ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

By burning co [...] an absorb it.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -By burning co [...] an absorb it.-, *By burning co [...] an absorb it.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

By ( B AY1) burning ( B ER1 N IH0 NG) coal ( K OW1 L), oil ( OY1 L) and ( AH0 N D) gas ( G AE1 S) our ( AW1 ER0) civilization ( S IH2 V AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N) is ( IH1 Z) exhaling carbon dioxide ( K AA1 R B AH0 N D AY0 AA1 K S AY2 D) much ( M AH1 CH) faster ( F AE1 S T ER0) than ( DH AE1 N) the ( DH AH0) Earth ( ER1 TH) can ( K AE1 N) absorb ( AH0 B Z AO1 R B) it ( IH1 T).

 


  

 
By
 • ใกล้: ข้าง, อยู่ข้าง [Lex2]
 • โดย: ตาม, ด้วย, ผ่าน, ทุก,ทีละ, ต่อ [Lex2]
 • ก่อนเวลาที่กำหนด[Lex2]
 • ผ่าน: ผ่านไป, ผ่าน [Lex2]
 • ระหว่าง: ช่วง, ที่ [Lex2]
 • โดยประมาณ[Lex2]
 • เป็นผลเนื่องจาก: เป็นไปตาม [Lex2]
 • ทาง: ไปทาง [Lex2]
 • เป็นตัวแทนของ[Lex2]
 • (บาย) prep. โดย,ไปยัง,ข้าง,อยู่ข้าง,ใกล้,ติดตัว,ไปทาง,ทาง,หันไปทาง,จาก,ผ่าน,ผ่านไป,ผ่านข้าง,ของ,อาศัย,ใช้,ที่,ทีละ,ต่อ adj. อยู่ใกล้,ใกล้ -Conf. with [Hope]
 • (adv) ล่วงไป,ผ่านไป [Nontri]
 • (pre) ใกล้,ข้างๆ,โดย,ตาม,ไปทาง,ไปยัง,ทีละ,ต่อ [Nontri]
 • /B AY1/ [CMU]
 • (a) /baɪ/ [OALD]
burning
 • ที่ถูกเผาผลาญ[Lex2]
 • (เบิร์น'นิง) adj. ลุกไหม้,เผาไหม้,ร้อนจัด,สว่างมาก,ลุกช่วง,เร่าร้อน,สำคัญ,รีบด่วน n. การเผาไหม้,ความเลวร้ายมาก, ปัญหาสำคัญ [Hope]
 • /B ER1 N IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /b'ɜːʳnɪŋ/ [OALD]
  [burn]
 • ไหม้: เผา, เผาไหม้ [Lex2]
 • การเผาผลาญ[Lex2]
 • แดดเผา: ไหม้แดด, เกรียมแดด [Lex2]
 • ทำให้ไหม้: เผา [Lex2]
 • บริเวณที่ถูกเผา: บริเวณที่ไหม้ [Lex2]
 • (เบิร์น) {burnt/burned,burnt/burned,burning,burns} vi.,vt. เผา,ไหม้,มีไฟ,ติดไฟ,ลุก,โกรธจัด ,เดือดดาล n. สถานที่เผาไหม้,บริเวณลุกไหม้,บาดแผลเนื่องจากการเผาไหม้ [Hope]
 • (n) แผลไฟลวก,แผลพุพอง,การเผาไหม้ [Nontri]
 • (vi,vt) เผา,ไหม้,ลวก,กัด,ลุก,โกรธจัด [Nontri]
 • /B ER1 N/ [CMU]
 • (v) /b'ɜːʳn/ [OALD]
coal
 • จัดหาถ่านหินให้[Lex2]
 • ถ่านหิน: ถ่าน, ก้อนถ่าน [Lex2]
 • เผาให้เป็นถ่าน[Lex2]
 • ใส่ถ่าน: เติมถ่านหินใส่ [Lex2]
 • (โคล) n. ถ่านหิน,ถ่าน,ก้อนถ่าน, [Hope]
 • (n) ถ่าน,ถ่านหิน [Nontri]
 • /K OW1 L/ [CMU]
 • (v) /k'ɒul/ [OALD]
oil
 • น้ำมัน: น้ำมันปิโตรเลียม, น้ำมันพืช, น้ำมันดิบ [Lex2]
 • หยอดน้ำมันเพื่อทำให้ลื่น[Lex2]
 • (ออยลฺ) n. น้ำมัน [Hope]
 • (n) น้ำมัน [Nontri]
 • (vi) ละลายเป็นน้ำมัน,กลายเป็นน้ำมัน [Nontri]
 • (vt) หยอดน้ำมัน,ใส่น้ำมัน,ทำให้คล่อง,ทาน้ำมัน [Nontri]
 • /OY1 L/ [CMU]
 • (v) /'ɔɪl/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
gas
 • ก๊าซ: แก๊ซ, น้ำมันเชื้อเพลิง [Lex2]
 • เติมแก๊ซ: ปล่อยแก๊ซ [Lex2]
 • ฆ่าด้วยแก๊ส[Lex2]
 • พูดไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ): พูดเหลวไหล [Lex2]
 • เหล้า (ราคาถูก): สุรา [Lex2]
 • (แกส) n. แก๊ส,ดูgasoline. vt. ใส่แก๊ส. vi. ปล่อยแก๊สออกมา, ###SW. gas up เติมน้ำมันเบนซินลงในถัง ###S. vapour,air [Hope]
 • (n) ก๊าซ,ควัน,ไอพิษ,ลม,อากาศธาตุ [Nontri]
 • /G AE1 S/ [CMU]
 • (v) /g'æs/ [OALD]
our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
civilization
 • ความศิวิไลซ์[Lex2]
 • (ซิฟวิลไลเซ'เชิน) n. อารยธรรม,การมีวัฒนธรรมประเพณี [Hope]
 • (n) อารยธรรม,ความเจริญ [Nontri]
 • /S IH2 V AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /sˌɪvɪlaɪz'ɛɪʃən/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
exhaling
 • (v) /'ɛksh'ɛɪlɪŋ/ [OALD]
  [exhale]
 • หายใจออก: ปล่อยลมหายใจออก [Lex2]
 • (เอคซฺเฮล') vi. หายใจออก,ปล่อยออก,กระจายออกมา,ฟุ้ง,พลุ่ง,ระเหยออก [Hope]
 • (vi,vt) หายใจออก,ฟุ้ง,กระจายออก,ระเหยออก,ส่งออกมา,ปล่อยออก [Nontri]
 • /EH0 K S HH EY1 L/ [CMU]
 • (v) /'ɛksh'ɛɪl/ [OALD]
carbon dioxide
 • ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์: ก๊าซที่เกิดขึ้นเมื่อสัตว์หรือคนหายใจออก [Lex2]
 • n. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ [Hope]
much
 • มาก: เยอะ, ไม่น้อย, หนัก, ใหญ่ [Lex2]
 • อย่างมาก: อย่างใหญ่หลวง, อย่างมากมาย [Lex2]
 • เกือบจะ: โดยประมาณ [Lex2]
 • บ่อย: ถี่ [Lex2]
 • จำนวนมาก: ปริมาณที่มาก [Lex2]
 • สิ่งที่สำคัญมาก: สิ่งที่ยิ่งใหญ่ [Lex2]
 • (มัชฺ) n. จำนวนมาก,ปริมาณที่มาก,สิ่งที่สำคัญมาก adj. มาก,หลาย,ใหญ่,นัก,ไม่น้อย adv. อย่างมาก,อย่างใหญ่,เกือบจะ,โดยประมาณ ###S. great ###A. little [Hope]
 • (adj) มาก,ใหญ่,หลาย,ไม่น้อย [Nontri]
 • (adv) อย่างมาก,อย่างใหญ่ [Nontri]
 • (n) จำนวนมาก,ปริมาณมาก [Nontri]
 • /M AH1 CH/ [CMU]
 • (n) /m'ʌtʃ/ [OALD]
faster
 • /F AE1 S T ER0/ [CMU]
 • (j) /f'aːstər/ [OALD]
  [fast]
 • เร็ว: ว่องไว, รวดเร็ว, เร่งรีบ [Lex2]
 • แน่น: ติด, ติดแน่น, ยึดแน่น [Lex2]
 • อย่างรวดเร็ว: อย่างเร่งรีบ, อย่างไม่ชักช้า [Lex2]
 • อย่างมั่นคง: อย่างแน่นอน, อย่างติดแน่น [Lex2]
 • จำกัดอาหาร: งดอาหาร, อดอาหาร, ถือศีลอด [Lex2]
 • ช่วงเวลาอดอาหาร: การอดอาหาร [Lex2]
 • เกือบจะ เช่น Der Kuchen ist fast fertig. ขนมเค้กเกือบเสร็จแล้ว [LongdoDE]
 • (ฟาสทฺ) vi.,n. (การ) อดอาหาร,กินเจ adj. เร็ว,เดินเร็ว,แน่น,ติด,ด้าน,ตื้อ,มั่นคง,ซื่อสัตย์,ไม่ตก (สี) ,สนิท (หลับ) -adv. แน่น,สนิท (หลับ) ,เร็ว. -Phr. (fast asleep หลับสนิท) . [Hope]
 • (adj) รวดเร็ว,ด่วน,เร็ว,แน่น,แข็ง,จดจ่อ,ดื้อ,มั่นคง [Nontri]
 • (adv) โดยเร็ว,โดยสิ้นเชิง,รวดเร็ว,แน่น [Nontri]
 • (n) การอดอาหาร,การลดอาหาร,การกินเจ [Nontri]
 • (vi) อดอาหาร,ลดอาหาร,กินมังสวิรัติ [Nontri]
 • /F AE1 S T/ [CMU]
 • (v) /f'aːst/ [OALD]
than
 • กว่า (ใช้ในการเปรียบเทียบ)[Lex2]
 • (แธน) conj. กว่า,นอกจาก...เมื่อเปรียบเทียบกับ,เมื่อสัมพันธ์กับ [Hope]
 • (con) กว่า [Nontri]
 • /DH AE1 N/ [CMU]
 • /DH AH0 N/ [CMU]
 • (cc) /ðæn/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
Earth
 • พื้นดิน: ธรณี, ดิน, ปฐพี, ที่ดิน [Lex2]
 • มนุษย์: มวลมนุษย์, คนที่อาศัยอยู่บนโลก [Lex2]
 • โลก: โลกมนุษย์ [Lex2]
 • (เอิร์ธ) n. โลก,ดิน,ปฐพี,มวลมนุษย์,สรรพสิ่งทั้งหลายบนโลก,โลกีย์ [Hope]
 • (n) โลก,พื้นดิน,ปฐพี,พื้นพสุธา,พื้นโลก [Nontri]
 • /ER1 TH/ [CMU]
 • (v) /'ɜːʳth/ [OALD]
can
 • กระป๋อง[Lex2]
 • คุก (คำสแลง)[Lex2]
 • บรรจุกระป๋อง[Lex2]
 • ปริมาณหนึ่งกระป๋อง[Lex2]
 • ห้องน้ำ (คำสแลง)[Lex2]
 • สามารถ: สามารถที่จะ [Lex2]
 • (แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก, [Hope]
 • (n) กระป๋อง,ถัง [Nontri]
 • (vi) สามารถ,ทำได้ [Nontri]
 • (vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง [Nontri]
 • /K AE1 N/ [CMU]
 • /K AH0 N/ [CMU]
 • (v) /kæn/ [OALD]
absorb
 • ดูดซึม: ซับ, ดูด, ดูดซับ, ซึมซับ [Lex2]
 • ทำให้หมกมุ่น: ทำให้สนใจ, ทำให้ง่วนอยู่กับ [Lex2]
 • รวมเข้า: รวมเข้ามา [Lex2]
 • รับรู้: ซึมซับด้วยประสาทสัมผัส [Lex2]
 • รับเอา: รับไว้ [Lex2]
 • (แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ [Hope]
 • (vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ [Nontri]
 • /AH0 B Z AO1 R B/ [CMU]
 • (v) /'əbs'ɔːb/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top