Search result for

bryans

(60 entries)
(0.0351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bryans-, *bryans*, bryan
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bryans มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bryans*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bryant Signอาการแสดงในผู้ป่วยข้อไหล่เคลื่อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Hello, Bryan. - Lenore.หวัดดีไบรอัน , หวัดดีเลนอร์ Taken (2008)
- Well, I figured she wants to be a singer. - When she was 12, Bryan.ผมคิดว่าลูกเ็ป็นนักร้องที่เก่งไ่ด้ , นั่นมันตอนเธออายุ 12 นะไบรอัน Taken (2008)
- Hey, Bryan.- ไง ไบรอัน Taken (2008)
- Good to see you, Bryan.-ดีใจที่ได้เจอคุณไบรอัน Taken (2008)
- See you, Bryan.- แล้วเจอกันไบรอัน Taken (2008)
Mills. Bryan Mills.มิลลส์ ไบรอัน มิลลส์ Taken (2008)
- Nice to meet you, Bryan Mills.- ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ไบรอัน มิลลส์ Taken (2008)
Don't make a big deal out of this, Bryan. Just sign the paper.อย่าทำเป็นเรื่องมากหน่อยเลยไบรอัน แค่เซ็นต์ใบอนุญาติ Taken (2008)
Just sign the paper, Bryan.เซ็นต์เอกสารน่ะ ไบรอัน Taken (2008)
Bryan, she's 17. She's in Paris. Give her some space.ไบรอัน ลูกอายุ17 และเธอก็อยู่ปารีส ปล่อยๆเธอบ้าง Taken (2008)
Would you please get her back to me, Bryan?ได้โปรดพาเธอกลับมาหาฉันไบรอัน? Taken (2008)
Bryan, you cannot just run around tearing down Paris...ไบรอัน นายไม่สามารถที่จะวิ่งวุ่นบ้าไปรอบๆถล่มปารีสหรอกนะ Taken (2008)
The best place to start is Porte de Clichy. Bryan, try not to make a mess.ที่ที่เหมาะที่สุดเริ่มที่ พอร์เต้ เดอ คลิกชี่ ไบรอันพยายามอย่าทำให้มันยุ่งเหยิงเกินไปนะ Taken (2008)
- My name's Bryan.-ผมชื่อไบรอัน Taken (2008)
You can't beat the state, Bryan. You know that.นายสู้กับพวกรัฐไม่ได้ไบรอัน นายก็รู้ Taken (2008)
Bryan, what a pleasant surprise.ไบรอัน ประหลาดใจอะไรอย่างนี้ Taken (2008)
Bryan, will you do the honors?ไบรอันไม่ว่าอะไรนะ Taken (2008)
I was just telling Bryan how nice it's been... since you left the old job for the new one.ฉันพึ่งเล่าให้ไบรอันฟังว่าดีแค่ไหนที่ คุณออกจากงานเก่าได้งานใหม่ Taken (2008)
Bryan has been thinking about relocating.ไบรอัน กำลังคิดหาที่ใหม่ Taken (2008)
- This is not the time or place, Bryan.-นี่ไม่ใช่ที่และเวลา ไบรอัน Taken (2008)
Bryan, if there's anything you need...ไบรอัน ถ้ามีอะไรที่คุณต้องการ... Taken (2008)
Bryant?ไบอัน Public Enemies (2009)
Her name's monique bryant. She's sympathetic. She has a story to tell.เธอชื่อโมนิค ไบรอันท์ เธอน่าสงสาร และมีเรื่องที่จะบอกเรา I Lied, Too. (2009)
Miss Bryant?-คุณไบรอัน? Look What He Dug Up This Time (2009)
Yes. Yes. Monique Bryant.ใช่ๆ โมนิค ไบรอัน Look What He Dug Up This Time (2009)
Tom, Monique Bryant is a federal agent.ทอม โมนิค ไบรอัน เป็นเจ้าหน้าที่fbi Look What He Dug Up This Time (2009)
I assure you, ms. Bryant.ผมจะทำให้คุณมั่นใจ คุณไบรอัน Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
monique bryant wanted money up front.โมนิก ไบรอัน ต้องการเงินล่วงหน้า Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
A woman in grief counseling referred monique bryant to me.ผู้หญิงในที่ให้คำปรึกษาเรื่องความเศร้าโศก แนะนำโมนิก ไบรอัน ให้ฉัน Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
- Monique bryant.- โมนิก ไบรอัน I Agree, It Wasn't Funny (2009)
- Bryant, right.- ไบรอัน ใช่ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
I checked into monique bryant, the client for the infant mortality case.ผมตรวจสอบโมนิค ไบรอัน ลูกความเรื่องคดีทารกตายแล้ว I Agree, It Wasn't Funny (2009)
And this is the real monique bryant.และนี่คือโมนิค ไบรอันตัวจริง I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Call Bryant.เรียก ไบอัน Public Enemies (2009)
All she's worried about right now is party invitations And keeping a front row seat at bryant park.สิ่งที่เธอห่วงตอนนี้ ก็คือบัตรเชิญงานปาร์ตี้ ที่นั่งแถวหน้าสุดที่Bryant Park The Wrath of Con (2009)
Kobe Bryant tore his ligament in his knee. Out for the season.โกเบ ไบอัล ล้มกระแทก ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่า ต้องเลิกเล่นฤดูกาลนี้ No More Good Days (2009)
Six months from now, I see myself, and I'm like, this invincible, fearless black guy, like Shaft or Bryant Gumbel.หกเดือนจากนี้ไป ผมเห็นตัวเอง และผมเป็นคนที่ดูเข้มแข็ง ไม่มีความกลัว ผิวดำ เหมือนกับวงชาร์ฟ หรือ ไบอัล กัมเบล Black Swan (2009)
Also nice to see you, Bryan.ดีที่เจอเธอนะ,BryanThe Lovely Bones (2009)
I don't mind Bryan.หนูไม่ได้รังเกียจไบรอัน Brothers (2009)
Marianne Bryant is the secretary of the student council chairman of the Orange Blossom dance committee and president of the Cross Your Heart Club a club dedicated to shoving their beliefs down people's throats.มาเรียแอน ไบรแอนท์ เป็นเลขานุการ ของสภานักเรียน... ... ประธานของคณะกรรมการ การเต้นรำของ Orange Blossom... ... และเป็นหัวหน้าของ คลับ Cross Your Heart... Easy A (2010)
You know, like Marianne Bryant....อาจซ่อนความจริงบางอย่าง ก็อย่าง มาเรียแอน ไบรแอนท์ Easy A (2010)
- Like I hate Marianne Bryant too.- อย่างที่เราเกลียด มาเรียแอน ไบรแอนท์ เหมือนกัน Easy A (2010)
And Marianne Bryant and her disciples are demanding my head.และมาเรียแอน ไบรแอนท์ กับสาวก ก็หมายหัวหนู Easy A (2010)
Will Schuester, meet Mr. Bryan Ryan.วิลล์ ชูสเตอร์ นี่คุณไบรอัน ไรอัน Dream On (2010)
Bryan Ryan.- ไบรอัน ไรอัน Dream On (2010)
Let Mr. Bryan Ryan contribute to the marketplace of ideas.ให้คุณไบรอัน ไรอัน เสนอไอเดียให้เด็กๆ Dream On (2010)
Before Bryan Ryan crumpled it up and tossed it in the trash?- ก่อนไบรอัน ไรอัน จับมันโยนลงถัง Dream On (2010)
Mr. Schue was so busy dealing with Bryan Ryan... that he didn't give us an assignment for the week.คุณชูส์ ยุ่งอยู่กับไบรอัน ไรอัน จนลืมให้การบ้านเรา Dream On (2010)
Hey, Bryan.- เฮ้ ไบรอัน Dream On (2010)
Wait, Bryan.- เดี๋ยว ไบรอัน Dream On (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRYAN    B R AY1 AH0 N
BRYANS    B R AY1 AH0 N Z
BRYANT    B R AY1 AH0 N T
OBRYAN    OW0 B R AY1 AH0 N
BRYAN'S    B R AY1 AH0 N Z
OBRYANT    OW0 B R AY1 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bryan    (n) (b r ai1 @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスプラント[, aisupuranto] (n) ice plant (Mesembryanthemum crystallinum) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top