education (2010)
Yikes, and then they collided again in 2005, like literally collided.ยึ๋ย และพวกเขาก็มาปะทะกัน อีกครั้งในปี 2005 Devil's Night (2010)
A second chance. ♪ Two worlds collided. ♪ A reunion.แต่ดีกว่าการเริ่มต้นใหม่ โอกาสครั้งที่สอง การรวมตัว Resurrection (2012)
And Stuck has collided with Mario Andretti's Lotus!และติดอยู่ได้ชนกับมาริโอร็ทโลตัส! Rush (2013)
"It was like all of my nobody-ness and all of his somebody-ness collided."มันเหมือนกับความเป็นคนไร้ค่าของผม และความเป็นคนมีค่าของเขา มาบรรจบกัน" Zugzwang (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
collidedHe collided with a tree.
collidedHer car collided with a bus from behind.
collidedHis car collided with a train.
collidedOur bus collided with a truck.
collidedSome satellites have exploded or collided.
collidedThe boats collided head on.
collidedThe car collided with a truck.
collidedThe cars collided head on.
collidedThe taxi collided head-on with a dumpster truck and was badly crushed.
collidedThe two cars collided with a crash.

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLIDED    K AH0 L AY1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collided    (v) kˈəlˈaɪdɪd (k @1 l ai1 d i d)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top