หรือคุณหมายถึง claßen?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

classen

K L AE1 S AH0 N   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -classen-, *classen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา classen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *classen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will leave the decision to my mother. She is coming in a few weeks.Herr Dr. ClassenHeidi (1952)
You are coming towards me?Classen, du hast kein Wort gesagt! Kneif mich, dass ich es glauben kann. Heidi (1952)
- Classen, I am in a heap of trouble. - Why?Classen, ich bin in einer sehr peinlichen Situation. Heidi and Peter (1955)
Classen...ClassenHeidi and Peter (1955)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLASSEN    K L AE1 S AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top