ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

because,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -because,-, *because,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, it was rather, because, you see, we got on so well together.ใช่ค่ะ เราเข้ากันได้ดีเหลือเกิน Rebecca (1940)
Because, you know, I was thinking you didn't actually see, all you did was hear.คุณไม่ได้เห็น คุณแค่ได้ยินเท่านั้น Oh, God! (1977)
I need such courage because, in this cause, I too am prepared to die.ผมต้องการความกล้าหาญเช่นนี้ เพราะเรื่องแบบนี้ ผมก็พร้อมที่จะตาย Gandhi (1982)
Because, the person who wrote this letter wants to conclude the battle.เพราะว่าคนที่เขียนมัน อยากตัดสินกับฉันน่ะสิ Vampire Hunter D (1985)
Because, I...เพราะว่าผม... . 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
"Yet, no child was ever denied these essentials ... because, in the background, there was always Dr. Graham.""แต่ไม่มีเด็กคนไหน ปฏิเสธปัจจัยเหล่านี้" "เพราะมีคุณหมอเกรแฮมคอยช่วย อยู่เบื้องหลังตลอดเวลา" Field of Dreams (1989)
Oh, my little sweetie pie, you have to come with me because, well, we must fulfill our destiny.ยาหยีจ๋า เธอต้องมากับฉันนะ เพราะ.. พรหมลิขิตไว้แล้ว ให้เราคู่กัน Mannequin: On the Move (1991)
Because, um... he's young and cheerful.เพราะว่า เขาหนุ่มแน่น และร่าเริง Wuthering Heights (1992)
Yeah, but they shut it down because, um, a lot of spooky things happened there.ใช่, แต่พวกเค้าต้องปิดมันลงเพราะ, มันมีบางสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นที่นั่น. Hocus Pocus (1993)
Because, you great buffoon, we want to live forever, not just until tomorrow.ก็เพราะว่า, แกมันตัวตลกแท้ๆ, พวกเราจะต้องมีชีวิตตลอดกาล. ไม่ใช่แค่พรุ่งนี้. Hocus Pocus (1993)
Winnie. Winnie, we will make more potion because, Winnie, we have the book!พี่วินนี่, พี่วินนี่, พวกเราทำยานั่นเพิ่มก็ได้ เพราะว่า, พี่วินนี่, พวกเรามีหนังสือ! Hocus Pocus (1993)
That's because, as far as my parents are concerned, Ross can do no wrong.เพราะพ่อแม่ฉันน่ะคิดเสมอว่า รอสไม่เคยทำผิด The One with the Sonogram at the End (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
because, Because, no matter if we have got lost, I'd hate to sleep outside this sort of place.
because, I am not going, because, among other reasons, I don't have money.
because, That's because, you see, I've known he isn't that sort of person from a long time back.
because, These quotations were effective in sending complex messages to his friends, because, in his day, people could quote from such authors with every expectation of being understood.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Because \Be*cause"\, conj. [OE. bycause; by + cause.]
   1. By or for the cause that; on this account that; for the
    reason that. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. In order that; that. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And the multitude rebuked them because they should
       hold their peace.           --Matt. xx.
                          31.
    [1913 Webster]
 
   {Because of}, by reason of, on account of. [Prep. phrase.]
    [1913 Webster]
 
       Because of these things cometh the wrath of God upon
       the children of disobedience.     --Eph. v. 6.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Because}, {For}, {Since}, {As}, {Inasmuch As}.
 
   Usage: These particles are used, in certain connections, to
      assign the reason of a thing, or that "on account of"
      which it is or takes place. Because (by cause) is the
      strongest and most emphatic; as, I hid myself because
      I was afraid. For is not quite so strong; as, in
      Shakespeare, "I hate him, for he is a Christian."
      Since is less formal and more incidental than because;
      as, I will do it since you request me. It more
      commonly begins a sentence; as, Since your decision is
      made, I will say no more. As is still more incidental
      than since, and points to some existing fact by way of
      assigning a reason. Thus we say, as I knew him to be
      out of town, I did not call. Inasmuch as seems to
      carry with it a kind of qualification which does not
      belong to the rest. Thus, if we say, I am ready to
      accept your proposal, inasmuch as I believe it is the
      best you can offer, we mean, it is only with this
      understanding that we can accept it.
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top