ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calmed

K AA1 M D   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calmed-, *calmed*, calm, calme
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He calmed down and realised he'd left his knife there.เขาสงบลงและตระหนักว่าเขาต้องการออกจากมีดของเขามี 12 Angry Men (1957)
Didn't hear the scream, did run out in a panic, calmed down later and came back for the knife, risking being caught by the police.ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องที่ไม่วิ่งออกไปด้วยความตื่นตระหนก, สงบลงต่อมาและกลับมามีดเสี่ยงต่อการถูกจับโดยตำรวจ 12 Angry Men (1957)
I'd better go along. I'm sure those boys haven't calmed themselves down yet.ผมไปด้วย พวกนั้นคงยังไม่หายโมโห Day of the Dead (1985)
"Pardon me. This is not really a chance. I'd better calmed down.""โทษทีนะ เวลานี้คงไม่ใช่โอกาสสําหรับ เรื่องแบบนั้นและผมควรสงบใจลงดีกว่า" Train Man (2005)
You seemed to have calmed down some.ครับ,ผมหมายความว่า ผมค่อนข้างกระหายที่จะบันทึกไว้ Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
Once you've calmed down, and she's ready to talk,เมื่อเธอใจเย็นลง แล้วพร้อมที่จะคุย The Magnificent Archibalds (2008)
It's all thanks to Grandma giving everyone orders that this whole thing calmed down quickly.ต้องขอบคุณคุณยายนะที่บอกให้ทุกคนทำตามคำสั่ง ทุกอย่างก็เลยคลี่คลายอย่างรวดเร็ว Summer Wars (2009)
Listen, I was just waiting until I calmed down a little bit.ฟังนะผมแค่รอให้ใจเย็นลงนิดนึง Chuck Versus the First Fight (2010)
I think he's calmed down. Has he?ดูเหมือนมันจะสงบลงแล้วนะครับ จริงด้วยสิ Episode #1.1 (2010)
I think Beady calmed down now that its owner is nearby.ดูเหมือนลูกแก้วไม่ค่อยกดแล้ว เพราะว่าาเจ้าของอยู่ใกล้ๆน่ะ Episode #1.10 (2010)
You seemed calmed by the idea of thorpe as the buyer,เธอต้องใจเย็นกับความคิด ที่ว่าโทรปเป็นคนซื้อบริษัท The Kids Are Not All Right (2011)
Looks like things calmed downสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว The Lost Bladesman (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calmedIt appears the storm has calmed down.
calmedThe crowd calmed down.
calmedThe wind calmed down in the evening.
calmedThe wind has calmed down.

CMU English Pronouncing Dictionary
CALMED K AA1 M D
CALMED K AA1 L M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calmed (v) kˈaːmd (k aa1 m d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calm \Calm\, v. i. [imp. & p. p. {Calmed} (k[aum]md); p. pr. &
   vb. n. {Calming}.] [Cf. F. calmer. See {Calm}, n.]
   1. To make calm; to render still or quiet, as elements; as,
    to calm the winds.
    [1913 Webster]
 
       To calm the tempest raised by Eolus. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To deliver from agitation or excitement; to still or
    soothe, as the mind or passions.
    [1913 Webster]
 
       Passions which seem somewhat calmed. --Atterbury.
 
   Syn: To still; quiet; appease; allay; pacify; tranquilize;
     soothe; compose; assuage; check; restrain.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top