ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

But be warned [...] d, expansion.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -But be warned [...] d, expansion.-, *But be warned [...] d, expansion.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

But ( B AH1 T) be ( B IY1) warned ( W AO1 R N D), it ( IH1 T) can ( K AE1 N) be ( B IY1) a ( AH0) double ( D AH1 B AH0 L)-edged ( EH1 JH D) sword ( S AO1 R D), expansion ( IH0 K S P AE1 N SH AH0 N).

 


  

 
But
 • แต่: หากว่า, แต่ทว่า [Lex2]
 • ยกเว้น: เว้นแต่, นอกจาก [Lex2]
 • เป็นแต่เพียง: เพียงแต่ [Lex2]
 • (บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก [Hope]
 • (adv) เท่านั้น,เพียงแต่ [Nontri]
 • (con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่ [Nontri]
 • (pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก [Nontri]
 • /B AH1 T/ [CMU]
 • (a) /bʌt/ [OALD]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
warned
 • /W AO1 R N D/ [CMU]
 • (v) /w'ɔːnd/ [OALD]
  [warn]
 • เตือน (ถึงสิ่งที่จะเป็นอันตราย)[Lex2]
 • บอกให้รู้ล่วงหน้า[Lex2]
 • ดุด่า: ว่ากล่าว [Lex2]
 • ห้าม: ทัดทาน [Lex2]
 • (วอร์น) vt. เตือน,เตือนสติ,แจ้งให้ทราบ ###SW. warning n.,adj. ###S. caution,notify [Hope]
 • (vt) เตือน,แจ้งล่วงหน้า,บอกเหตุ [Nontri]
 • /W AO1 R N/ [CMU]
 • (v) /w'ɔːn/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
can
 • กระป๋อง[Lex2]
 • คุก (คำสแลง)[Lex2]
 • บรรจุกระป๋อง[Lex2]
 • ปริมาณหนึ่งกระป๋อง[Lex2]
 • ห้องน้ำ (คำสแลง)[Lex2]
 • สามารถ: สามารถที่จะ [Lex2]
 • (แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก, [Hope]
 • (n) กระป๋อง,ถัง [Nontri]
 • (vi) สามารถ,ทำได้ [Nontri]
 • (vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง [Nontri]
 • /K AE1 N/ [CMU]
 • /K AH0 N/ [CMU]
 • (v) /kæn/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
double
 • การเพิ่มเป็นสองเท่า: การทำซ้ำ [Lex2]
 • จำนวนสองเท่า: ทวีคูณ [Lex2]
 • ทำเป็นสองเท่า: ทำซ้ำ [Lex2]
 • เป็นคู่: ประกอบด้วยสองส่วนที่เหมือนกัน / เท่ากัน [Lex2]
 • สองเท่า: ทวีคูณ [Lex2]
 • สิ่งที่ทำสำเนา: สิ่งที่ทำเหมือนกัน [Lex2]
 • (ดับ'เบิล) {doubled,doubling,doubles} adj. คู่,สองเท่า,สองหน,ทวี,ซ้ำ,สองชั้น n. สิ่งที่เป็น2 เท่า,สองเท่า,ห้องเตียงคู่,พับสองทบ,การอ้อมกลับ,การกลับ,เล่ห์อุบาย,กลลวง, ###SW. doubles n. กีฬาที่เล่นข้างละคู่ (เช่นกีฬาเทนนิส) ,การโยนลูกโบว์ลิ่งทั้งห [Hope]
 • (adj) สองเท่า,ซ้ำ,ทวีคูณ [Nontri]
 • (n) คู่,สองเท่า,สองครั้ง,สองหน,จำนวนสอง [Nontri]
 • (vt) เป็นสองเท่า,ทวีคูณ,พับสองทบ,ทำซ้ำ,เป็นอยู่ [Nontri]
 • /D AH1 B AH0 L/ [CMU]
 • (v) /d'ʌbl/ [OALD]
edged
 • /EH1 JH D/ [CMU]
 • (v) /'ɛʤd/ [OALD]
  [edge]
 • ขอบ: ริม, เส้นขอบ [Lex2]
 • ขอบหน้าผา[Lex2]
 • เขยิบ: เคลื่อนที่ทีละน้อย [Lex2]
 • คมมีด[Lex2]
 • ความแข็งแรง: ความกระฉับกระเฉง [Lex2]
 • ติดขอบ: ใส่ขอบ [Lex2]
 • ทำให้คม[Lex2]
 • EDGE (Enhanced Data Rate for Global Evolution) เป็นระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 2.75G ในเครือข่ายโทรศัพท์ คล้ายกับระบบ GPRS แต่มีความเร็วที่สูงกว่าคือที่ประมาณ 300 KB [LongdoEN]
 • (เอดจฺ) n. ขอบ,ริม,ข้าง,เขตแดน,สัน,ด้านคมของใบมีด,ความคม,เหลี่ยม,เนินเขา,หน้าผา,ข้อได้เปรียบ,ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม,ใส่ขอบให้,เคลื่อนไปทางข้าง,ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด,เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ [Hope]
 • (n) ขอบ,ริม,ปาก,สัน,คมมีด,ข้าง,ความคม,เหลี่ยมเขา [Nontri]
 • (vt) หลบหลีก,เลี่ยง,เขยิบ,เคลื่อน,ทำให้คม [Nontri]
 • /EH1 JH/ [CMU]
 • (v) /'ɛʤ/ [OALD]
sword
 • ดาบ: กระบี่, มีดยาว [Lex2]
 • (ซอร์ด) n. ดาบ,กระบี่,มีดยาว,สงคราม,การต่อสู้,การฆ่าฟัน,ความรุนแรง [Hope]
 • (n) กระบี่,ดาบ,อาวุธ [Nontri]
 • /S AO1 R D/ [CMU]
 • (n) /s'ɔːd/ [OALD]
expansion
 • การขยายออก: การแผ่ขยาย, การทำให้กว้างออก, การเพิ่ม [Lex2]
 • (อิคซฺแพน'เชิน) n. การขยาย,ปริมาณหรือขนาดของการขยายออก,ส่วนที่ขยายออก,สิ่งที่ถูกขยาย. ###SW. expansionary adj. ###S. increase [Hope]
 • (n) การขยายตัว,ส่วนที่ขยายออก [Nontri]
 • /IH0 K S P AE1 N SH AH0 N/ [CMU]
 • /IH0 K S P AE1 N CH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'ɪksp'ænʃən/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top