ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

categorically

K AE2 T AH0 G AA1 R IH0 K L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -categorically-, *categorically*, categorical
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We here at the FAA categorically deny the existence of any launch.เราที่นี่ที่เอฟเอเอขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง ถึงเรื่องการปล่อยจรวด The Astronaut Farmer (2006)
Though I cannot state categorically that my life will be diminished by not having you in it, ดังนั้น ฉันไม่อาจกล่าวได้เลยว่าชีวิตของฉัน จะแย่แค่ไหนถ้าไม่มีพวกคุณอยู่ด้วย The Bozeman Reaction (2010)
Categorically stunning.อึ้งเลยนะเนี่ย Pilot (2011)
I will categorically deny anything Lee has to say.ฉันจะปฎิเสธทุกอย่างที่ลีพูด Justice (2012)
- Categorically not.- ไม่พลาดแน่ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
categoricallyThe authors state quite categorically that the female members of only a small number of species also sing.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CATEGORICALLY K AE2 T AH0 G AA1 R IH0 K L IY0
CATEGORICALLY K AE2 T AH0 G AO1 R IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
categorically (a) kˌætɪgˈɒrɪkliː (k a2 t i g o1 r i k l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Categorically \Cat`e*gor"ic*al*ly\, adv.
   Absolutely; directly; expressly; positively; as, to affirm
   categorically.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 categorically
   adv 1: in an unqualified manner; "he flatly denied the charges"
       [syn: {flatly}, {categorically}, {unconditionally}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top