ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

But today we' [...] avorite host,

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -But today we' [...] avorite host,-, *But today we' [...] avorite host,*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

But ( B AH1 T) today ( T AH0 D EY1) we ( W IY1)'re ( R EY1) giving away ( G IH1 V IH0 NG AH0 W EY1) tickets ( T IH1 K AH0 T S) to ( T UW1) the ( DH AH0) K ( K EY1)-100 Sugar ( SH UH1 G ER0) Magnolia ( M AE0 G N OW1 L Y AH0) Music ( M Y UW1 Z IH0 K) Festival ( F EH1 S T AH0 V AH0 L), happening ( HH AE1 P AH0 N IH0 NG) this ( DH IH1 S) weekend ( W IY1 K EH2 N D), emceed by ( B AY1) your ( Y AO1 R) favorite ( F EY1 V ER0 IH0 T) host ( HH OW1 S T),

 


  

 
But
 • แต่: หากว่า, แต่ทว่า [Lex2]
 • ยกเว้น: เว้นแต่, นอกจาก [Lex2]
 • เป็นแต่เพียง: เพียงแต่ [Lex2]
 • (บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก [Hope]
 • (adv) เท่านั้น,เพียงแต่ [Nontri]
 • (con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่ [Nontri]
 • (pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก [Nontri]
 • /B AH1 T/ [CMU]
 • (a) /bʌt/ [OALD]
today
 • วันนี้[Lex2]
 • ปัจจุบันนี้: ยุคนี้, สมัยนี้, ทุกวันนี้ [Lex2]
 • ที่อยู่ในสมัยปัจจุบัน: สมัยใหม่ [Lex2]
 • ในวันนี้[Lex2]
 • ในปัจจุบันนี้: ในขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ในยุคปัจจุบัน, ในสมัยนี้ [Lex2]
 • (ทะเด') n. วันนี้,ทุกวันนี้,ในวันนี้,สมัยนี้,ยุคนี้,ปัจจุบันนี้ adj. วันนี้,ในวันนี้,ปัจจุบันนี้ ###S. now,at present,pronto [Hope]
 • (adv) ทุกวันนี้,ในวันนี้,ปัจจุบันนี้ [Nontri]
 • (n) วันนี้,ยุคนี้,ปัจจุบันนี้,สมัยนี้ [Nontri]
 • /T AH0 D EY1/ [CMU]
 • /T UW0 D EY1/ [CMU]
 • (n) /t'əd'ɛɪ/ [OALD]
we
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
re
 • หลัง: อีก [Lex2]
 • คำย่อของ regarding[Lex2]
 • กรณีของ (คำย่อของ in re): เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • สัญลักษณ์ย่อของธาตุเรเนียม rhenium[Lex2]
 • (เร,รี) n. เสียงดนตรีเสียงหนึ่งในจำนวน7 prep. ในกรณี,เกี่ยวกับ,อนุสนธิ [Hope]
 • /R EY1/ [CMU]
 • /R IY1/ [CMU]
 • (n) /r'ɛɪ/ [OALD]
 • (in) /riː/ [OALD]
giving away
  [give away]
 • ให้ฟรี: ให้ของขวัญ, ให้รางวัล, [Lex2]
 • เผยความลับ[Lex2]
 • ตอบ (คำถาม) ง่ายๆ[Lex2]
 • สูญเสีย[Lex2]
 • ส่งตัวเจ้าสาว[Lex2]
 • (น้ำหนัก) ได้เปรียบคู่ต่อสู้ (การชกมวย)[Lex2]
 • เผย: เล่าความลับ (โดยเจตนาและไม่เจตนา) [Lex2]
tickets
 • /T IH1 K AH0 T S/ [CMU]
 • /T IH1 K IH0 T S/ [CMU]
 • (v) /t'ɪkɪts/ [OALD]
  [ticket]
 • ตั๋ว: บัตร [Lex2]
 • ป้ายราคา: ป้ายบอกขาย, ฉลากติดสินค้า [Lex2]
 • รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ)[Lex2]
 • สิ่งที่เหมาะสม (คำที่ไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ใบอนุญาตสำหรับกัปตันเรือหรือเครื่องบิน[Lex2]
 • ให้บัตรจอด[Lex2]
 • ติดฉลาก: ติดบัตร [Lex2]
 • ให้บัตรผ่าน[Lex2]
 • (ทิค'คิท) n. ตั๋ว,บัตร,บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ) ,ใบสั่ง สำหรับผู้กระทำผิดกฎจราจร,สิ่งที่เหมาะสม,โครงการของพรรคการเมือง,ฉลากติดสินค้า,ฉลากฉีก. vt. ติดฉลาก,ติดบัตร [Hope]
 • (n) ตั๋ว,บัตรอนุญาต,ใบสั่ง,ฉลาก [Nontri]
 • /T IH1 K AH0 T/ [CMU]
 • /T IH1 K IH0 T/ [CMU]
 • (v) /t'ɪkɪt/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
K
 • คำย่อของหน่วยวัดซึ่งขึ้นต้นด้วยกิโล[Lex2]
 • ตัวย่อขององศาเคลวิน[Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 11[Lex2]
 • สัญลักษณ์ของธาตุโปแตสเซียม[Lex2]
 • หนึ่งพัน: (มักใช้กับจำนวนเงิน) [Lex2]
 • (เค) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 11,เสียง K ย่อมาจาก kilobyte (กิโลไบต์) มีค่าเท่ากับ 1,024 ไบต์ (210) บางทีก็ใช้ตัวย่อ ว่า KB ใช้เป็นหน่วยวัดความจุของอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล เช่น หน่วยความจำ จานบันทึก ฯ 1 ไบต์จะเก็บได้ 1 ตัวอักขระ (หรือช่องว่าง) ถ้าพูดว่าจานบันทึกนี้มีความจุ 720 เคไบต์ ก็แปลว่า เก็บข้อมูลได้ไม่เกิน (720x1024) 737,280 ตัวอักขระ หรือถ้าบอกว่าหน่วยความจำขนาด 64 เคไบต์ ก็แปลว่า มีความจุ (64x1024) 65,536 ตัวอักขระ [Hope]
 • /K EY1/ [CMU]
 • (n) /k'ɛɪ/ [OALD]
Sugar
 • น้ำตาล[Lex2]
 • สารประกอบคาร์โบไฮเดรตมีรสหวาน[Lex2]
 • คำแสดงความรัก (คำไม่เป็นทางการ): ที่รัก, ถ้อยคำหวาน [Lex2]
 • ยาเสพติด (คำสแลง): เฮโรอีน [Lex2]
 • ใส่น้ำตาล: โรยน้ำตาล, ผสมน้ำตาล, เติมน้ำตาล [Lex2]
 • ทำให้เป็นที่พอใจ[Lex2]
 • (ชู'กะ) n. น้ำตาล,ที่รัก vt. ใส่น้ำตาล [Hope]
 • (n) น้ำตาล [Nontri]
 • (vi) กลายเป็นน้ำตาล [Nontri]
 • (vt) เติมน้ำตาล,ใส่น้ำตาล,โรยน้ำตาล,ผสมน้ำตาล [Nontri]
 • /SH UH1 G ER0/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ugər/ [OALD]
Magnolia
 • ต้นไม้พุ่มชนิดหนึ่ง[Lex2]
 • (แมกโนล'เลีย) n. ต้นไม้พุ่มจำพวก Magnolia [Hope]
 • (n) ดอกแม็กโนเลีย [Nontri]
 • /M AE0 G N OW1 L Y AH0/ [CMU]
 • (n) /m'ægn'ɒulɪəʳ/ [OALD]
Music
 • เพลง: เสียงเพลง, ดนตรี, เสียงดนตรี [Lex2]
 • โน้ตเพลง[Lex2]
 • เสียงที่ไพเราะ: เสียงที่น่าฟัง [Lex2]
 • การแต่งทำนองดนตรี: การแต่งทำนองเพลง, การแต่งเพลง, การเรียบเรียงเพลง [Lex2]
 • (มิว'ซิค) n. ดนตรี,เสียงดนตรี,เสียงไพเราะ ###S. melody [Hope]
 • (n) ดนตรี,เสียงดนตรี,โน้ตเพลง [Nontri]
 • /M Y UW1 Z IH0 K/ [CMU]
 • (n) /mj'uːzɪk/ [OALD]
Festival
 • เทศกาล: วันเทศกาล, งานฉลอง [Lex2]
 • ซึ่งเฉลิมฉลอง: ซึ่งเหมาะกับการฉลอง [Lex2]
 • |das, pl. Festivals| มหกรรม, งานเฉลิมฉลอง [LongdoDE]
 • (เฟส'ทิเวิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) วันเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,วันนักขัตฤกษ์,งานเฉลิมฉลอง,งานรื่นเริงตามฤดูกาล,การรื่นเริง,การเฉลิมฉลอง. ###S. merrymaking,carnival [Hope]
 • (n) งานนักขัตฤกษ์,งานพิธี,งานฉลอง,งานเทศกาล,งานรื่นเริง [Nontri]
 • /F EH1 S T AH0 V AH0 L/ [CMU]
 • /F EH1 S T IH0 V AH0 L/ [CMU]
 • (n) /f'ɛstɪvəl/ [OALD]
happening
 • ปรากฏการณ์: เหตุการณ์, เรื่องราว [Lex2]
 • n. เรื่องราว,เหตุการณ์,กรณี ###S. occurrence,event [Hope]
 • (n) สิ่งที่เกิดขึ้น,เหตุบังเอิญ,เหตุการณ์,เรื่องราว [Nontri]
 • /HH AE1 P AH0 N IH0 NG/ [CMU]
 • /HH AE1 P N IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /h'æpənɪŋ/ [OALD]
  [happen]
 • ปรากฏ: เกิดขึ้น, อุบัติ, อุบัติขึ้น [Lex2]
 • พบโดยบังเอิญ: เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, บังเอิญเกิดขึ้น [Lex2]
 • (แฮพ'เพิน) vi. ปรากฎ,บั้งเกิดขึ้น,เกิดขึ้น,อุบัติขึ้น ###S. occur,bechance,fall [Hope]
 • (vi) เกิดขึ้น,บังเอิญ,อุบัติขึ้น,ปรากฏขึ้น [Nontri]
 • /HH AE1 P AH0 N/ [CMU]
 • (v) /h'æpən/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
weekend
 • วันสุดสัปดาห์: ช่วงเวลาตั้งแต่เย็นวันศุกร์ถึงเย็นวันอาทิตย์ [Lex2]
 • เกี่ยวกับวันสุดสัปดาห์: เกี่ยวกับวันสุดท้ายของสัปดาห์, ปลายสัปดาห์ [Lex2]
 • ใช้เวลาในวันสุดสัปดาห์: ไปพักผ่อนวันสุดสัปดาห์ [Lex2]
 • (วีค'เอนดฺ) n. วันสุดสัปดาห์ vi. ใช้เวลาในวันสุดสัปดาห์ [Hope]
 • (n) ปลายสัปดาห์,วันสุดสัปดาห์ [Nontri]
 • /W IY1 K EH2 N D/ [CMU]
 • /W IY1 K IH2 N D/ [CMU]
 • (v) /w'iːk'ɛnd/ [OALD]
by
 • ใกล้: ข้าง, อยู่ข้าง [Lex2]
 • โดย: ตาม, ด้วย, ผ่าน, ทุก,ทีละ, ต่อ [Lex2]
 • ก่อนเวลาที่กำหนด[Lex2]
 • ผ่าน: ผ่านไป, ผ่าน [Lex2]
 • ระหว่าง: ช่วง, ที่ [Lex2]
 • โดยประมาณ[Lex2]
 • เป็นผลเนื่องจาก: เป็นไปตาม [Lex2]
 • ทาง: ไปทาง [Lex2]
 • เป็นตัวแทนของ[Lex2]
 • (บาย) prep. โดย,ไปยัง,ข้าง,อยู่ข้าง,ใกล้,ติดตัว,ไปทาง,ทาง,หันไปทาง,จาก,ผ่าน,ผ่านไป,ผ่านข้าง,ของ,อาศัย,ใช้,ที่,ทีละ,ต่อ adj. อยู่ใกล้,ใกล้ -Conf. with [Hope]
 • (adv) ล่วงไป,ผ่านไป [Nontri]
 • (pre) ใกล้,ข้างๆ,โดย,ตาม,ไปทาง,ไปยัง,ทีละ,ต่อ [Nontri]
 • /B AY1/ [CMU]
 • (a) /baɪ/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
favorite
 • คนโปรด: หัวโปรด, หัวแก้วหัวแหวน [Lex2]
 • ความนิยมชมชอบ[Lex2]
 • ตัวเก็ง[Lex2]
 • ซึ่งเป็นที่โปรดปราน: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ [Lex2]
 • (เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน [Hope]
 • /F EY1 V ER0 IH0 T/ [CMU]
 • /F EY1 V R AH0 T/ [CMU]
host
 • เจ้าบ้าน: เจ้าภาพ, เจ้าของบ้าน, ผู้จัดงาน [Lex2]
 • ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ: ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน, ให้การต้อนรับในฐานะเจ้าบ้าน [Lex2]
 • เป็นผู้จัดรายการ: เป็นพิธีกร [Lex2]
 • พิธีกร: ผู้จัดรายการ [Lex2]
 • สัตว์หรือพืชที่เป็นที่อาศัยของปรสิต[Lex2]
 • ให้สถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อจัดงาน[Lex2]
 • กลุ่มคนจำนวนมาก: สิ่งของจำนวนมาก [Lex2]
 • กองทัพ[Lex2]
 • (โฮสทฺ) n. เจ้าบ้าน,เจ้าภาพ,เจ้าของบ้าน,ผู้จัดการ,สัตว์หรือพืชที่ซึ่งปรสิตอาศัยกินอยู่. vt. ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าภาพ ###S. publican,landlord [Hope]
 • (n) เจ้าบ้าน,เจ้าภาพ,กองทัพ,ฝูง,โขลง [Nontri]
 • /HH OW1 S T/ [CMU]
 • (n) /h'ɒust/ [OALD]
 • (v) /h'ɒust/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top