ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cockeyed

K AA1 K AY2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cockeyed-, *cockeyed*, cockey, cockeye
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cockeyed(adj) โง่ (คำสแลง), Syn. silly, foolish
cockeyed(adj) ที่ตาเข, Syn. cross-eyed
cockeyed(adj) ที่เอียงไปข้างหนึ่ง (คำสแลง), Syn. crooked, awry
cockeyed(sl) บ้า, See also: สติแตก, จิตไม่ปกติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cockeyed(คอค'อายดฺ) adj. ตาเขหรือเหล่, เอียงไปหรือบิดไปด้านหนึ่ง, โง่, ผิดสิ้นเชิง, Syn. awry

English-Thai: Nontri Dictionary
cockeyed(adj) ตาเหล่, ตาเอียง, ตาเข, ตาส่อน, ไม่ซื่อตรง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COCKEYED K AA1 K AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cockeyed (j) kˈɒkaɪd (k o1 k ai d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cockeyed
   adj 1: turned or twisted toward one side; "a...youth with a
       gorgeous red necktie all awry"- G.K.Chesterton; "his wig
       was, as the British say, skew-whiff" [syn: {askew},
       {awry(p)}, {cockeyed}, {lopsided}, {wonky}, {skew-whiff}]
   2: incongruous;inviting ridicule; "the absurd excuse that the
     dog ate his homework"; "that's a cockeyed idea"; "ask a
     nonsensical question and get a nonsensical answer"; "a
     contribution so small as to be laughable"; "it is ludicrous
     to call a cottage a mansion"; "a preposterous attempt to turn
     back the pages of history"; "her conceited assumption of
     universal interest in her rather dull children was
     ridiculous" [syn: {absurd}, {cockeyed}, {derisory},
     {idiotic}, {laughable}, {ludicrous}, {nonsensical},
     {preposterous}, {ridiculous}]
   3: very drunk [syn: {besotted}, {blind drunk}, {blotto},
     {crocked}, {cockeyed}, {fuddled}, {loaded}, {pie-eyed},
     {pissed}, {pixilated}, {plastered}, {slopped}, {sloshed},
     {smashed}, {soaked}, {soused}, {sozzled}, {squiffy}, {stiff},
     {tight}, {wet}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top