ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bestechung

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bestechung-, *bestechung*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestechung {f} | Bestechungen {pl}bribery | briberies [Add to Longdo]
Bestechung {f}; Korruption {f} | Bestechungen {pl}corruption | corruptions [Add to Longdo]
Bestechung {f}; Bestechungsgeld {n} | Bestechungen {pl}; Bestechungsgelder {pl}bribe | bribes [Add to Longdo]
Bestechungsgeld {n}; Schmiergeld {n}pay-off; payoff [Add to Longdo]
Bestechungsgeschenke {pl}freebies [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
賄賂[わいろ, wairo] Bestechung, Bestechungsgeld [Add to Longdo]
贈収賄[ぞうしゅうわい, zoushuuwai] Bestechung [Add to Longdo]
鼻薬[はなぐすり, hanagusuri] Bestechung, Schmiergeld [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Bestechung /bəʃtɛçuŋ/ 
   bribe; bribery; corruption

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top