ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

But I must st [...] nto the floor

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -But I must st [...] nto the floor-, *But I must st [...] nto the floor*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

But ( B AH1 T) I ( AY1) must ( M AH1 S T) stand on ( S T AE1 N D AA1 N) these ( DH IY1 Z) insulating ( IH1 N S AH0 L EY2 T IH0 NG) glass ( G L AE1 S) legs ( L EH1 G Z) to ( T UW1) prevent ( P R IH0 V EH1 N T) the ( DH AH0) electricity ( IH0 L EH2 K T R IH1 S AH0 T IY0) from ( F R AH1 M) going away ( G OW1 IH0 NG AH0 W EY1) into ( IH1 N T UW0) the ( DH AH0) floor ( F L AO1 R)

 


  

 
But
 • แต่: หากว่า, แต่ทว่า [Lex2]
 • ยกเว้น: เว้นแต่, นอกจาก [Lex2]
 • เป็นแต่เพียง: เพียงแต่ [Lex2]
 • (บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก [Hope]
 • (adv) เท่านั้น,เพียงแต่ [Nontri]
 • (con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่ [Nontri]
 • (pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก [Nontri]
 • /B AH1 T/ [CMU]
 • (a) /bʌt/ [OALD]
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
must
 • ต้อง: จำเป็นต้อง, จำต้อง, จะต้อง [Lex2]
 • น่าจะ: คงจะ, ควรจะ [Lex2]
 • สิ่งจำเป็น: สิ่งที่จำเป็นต้องทำ [Lex2]
 • เหล้าไวน์ใหม่: น้ำองุ่นที่เพิ่งคั้นจากองุ่นใหม่ๆ [Lex2]
 • (มัสทฺ) auxv. ต้อง,จำต้อง,เป็นแน่,น่าจะ [Hope]
 • (va) จำต้อง,จำเป็น,ต้อง,น่าจะ [Nontri]
 • /M AH1 S T/ [CMU]
 • (v) /mʌst/ [OALD]
stand on
 • รักษาทิศทางและความเร็ว (ของเรือ)[Lex2]
 • ยืนบน[Lex2]
 • วางบน[Lex2]
 • ยึดตาม: ยึด [Lex2]
 • เล่าความจริงของ[Lex2]
 • เป็นพิธีการ[Lex2]
 • เป็นตัวของตัวเอง[Lex2]
 • ทำได้ง่ายมาก[Lex2]
these
 • เหล่านี้ (พหูพจน์ของ this)[Lex2]
 • (ธีซ) pron.,adj. พหูพจน์ของ this [Hope]
 • (adj) เหล่านี้,พวกนี้,เช่นนี้ [Nontri]
 • (pro) สิ่งเหล่านี้,อย่างนี้ [Nontri]
 • /DH IY1 Z/ [CMU]
 • (j) /ðiːz/ [OALD]
  [this]
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
insulating
 • /IH1 N S AH0 L EY2 T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /'ɪnsjulɛɪtɪŋ/ [OALD]
  [insulate]
 • ห่อหุ้มด้วยฉนวน (ป้องกันความร้อน, กระแสไฟ, รังสีฯลฯ)[Lex2]
 • (อิน'ซะเลท) vt. ปกคลุมด้วยฉนวน,ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่ว,แยกตัวโดดเดี่ยว [Hope]
 • (vt) แยกต่างหาก,กันไฟฟ้าหรือความร้อน,ป้องกัน [Nontri]
 • /IH1 N S AH0 L EY2 T/ [CMU]
 • (v) /'ɪnsjulɛɪt/ [OALD]
glass
 • แก้ว: สิ่งที่ทำด้วยแก้ว, กระจก, แก้วน้ำ [Lex2]
 • แว่นตา[Lex2]
 • (กลาส) n. แก้ว,กระจก,เลนส์,แว่นขยาย,เครื่องแก้ว,หนึ่งถ้วยแก้ว adj. ซึ่งทำด้วยแก้ว vt. ติดกระจก,สะท้อน ###SW. glasses n.,pl. แว่นตา, [Hope]
 • (adj) ซึ่งทำด้วยแก้ว,ซึ่งประดับด้วยแก้ว [Nontri]
 • (n) แก้ว,แว่นตา,เลนส์,แว่นขยาย,ตู้กระจก,กระจก [Nontri]
 • /G L AE1 S/ [CMU]
 • (v) /gl'aːs/ [OALD]
legs
 • /L EH1 G Z/ [CMU]
 • (n) /l'ɛgz/ [OALD]
  [leg]
 • ขา[Lex2]
 • ขากางเกง[Lex2]
 • ขาเก้าอี้หรือขาโต๊ะ[Lex2]
 • เดินหรือวิ่งหนี[Lex2]
 • ผลัดหนึ่งในเกมการแข่งขันกีฬา[Lex2]
 • สาขา: กิ่งก้าน, แขนง [Lex2]
 • (เลก) {legged,legging,legs} n. ขา,ช่วงการเดินทางหรือเดินเรือ,นักต้ม vt. เคลื่อนด้วยเท้า พายด้วยเท้า -Phr. (pull one's leg ล้อเลียน) ###SW. leggy adj. [Hope]
 • (n) ขา [Nontri]
 • /L EH1 G/ [CMU]
 • (n) /l'ɛg/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
prevent
 • ขัดขวาง: กัน, กีดขวาง [Lex2]
 • (พรีเวนทฺ') vt.,vi. ป้องกัน,ขัดขวาง,ไปก่อน,คาดการณ์,ทำล่วงหน้า,เป็นอุปสรรค. ###SW. preventability n. preventable adj. preventible adj. preventer n. ###S. avert,forestall [Hope]
 • (vt) ป้องกัน,ขัดขวาง,คาดการณ์,ทำล่วงหน้า [Nontri]
 • /P R IH0 V EH1 N T/ [CMU]
 • /P R IY0 V EH1 N T/ [CMU]
 • (v) /pr'ɪv'ɛnt/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
electricity
 • กระแสไฟฟ้า: ไฟฟ้า, ประจุไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า [Lex2]
 • อารมณ์ตื่นเต้น: อารมณ์ตึงเครียด [Lex2]
 • (อีเลคทริส'ซิที) n. ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า,การไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,ไฟฟ้าสถิต,อารมณ์หรือความรู้สึกที่ตื่นเต้น,เร่าร้อนตึงเครียด [Hope]
 • (n) ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า [Nontri]
 • /IH0 L EH2 K T R IH1 S AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /'ɪlˌɛktr'ɪsɪtiː/ [OALD]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
going away
  [go away]
 • ไปให้พ้น: ออกไป, ออกไปให้พ้น, ไปห่างๆ [Lex2]
 • ยกเลิก: สิ้นสุด, ยุติ [Lex2]
 • วิ่งหนีไป: หนีไป [Lex2]
 • ขึ้นนำ: วิ่งนำ (ม้า, นักวิ่ง) [Lex2]
 • เห็นแล้ว: ได้แล้ว (การล่าสุนัขจิ้งจอก) [Lex2]
into
 • กลายเป็น[Lex2]
 • เกี่ยวกับ[Lex2]
 • เข้าไปใน[Lex2]
 • ตรงไปยัง: ตรงไปที่ [Lex2]
 • (อิน'ทู) prep. เข้าไปข้างใน,เข้ามาข้างใน,เข้าไป,กลายเป็น,ไปยัง [Hope]
 • (pre) ใน,ตรงไป,เข้าไปใน,จนกระทั่ง,กลายเป็น [Nontri]
 • /IH1 N T UW0/ [CMU]
 • /IH0 N T UW1/ [CMU]
 • (in) /'ɪntə/ [OALD]
floor
 • ชั้นอาคาร: ชั้นของตึก [Lex2]
 • พื้น: พื้นห้อง [Lex2]
 • ทำให้งง: ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้สับสน [Lex2]
 • คว่ำ (คู่ต่อสู้ในการชกมวย): ล้ม [Lex2]
 • ระดับต่ำสุด (รายได้, ราคา)[Lex2]
 • (ฟลอร์) n. พื้น,พื้นห้อง,กัน (ทะเล,ถ้ำ,น้ำ) ,ชั้นอาคาร,ชั้นต่ำสุด,ชั้นพื้นฐาน vt. ปูพื้น,ทำให้ล้มลง,ทำให้สับสน,ทำให้งง. -Phr. (take the floor อภิปราย) ###S. level,stage [Hope]
 • (n) พื้น,ก้นทะเล,ชั้นของตึก [Nontri]
 • (vt) ปูพื้น,ชนะ,ทำให้ล้มลง,ทำให้งง [Nontri]
 • /F L AO1 R/ [CMU]
 • (v) /fl'ɔːr/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top