ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blonde.

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blonde.-, *blonde.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's the blonde. She's sitting at a table behind the bar.คนผมสีบลอนด์ ที่นั่งโต๊ะด้านหลังน่ะค่ะ Wicker Park (2004)
Don't dye it blonde. It's much nicer natural.อย่าทำสีบลอนด์เลย ธรรมชาติก็ดีอยู่แล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
She was a blonde. Her name is Ana Lewis.เธอเคยไว้ผมทอง เธอชื่อ เอน่า ลูอิ๊ด G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Blonde. Legs for days.ผมสีบลอนด์ ขายาว ๆ Gone Maybe Gone (2012)
Linda, get the skirt in, the blonde. Anyone!ได้รับในกระโปรงสีบลอนด์ ทุกคน! Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Blonde. Black leather, head to toe.ผมสีบรอนซ์, ชุดหนังสีดำ หัวจรดเท้า Broken Dolls (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blonde.She was a tall, slender blonde.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blond \Blond\, Blonde \Blonde\, a. [F., fair, light, of
   uncertain origin; cf. AS. blonden-feax gray-haired, old,
   prop. blended-haired, as a mixture of white and brown or
   black. See {Blend}, v. t. ]
   Of a fair color; light-colored; as, blond hair; a blond
   complexion.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blonde \Blonde\, n. [F.]
   1. A person of very fair complexion, with light hair and
    light blue eyes. [Written also {blond}.]
    [1913 Webster]
 
   2. [So called from its color.] A kind of silk lace originally
    of the color of raw silk, now sometimes dyed; -- called
    also {blond lace}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top