ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calmer

K AA1 M ER0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calmer-, *calmer*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's calmer now.เขาสงบลงเยอะเลย. The Mist (2007)
I feel a little calmer now.ตอนนี้ฉันรู้สึกสงบขึ้นหน่อยแล้วค่ะ Episode #1.5 (2009)
You think there were maybe calmer waysนายคิดบ้างไหม ว่าอาจจะมีวิธีที่ละมุนละม่อมกว่านี้ Unforgiven (2011)
Still is calmer at daybreak.จะเงียบกว่านี้ตอนรุ่งเช้า House at the End of the Street (2012)
Used to be. He's a calmer fellow now.เคยเป็นน่ะ ตอนนี้เบาลงแล้ว Red John's Rules (2013)
You might wanna try diving in calmer waters next time.ครั้งหน้าเจ้าคงอยาก กระโดดลงน้ำที่สงบกว่านี้นะ Ariel (2013)
You seem calmer today, Robin.วันนี้คุณดูสงบนะ โรบิน Lady Killer (2013)
And as each one goes, your relaxation increases and you continue to feel calmer and more at rest.ตัวอื่นก็ค่อย ๆ บินตามออกไป คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น และคุณค่อย ๆ รู้สึกสงบ และได้พักผ่อน The Perfect Mark (2013)
- the calmer you'll be. - No, no, no.ยิ่งคุณใจเย็นลงเท่าไหร่ ไม่ ไม่ ไม่ The Perfect Mark (2013)
Then she'd have been the one listening to this instead of me... which would have been a good thing, because she was always... the calmer one.แทนที่จะเป็นผม ซึ่งมันคงจะดีเพราะ เธอเป็นคนที่... ใจเย็นกว่าผม Interstellar (2014)
All right, I'm calmer now. Would you please just go away?ผมสงบลงแล้ว อาออกไปได้ไหม Manchester by the Sea (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้[v.] (kaē) EN: alleviate ; dispel   FR: calmer ; soulager ; dissiper ; guérir
กล่อม[v.] (klǿm) EN: calm ; soothe ; comfort   FR: apaiser ; calmer ; réconforter
ปลอบใจ[v.] (pløp) EN: appease ; soothe ; pacify ; comfort   FR: calmer ; apaiser
ระงับใจ[v.] (ra-ngapjai) EN: restrain ; curb ; repress ; check ; suppress ; hold back ; control   FR: se calmer ; se contenir
สงบสติอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop sati ārom) EN: calm down ; calm oneself ; remain calm   FR: se calmer
ทำให้สงบ[v. exp.] (thamhai sa-ngop) FR: calmer ; pacifier

CMU English Pronouncing Dictionary
CALMER    K AA1 M ER0
CALMER    K AA1 L M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calmer    (j) kˈaːmər (k aa1 m @ r)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calm \Calm\ (k[aum]m), a. [Compar. {Calmer} (-[~e]r); superl.
   {Calmest} (-[e^]st)]
   1. Not stormy; without motion, as of winds or waves; still;
    quiet; serene; undisturbed. "Calm was the day." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Now all is calm, and fresh, and still. --Bryant.
    [1913 Webster]
 
   2. Undisturbed by passion or emotion; not agitated or
    excited; tranquil; quiet in act or speech. "Calm and
    sinless peace." --Milton. "With calm attention." --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Such calm old age as conscience pure
       And self-commanding hearts ensure.  --Keble.
 
   Syn: Still; quiet; undisturbed; tranquil; peaceful; serene;
     composed; unruffled; sedate; collected; placid.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calmer \Calm"er\, n.
   One who, or that which, makes calm.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top