ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coastlines

K OW1 S T L AY2 N Z   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coastlines-, *coastlines*, coastline
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even today, the majority of humankind lives on the continents' coastlines or the banks of rivers and lakes.แม้แต่ทุกวันนี้, ประชากรส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ใน พื้นที่แถบชายฝั่ง หรือพื้นที่ลุ่มแม่น้ำและทะเลสาบ Home (2009)
Savage winds, rains and manic waves are being reported along the coastlines of several continents.กระแสลมที่รุนแรง ฝนและคลื่นที่ถาโถมได้ถูกรายงาน ไปตามชายฝั่งของหลายๆทวีป Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
An unidentified enemy has breached our coastlines in a swift and militaristic attack.มีคำถามมากกว่าคำตอบ ตอนนี้เพียงแค่สิ่งเดียวที่ชัดเจน Battle Los Angeles (2011)
Riots have erupted along the coastlines of several Pan Pacific cities.เกิดการชุมนุมตามแนวชายฝั่ง หลายเมืองในแถบแปซิฟิค Pacific Rim (2013)
It has rivers and coastlines.มันมีแม่น้ำและชายฝั่ง Some of the Things That Molecules Do (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
COASTLINES    K OW1 S T L AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coastlines    (n) kˈoustlaɪnz (k ou1 s t l ai n z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top