Search result for

cargos

(177 entries)
(0.0414 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cargos-, *cargos*, cargo
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cargos มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cargos*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
escargot[เอ็สคาร์โกท์] (n ) เป็นอาหารเรียกน้ำย่อย (Appetizer) โดยการนำหอยทากชนิด รับประทานได้มายัดใส่เปลือกหอยประเภทหอยโข่งขนาดมะนาว ผลเล็ก แล้วยัดตามด้วยเนยที่มีส่วนผสมของกระเทียมสับและเครื่อง เทศอื่นๆ นำอบในเตาอบความร้อนสูงบนถาดหลุมโลหะ (Convection Oven) จนสุกหอมจึงนำมารับประทานด้วยคีมหนีบ กับส้อมที่ทำขึ้นเฉพาะอาหารจานนี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cargo[N] สินค้าที่บรรทุก, Syn. freight
deck cargo[N] สินค้าที่บรรทุกบนปากระวาง
supercargo[N] เจ้าหน้าที่เรือพาณิชย์ที่ดูแลการขนส่งสินค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air cargoสินค้าท่ขนส่งทางอากาศ
cargo(คาร์'โก) n. สินค้า,สินค้าบรรทุกบนเรือ (เครื่องบิน,รถไฟและอื่น ๆ), Syn. goods -pl. cargoes, cargos
cargo boatn. เรือบรรทุกสินค้า
cargo holdn. โกดังสินค้า
cargo linern. เรือบรรทุกสินค้า
deck cargon. สินค้าปากระวาง

English-Thai: Nontri Dictionary
cargo(n) สินค้า
supercargo(n) คนคุมเรือสินค้าแทนเจ้าของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Paramount War Clause (Cargo)ข้อกำหนดสุดยอดสำหรับภัยสงคราม(สินค้า) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Paramount War Clause (Cargo)ข้อกำหนดสุดยอดสำหรับภัยสงคราม(สินค้า) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
marine cargo insuranceการประกันภัยสินค้าขนส่ง มีความหมายเหมือนกับ cargo insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cargainson (Fr.); cargoสินค้าที่บรรทุกเรือ (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cargoของบรรทุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cargo; cargainson (Fr.)สินค้าที่บรรทุกเรือ (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cargo insuranceการประกันภัยสินค้าขนส่ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cargo interestส่วนได้เสียในสินค้าขนส่ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
to pay as cargoจ่ายตามสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cargoของบรรทุก [เศรษฐศาสตร์]
Cargoสินค้าบรรทุก [TU Subject Heading]
Cargo shipsเรือขนส่งสินค้า [TU Subject Heading]
Unitized cargo systemsระบบขนส่งสินค้าทางน้ำ [TU Subject Heading]
Cargo riceข้าวกล้อง [การค้าระหว่างประเทศ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Escargot.- Escargot. Heaven Nose, Mister Smith (1988)
Very important cargo.สินค้าที่สำคัญมาก Pilot (2008)
Cargo bay doors open. You better get inside.ประตูโรงเก็บของเปิดแล้ว เข้ามาได้เลย Downfall of a Droid (2008)
Use your own cargo.ใช้คลังสินค้านายสิ Babylon A.D. (2008)
They're losing cargo all the time.ตู้สินค้าสูญหายเป็นประจำ Babylon A.D. (2008)
A cargo ship sank one night. It caught fire and went down.คืนวันที่เรือบรรทุกสินค้าลำหนี่งล่ม ไฟใหม้และจมลง Doubt (2008)
Alright, when you see the precious cargo,เอาล่ะ เมื่อเห็นเป้าหมาย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Precious cargo's coming.พระเอกของเรามาแล้ว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Where... two of the 12 ships acquired cargo from that port within the last four weeks.ที่ไหน... มีเรือ 2 ลำใน 12 ลำ ไปรับ สินค้าจากท่าเรือนั้น ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
It ain't the miles, it's the cargo.ลากไปหลายกิโลล่ะกัน นี่คือสินค้า Bit by a Dead Bee (2009)
I saw empty cargo elevators back there.ฉันเหงลิฟต์ส่งของ ข้างหลังนั่น The Good Wound (2009)
We have important cargo to take to Perth.เรามีของสำคัญมากจะส่งไปที่เพิร์ท Today Is the Day: Part 1 (2009)
Unauthorized access to our cargo.ไม่ให้ใครเข้าถึงโกดังสินค้า Today Is the Day: Part 2 (2009)
Open the cargo hatch.เปิดประตูโกดัง Liberty on Ryloth (2009)
Ugh. A cargo short fetishอี๋ กางเกงลายทหารเหมือนของขลัง The Freshmen (2009)
Cargo is secure.การขนส่งปลอดภัย Momentum Deferred (2009)
Got it yo me encargo!ฉันช่วยค่ะ นี่กดแรงดันลงไป I Saw What I Saw (2009)
British national. Reported missing from a cargo vessel docked in Long Beach.สัญชาติอังกฤษ มีแจ้งความคนหาย จากเรือส่งสินค้า The Gift (2009)
Ian Rutherford was reported missing off a cargo ship two weeks ago.เอียน รัทเทอร์ฟอร์ด ถูกรายงานว่าหายตัวไป จากเรือส่งสินค้า ่เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว The Gift (2009)
Ok, dad drove a 1990 dark-brown chevy cargo van.โอเค พ่อขับรถปี 1990 สีน้ำตาลเข้ม เชฟวี่รถตู้ขนของ The Eyes Have It (2009)
I had to hitch a ride on a cargo freighter.ข้าขอติดยานบรรทุกสินค้ามาด้วย Senate Spy (2009)
The cargo ship failed to check in on schedule.ยานขนส่งไม่รายงานตัวตามกำหนดการ Brain Invaders (2009)
Cargo ship TB-73, this is clone Captain Rex.ยานขนส่งทีบี-73 นี่ผู้กองโคลนเร็กซ์ Brain Invaders (2009)
I should be putting you somewhere in the cargo bay, shouldn't be a soul in site.เอาล่ะ ผมจะบีมส่งคุณไปที่ห้องเสบียง ไม่น่าไปจ๊ะเอ๋กับใคร Star Trek (2009)
Flies cargo planes.ทำงานเครื่องบินพานิชย์ขนส่ง RED (2010)
They had a Goa'uld cargo ship.พวกนั้นมียานบรรทุกของพวกโกอูล Subversion (2010)
That cargo ship slipped past all of our sensors.ยานลำเลียงหลบออกไปจากเซนเซอร์ของเรา Subversion (2010)
He'll have put it in cargo.เขาคงเก็บไว้ในห้องเก็บสินค้า Chuck Versus First Class (2010)
You'll need to get his claim ticket, go to the cargo hold, find his bag, get the key.นายต้องไปเอาตั๋วของเขามา เข้าไปที่ห้องเก็บสินค้า หากระเป๋าของเขา แล้วเอารหัสมา Chuck Versus First Class (2010)
I'm in the cargo hold, and it's friggin' freezing in here.ผมอยู่ในห้องเก็บของแล้ว ในนี้หนาวจนจะเป็นน้ำแข็งด้วย Chuck Versus First Class (2010)
- I tied him up downstairs in the cargo hold, but somehow he escaped!ในห้องเก็บของ แต่ไม่รู้ว่าเขาหนีออกมาได้ยังไง! Chuck Versus First Class (2010)
- I hid it down in the cargo hold.ผมเก็บไว้ที่ห้องเก็บของข้างล่าง Chuck Versus First Class (2010)
That services the cargo bay.ที่ทำงานในห้องเก็บของ Voyage of Temptation (2010)
You're in charge of the cargoเจ้ารับผิดชอบ Voyage of Temptation (2010)
Moving high-risk cargo is tricky.การขนส่งสินค้ามีความเสี่ยงสูง เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก The Push (2010)
- I run cargo jets out of Stockton.- ฉันใช้เครื่องบินบรรทุกสินค้าออกจากสต็อคตัน The Push (2010)
I got a cargo heading to Manchester, U.K. tomorrow.ฉันต้องส่งสินค้าไปเมืองแมนเชสเตอร์ อังกฤษ พรุ่งนี้ The Push (2010)
Oswald's cargo plane unloads in Manchester.เครื่องบินขนส่งสินค้าของออสวอลด์ ขนส่งสินค้าไปยังเมืองแมนเชสเตอร์ Widening Gyre (2010)
Stockton cargo.สต็อคตันคาร์โก Widening Gyre (2010)
I run cargo jets out of Stockton. Why?ฉันใช้เครื่องบินบรรทุกสินค้าออกจากสต็อคตัน ทำไม Lochan Mor (2010)
He's got cargo leaving Manchester day after tomorrow.เขาต้องบรรทุกสินค้า ออกจากเมืองแมนเชสเตอร์ในวันมะรืนนี้ Turas (2010)
- Your cargo.-สินค้าของแกไง Batman: Under the Red Hood (2010)
Up that cargo net!ลองอีกที Iwo Jima (2010)
Make all preparations to offload personnel and cargo.เตรียมพร้อมเคลื่อนพลและสัมภาระ.. Peleliu Landing (2010)
Okay, so she was smuggled in four days ago in a cargo ship from China, with her parents, a couple hundred refugees.เอาล่ะ เธอลักลอบเข้าเมือง มาเมื่อสี่วันก่อน ในเรือส่งสินค้าจากประเทศจีน พร้อมกับพ่อแม่และคนอพยพ อีกราว 200 คน Pilot (2010)
Sang Min put Hesse and Etienne on a cargo ship headed for China-- The Emma Karl.ชางมิน เอาตัวเฮสเซและอีเทียน ไว้บนเรือขนส่งสินค้า ที่มุ่งหน้าไปจีน... ชื่อเอลม่า คาร์ล Pilot (2010)
They were headed back to the U.S., and they had room for me onboard, so they hid me in their cargo hold.พวกเขาจะบินกลับสหรัฐ และพวกเขามีพื้นที่ว่าง ให้หนูบนเครื่อง ดังนั้นพวกเขาช่วยพาหนู ซ่อนในห้องเก็บของ Blowback (2010)
He has class. Well, those cargo pants would suggest otherwise.ฉันว่ากางเกงขายาวนาย คงจะบอกอย่างนั้นเหมือนกัน Accounting for Lawyers (2010)
And collect the cargo.และเก็บสินค้ากลับมา Kill Jill (2010)
Only other thing is a military cargo transportอีกเที่ยวที่เหลือคือ เที่ยวบินลำเลียงยุทธภัณฑ์ The Guardian (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cargoA cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.
cargoThe ship discharged its cargo in Panama.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือขนส่งสินค้า[N] break-bulk carrier, See also: general cargo ship
สินค้า[N] goods, See also: merchandise, commodity, stock, stuff, cargo, Example: การขายสินค้าของบริษัทมียอดการส่งสินค้ามากกว่า 2 ล้านชิ้น, Count unit: ชิ้น, ชนิด, ประเภท, Thai definition: สิ่งของที่ซื้อขายกัน
มอ[N] kind of large cargo boat propelled by oars, See also: kind of double-oared boat, Count unit: ลำ, Thai definition: ชื่อเรือต่อเสริมกราบขนาดใหญ่มาก ส่วนใหญ่ใช้บรรทุกข้าวเปลือกและเกลือ
กระซับ[N] an officer who takes care of goods in the cargo ship, See also: person in charge of cargo hold, Syn. กระซับปากเรือ, Thai definition: ชื่อพนักงานพวกหนึ่งในเรือเดินทะเล มีหน้าที่รักษาพัสดุตลอดจนสินค้าทั่วไปในระวางเรือด้วย
เรือบรรทุกสินค้า[N] cargo ship, See also: freighter

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอยเจดีย์[n.] (høi jēdī) FR: escargot ?
หอยทาก [n.] (høithāk) EN: snail [m]   FR: escargot [m]
การขนส่งทางอากาศ[n. exp.] (kān khonsong thāng ākāt) EN: air cargo ; air transport   FR: transport de fret aérien [m]
คาร์โก้[n.] (khākō) EN: cargo   FR: fret [m]
โข่ง[n.] (khōng) EN: apple snail   FR: escargot [m]
ของที่บรรทุก [n. exp.] (khøng thī banthuk) EN: freight ; cargo   
ของที่น้ำหนักมาก[n. exp.] (khøng thī nāmnak māk) EN: heavy cargo   
มอ[n.] (mø) EN: kind of large cargo boat propelled by oars ; kind of double-oared boat   FR: grand bateau [m]
งวงหอยทาก [n. exp.] (ngūang høithāk) EN: snail's tentacle   FR: tentacule d'escargot [m]
เรือบรรทุกน้ำมัน[n. exp.] (reūa banthuk nāmman) EN: oil tanker ; tanker   FR: pétrolier [m] ; cargo pétrolier [m]
เรือบรรทุกสินค้า[n. exp.] (reūa banthuk sinkhā) EN: cargo ship ; cargo ; freighter   FR: cargo [m] ; bateau de transport [m]
เรือสินค้า[n.] (reūa sinkhā) EN: cargo ship ; merchant ship ; freighter   FR: cargo [m]
สินค้า[n.] (sinkhā) EN: goods ; merchandise ; products ; commodity ; stock ; stuff ; cargo ; article of trade   FR: marchandise [f] ; produits [mpl] ; articles [mpl] ; cargaison [f] ; produit commercial [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARGO    K AA1 R G OW2
CARGOS    K AA1 R G OW2 Z
CARGO'S    K AA1 R G OW2 Z
CARGOES    K AA1 R G OW2 Z
MCCARGO    M AH0 K AA1 R G OW0
CARGONOFF    K AA1 R G AH0 N AO2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cargo    (n) (k aa1 g ou)
cargoes    (n) (k aa1 g ou z)
supercargo    (n) (s uu1 p @ k aa g ou)
supercargoes    (n) (s uu1 p @ k aa g ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beiladung {f}additional cargo [Add to Longdo]
Fracht {f}; Schiffsfracht {f}; Schiffsladung {f}; Kargo {m}cargo [Add to Longdo]
Frachtraum {m}cargo compartment; cargo hold; freight capacity [Add to Longdo]
Frachtschiff {n}cargo ship; freighter [Add to Longdo]
Handelsschiff {n}cargo vessel [Add to Longdo]
Ladung {f} | Ladungen {pl}cargo; loading; lading | cargos; loadings [Add to Longdo]
Lastkahn {m}cargo barge [Add to Longdo]
Luftfracht {f} | per Luftfrachtair cargo; air freight | air-shipped [Add to Longdo]
Luftfrachtransportgewerbe {n}air cargo industry [Add to Longdo]
Luftfrachtsendung {f}air cargo shipment [Add to Longdo]
Luftfrachttarif {m}air cargo rate [Add to Longdo]
Luftfrachtversicherung {f}air cargo insurance [Add to Longdo]
Luftgüterverkehr {m}air cargo traffic [Add to Longdo]
Nutzlast {f}cargo load; vehicle load capacity [Add to Longdo]
Schnecke {f} | Schnecken {pl}escargot | escargots [Add to Longdo]
Transportversicherung {f}cargo insurance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
TSL[ティーエスエル, tei-esueru] (n) (See テクノスーパーライナー) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
エアカーゴ[, eaka-go] (n) air cargo [Add to Longdo]
エスカルゴバター[, esukarugobata-] (n) escargot butter [Add to Longdo]
カーゴ[, ka-go] (n) cargo [Add to Longdo]
カーゴ・スリング;カーゴスリング[, ka-go . suringu ; ka-gosuringu] (n) (See スリング・3) cargo sling [Add to Longdo]
カーゴカルト[, ka-gokaruto] (n) cargo cult (Melanesian belief system) [Add to Longdo]
カーゴテナー[, ka-gotena-] (n) (roll) box pallet (from cargo container) [Add to Longdo]
スリング[, suringu] (n) (1) (See 石つぶて) sling; (2) (abbr) (See シンガポール・スリング) sling (e.g. Singapore sling); (3) (abbr) (See カーゴ・スリング) cargo sling; (4) (abbr) (See ベイビー・スリング) baby sling [Add to Longdo]
テクノスーパーライナー[, tekunosu-pa-raina-] (n) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
バルクカーゴ[, barukuka-go] (n) bulk cargo [Add to Longdo]
運送船[うんそうせん, unsousen] (n) freighter; cargo vessel [Add to Longdo]
運送品[うんそうひん, unsouhin] (n) freight; cargo [Add to Longdo]
運搬船[うんぱんせん, unpansen] (n) freighter; cargo ship; carrier [Add to Longdo]
卸下[しゃが, shaga] (n,vs) {mil} cargo unloading [Add to Longdo]
仮置き[かりおき, karioki] (n,vs) preliminary loading of the (cargo) ship (in preparation for moving cargo around inside the ship) [Add to Longdo]
[に, ni] (n) (1) load; baggage; cargo; freight; goods; (2) burden; responsibility; (P) [Add to Longdo]
荷下ろし;荷卸し[におろし, nioroshi] (n,vs) unloading (cargo, etc.) [Add to Longdo]
荷役[にえき;にやく, nieki ; niyaku] (n) handling cargo; loading and unloading [Add to Longdo]
貨客船[かきゃくせん;かかくせん, kakyakusen ; kakakusen] (n) combined cargo and passenger ship [Add to Longdo]
貨物[かもつ(P);かぶつ, kamotsu (P); kabutsu] (n) (1) cargo; freight; (2) money or assets; (P) [Add to Longdo]
貨物保険[かもつほけん, kamotsuhoken] (n) cargo insurance [Add to Longdo]
回船;廻船[かいせん, kaisen] (n) lighter; (small) cargo vessel [Add to Longdo]
空荷[からに, karani] (n,adj-no) lacking cargo; in ballast [Add to Longdo]
空輸貨物[くうゆかもつ, kuuyukamotsu] (n) air freight; airborne cargo [Add to Longdo]
航空貨物[こうくうかもつ, koukuukamotsu] (n) air cargo; air freight [Add to Longdo]
国際貨物[こくさいかもつ, kokusaikamotsu] (n) international cargo [Add to Longdo]
混載貨物[こんさいかもつ, konsaikamotsu] (n) consolidated shipment; mixed cargo [Add to Longdo]
仕切り板[しきりいた, shikiriita] (n) (1) partition board; plank used as a partition; (2) board used in a ship to prevent the cargo from moving around [Add to Longdo]
集荷(P);蒐荷[しゅうか, shuuka] (n,vs) collection of cargo; cargo booking; (P) [Add to Longdo]
初荷[はつに, hatsuni] (n) first cargo of the year [Add to Longdo]
上屋[うわや, uwaya] (n) shed; shelter; terminal (e.g. cargo, airport, etc.) [Add to Longdo]
上荷[うわに, uwani] (n) top cargo; top of the load [Add to Longdo]
上乗り[うわのり, uwanori] (n,vs) supercargo [Add to Longdo]
上積み[うわづみ, uwadumi] (n) (1) deck cargo; upper layer of goods; (adj-f) (2) extra; (vs) (3) to pile on top of; (P) [Add to Longdo]
積み荷;積荷[つみに, tsumini] (n) load; freight; cargo [Add to Longdo]
積み込む[つみこむ, tsumikomu] (v5m,vt) to load (with goods, cargo); to put on board; to stow aboard; (P) [Add to Longdo]
積み残し[つみのこし, tsuminokoshi] (n) (1) left-off cargo; passengers left behind; (2) {math} rounding error; truncation error; remainder after truncation to an integer value [Add to Longdo]
積み残す[つみのこす, tsuminokosu] (v5s,vt) to leave off cargo [Add to Longdo]
積荷保険[つみにほけん, tsuminihoken] (n) cargo insurance [Add to Longdo]
船荷[ふなに, funani] (n) cargo; freight [Add to Longdo]
打ち荷[うちに, uchini] (n) jettisoned cargo [Add to Longdo]
投げ荷[なげに, nageni] (n) jetsam; jettisoned cargo [Add to Longdo]
分荷[ぶんか, bunka] (n) divided delivery of cargo, etc. (to different places) [Add to Longdo]
北前船[きたまえぶね, kitamaebune] (n) (arch) cargo ships that sailed the Japan Sea during the Edo period [Add to Longdo]
万景峰号;マンギョンボン号[マンギョンボンごう(マンギョンボン号);ばんけほうごう(万景峰号);まんけいほうごう(万景峰号), mangyonbon gou ( mangyonbon gou ); bankehougou ( man kei mine gou ); mankeihougou (] (n) Mangyongbong-92, a mixed passenger-cargo ferry running between Wonsan in North Korea and Niigata [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卸货[xiè huò, ㄒㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] to unload; to discharge cargo [Add to Longdo]
卸载[xiè zài, ㄒㄧㄝˋ ㄗㄞˋ, / ] to disembark; to off-load cargo; to uninstall (software) [Add to Longdo]
班轮[bān lún, ㄅㄢ ㄌㄨㄣˊ, / ] regular passenger or cargo ship; regular steamship service [Add to Longdo]
船货[chuán huò, ㄔㄨㄢˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] cargo [Add to Longdo]
货机[huò jī, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧ, / ] cargo plane [Add to Longdo]
货船[huò chuán, ㄏㄨㄛˋ ㄔㄨㄢˊ, / ] cargo ship; freighter [Add to Longdo]
货轮[huò lún, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] freighter; cargo ship [Add to Longdo]
货运[huò yùn, ㄏㄨㄛˋ ㄩㄣˋ, / ] freight transport; cargo; transported goods [Add to Longdo]
运货马车[yùn huò mǎ chē, ㄩㄣˋ ㄏㄨㄛˋ ㄇㄚˇ ㄔㄜ, / ] cargo wagon [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top