ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bullshit.

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bullshit.-, *bullshit.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bullshit.ตอแหล Seeds (2008)
Bullshit.โกหก New World in My View (2009)
Bullshit.โกหก. Runner Runner (2013)
Warning shots are bullshit.ยิงขู่น่ะไม่ได้เรื่องหรอก Phantasm (1979)
Bullshit. Come on.มาสิ The Blues Brothers (1980)
- Bullshit. - I don't bullshit.บูลชิท ผมไม่บูลชิท The Blues Brothers (1980)
- I just cannot believe any of this voodoo bullshit.Childs. Childs.ods, man. The Thing (1982)
This is bullshit. Crazy.-เรามาทำบ้าอะไรกันที่นี่วะเนี่ย Day of the Dead (1985)
Bullshit.-ไร้สาระ Day of the Dead (1985)
You're going to burn the place down. Man, that's bullshit.บ้าที่สุด นี่ตึกผมนะ พวกเขาย้ายไปแล้ว *batteries not included (1987)
That's bullshit. Get back here!ของกลุ่มอายุ 9-11 ปี Big (1988)
This ville is bullshit. They're harboring VC.ชาวบ้านแถวนี้เป็นสายให้เวียดกง Casualties of War (1989)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bullshit \bullshit\ n.
   a ludicrously false statement. [vulgar]
 
   Syn: bull, Irish bull, horseshit, shit, crap, crapola, bunk,
     bunkum, buncombe, guff, rot, tommyrot, balderdash,
     hogwash, dogshit.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bullshit \bullshit\ v.
   to talk through one's hat. [vulgar]
 
   Syn: waffle, bull, fake.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top