ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

besprechung

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -besprechung-, *besprechung*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besprechung {f}; Diskussion {f}; Erörterung {f}discussion [Add to Longdo]
Besprechung {f}powwow [coll.] [Add to Longdo]
Besprechungsbericht {m}meeting report [Add to Longdo]
Besprechungsnotizen {pl}meeting minutes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Besprechung /bəʃprɛçuŋ/ 
   discussion

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top