Search result for

bills

(45 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bills-, *bills*, bill
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
billstickern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.
cockbills}vt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย

English-Thai: Nontri Dictionary
billsticker(n) ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bills of exchangeตั๋วเงิน [TU Subject Heading]
Bills of exchange (International law)ตั๋วเงิน (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Bills of healthใบรับรองแพทย์ [TU Subject Heading]
Bills of ladingใบตราส่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Daddy just pays some bills and reads just enough bedtime stories to not kill himself t of guilt.แล้วก็อ่านนิทานก่อนนอน มันไม่ทำให้พวกเขาพ้นผิด Joy (2008)
He must have $6,000, $7,000 in unpaid medical bills.เค้ายังไม่ได้จ่ายค่ายา 6000 -7000 ดอลล่าห์ Last Resort (2008)
Yeah, well, she's supposed to be sending me the doctor bills.ใช่ อ้อ เธอควจจะส่ง บิลค่ารักษาของหมอให้ผม Pilot (2008)
All the bills are paid. Bar is stocked.บิลทั้งหมดจ่ายแล้ว จัดซื้อของเข้าสต็อค Pilot (2008)
Some of the marked bills I gave you.นี่ธนบัตรทำเครื่องหมายที่ผมให้คุณ The Dark Knight (2008)
Lightly irradiated bills.แบงค์อาบรังสี The Dark Knight (2008)
Thanks to Mr. Maroni's well-placed sources we know that police have indeed identified our banks using marked bills and are planning to seize your funds today.ขอบคุณ แหล่งข่าวของคุณ มาโรนี่ ทำให้เรารู้ว่า ตำรวจจับตาเราได้ เพราะธนบัตรพวกนั้น และยังไม่มีแผนที่จะ ยึดเงินของพวกคุณ The Dark Knight (2008)
All that was left in the vaults were marked bills.ในตู้นิรภัยเหลือแต่ธนบัตร ที่เราทำเครื่องหมายไว้ The Dark Knight (2008)
They got me early on. My mother's hospital bills...พวกเขาพบฉันก่อนเพราะบิลโรงพยาบาลของแม่ The Dark Knight (2008)
Even look at the credit card bills?แม้แต่ตอนมองบิลเครดิตการ์ด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Now, who pays the bills around here?เหรอ แล้วใครกันล่ะที่จ่ายเงินช่วยพวกคุณ Body of Lies (2008)
We introduced tagged bills into Le Chiffre's money laundering operation, by intercepting illegal payoffs.เราปล่อยธนบัตรที่ทำตำหนิไว้ เข้าไปในกระบวนการฟอกเงินของ เลอ ชีฟ ด้วยเงินที่ผิดกฎหมาย Quantum of Solace (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
billsAlmost all societies now have a money economy based on coins and paper bills of one kind or another.
billsCredit companies send their customers monthly bills.
billsDoctors' bills really cut into our saving.
billsDo you want small bills or large?
billsI'd like to break this 100 dollar bill into four 20 dollar bills and twenty singles.
billsI'd like to have smaller bills mixed in.
billsI need to find a better job on the double to pay my bills.
billsIn ten-dollar bills, please.
billsIt took a while, but eventually my account was empty and Red's pocket was full of bills.
billsMy telephone service was cut off because of unpaid bills.
billsPlease change these bills into coins.
billsPost No Bills.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับอาวัลตั๋วเงิน[n. exp.] (kān rap āwan tūa-ngoen) EN: aval to bills   
เงินสด[n.] (ngoensot) EN: cash ; coins ; bills ; hard cash ; petty cash   FR: argent liquide [m] ; liquide [m] ; argent comptant [m] ; en espèces
ตั๋วเงินคลัง[n. exp.] (tūa ngoenkhlang) EN: Treasury Bills ; financial negotiable note   

CMU English Pronouncing Dictionary
BILLS    B IH1 L Z
BILLS'    B IH1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bills    (v) (b i1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
架空請求詐欺[かくうせいきゅうさぎ, kakuuseikyuusagi] (n) fraud based on demanding payment for false claims or non-existent bills [Add to Longdo]
官僚主導[かんりょうしゅどう, kanryoushudou] (n,adj-no) initiative taken by bureaucrats in the drafting of government policies and bills (rather than by politicians) [Add to Longdo]
撒く[まく, maku] (v5k,vt) (1) to scatter; to sprinkle; to strew; (2) to distribute (handbills, etc.); to spread (rumours, etc.); (3) to give the slip; to throw off; to shake off; to lose; (P) [Add to Longdo]
紙幣[しへい, shihei] (n) paper money; notes; bills; (P) [Add to Longdo]
受取手形[うけとりてがた, uketoritegata] (n) notes receivable (in trade); bills receivable [Add to Longdo]
絶対安定多数[ぜったいあんていたすう, zettaianteitasuu] (n) overwhelming majority (number of parliamentary seats required in order for the ruling coalition to chair all standing committees and pass bills without the support of other parties) [Add to Longdo]
束ねる[たばねる(P);つかねる, tabaneru (P); tsukaneru] (v1,vt) (1) to tie up in a bundle (e.g. straw, hair, bills, letters); to bundle; to sheathe; (2) (たばねる only) to govern; to manage; to control; to administer; (3) (つかねる only) to fold (one's arms); (P) [Add to Longdo]
滞納者[たいのうしゃ, tainousha] (n) non-payer; one who doesn't pay one's bills [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top