ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

Based on the [...] rizontal axis

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -Based on the [...] rizontal axis-, *Based on the [...] rizontal axis*, Based on the amorphous wound pattern, the murder weapon is curved upon its horizontal axi

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Based on ( B EY1 S T AA1 N) the ( DH AH0) amorphous ( AH0 M AO1 R F AH0 S) wound ( W AW1 N D) pattern ( P AE1 T ER0 N), the ( DH AH0) murder ( M ER1 D ER0) weapon ( W EH1 P AH0 N) is ( IH1 Z) curved ( K ER1 V D) upon ( AH0 P AA1 N) its ( IH1 T S) horizontal ( HH AO2 R AH0 Z AA1 N T AH0 L) axis ( AE1 K S AH0 S)

 


  

 
Based on
  [base on]
 • ตั้งอยู่บน: ยึดเป็นหลัก [Lex2]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
amorphous
 • ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน[Lex2]
 • ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกประเภทได้[Lex2]
 • (อะมอร์' ฟัส) adj. ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, อสัณฐาน, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน. -amorphousness n. [Hope]
 • (adj) ไม่มีรูปร่าง [Nontri]
 • /AH0 M AO1 R F AH0 S/ [CMU]
 • (j) /'əm'ɔːfəs/ [OALD]
wound
 • บาดแผล: แผล [Lex2]
 • บาดเจ็บ: เป็นแผล [Lex2]
 • ทำให้เป็นบาดแผล: ทำให้บาดเจ็บ [Lex2]
 • กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ wind: คดเคี้ยว, วกวน [Lex2]
 • (วูนดฺ) n. บาดแผล,การทำให้บาดเจ็บ,ความเสียหายต่อจิตใจความรู้สึกหรือชื่อเสียง vt.,vi. ทำให้เกิดบาดแผล,ทำให้บาดเจ็บ,ทำอันตราย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ wondและwind ###SW. wouldingly adv. ###S. laceration,injury [Hope]
 • (n) บาดแผล,การบาดเจ็บ,ความเสียหาย [Nontri]
 • (vt) ทำให้บาดเจ็บ,ทำให้มีบาดแผล,ทำอันตราย [Nontri]
 • (vt) pt และ pp ของ wind [Nontri]
 • /W AW1 N D/ [CMU]
 • /W UW1 N D/ [CMU]
 • (v) /w'aund/ [OALD]
 • (v) /w'uːnd/ [OALD]
  [wind]
 • ลม: กระแสลม [Lex2]
 • ลมหายใจ[Lex2]
 • เครื่องดนตรีประเภทเป่า[Lex2]
 • การคุยโว: การคุยโม้โอ้อวด [Lex2]
 • ทำให้ไม่สามารถหายใจเอาอากาศเข้าได้พอ[Lex2]
 • ปล่อยให้ม้าพัก (หลังจากออกแรง)[Lex2]
 • ได้กลิ่น (คนหรือสิ่งของ)[Lex2]
 • คดเคี้ยว: ลดเลี้ยว [Lex2]
 • พัน: ขด, โค้ง [Lex2]
 • ซึ่งไม่มีลม[Lex2]
 • |der, pl. Winde| ลม [LongdoDE]
 • (วินดฺ,ไวน์ดฺ) n. ลม,กระแสลม,ลมเป่า,เครื่องดนตรีแบบใช้ลมเป่า,ลมหายใจ,หายใจ,ความสามารถในการหายใจ,แรงอิทธิพล,พื้นฐาน,ลมกลิ่น,การคุยโว,ลมในกระเพาะหรือลำไส้,ทิศทางลม,ลมที่อัดไว้,การพัน,การม้วน,การขด,การหมุน,การกว้าน,การเปลี่ยนทิศทาง,ทางโค้ง,ทางคดเคี้ยว [Hope]
 • (n) ทางเลี้ยว,ทางคดเคี้ยว,ทางวกวน,การหมุน,การกว้าน [Nontri]
 • (n) ลม,ลมหายใจ,กลิ่นไอ,ข่าวคราว,กระแสลม [Nontri]
 • (vi) คดเคี้ยว,ไขลาน,เลื้อย,ม้วน,กวดขัน,ชักรอก [Nontri]
 • (vt) หมุน,ม้วน,พัน,คดเคี้ยว,วกเวียน,ขด,เป่าลม [Nontri]
 • /W AY1 N D/ [CMU]
 • /W IH1 N D/ [CMU]
 • (v) /w'ɪnd/ [OALD]
 • (v) /w'aɪnd/ [OALD]
pattern
 • แบบ (สำหรับตัดเสื้อผ้า): แบบสำหรับก่อสร้าง [Lex2]
 • แบบแผน: รูปแบบ, ธรรมเนียม, รูปแบบ, แบบพิมพ์, แบบฉบับ [Lex2]
 • ลวดลาย: งานศิลป์ [Lex2]
 • ธรรมเนียมปฏิบัติ: ประเพณีนิยม, จารีตประเพณี [Lex2]
 • รูปร่าง: รูปทรง [Lex2]
 • ลอกแบบ[Lex2]
 • ออกแบบ: วางแบบ, เป็นแบบ, เป็นตัวอย่าง [Lex2]
 • (แพท'เทิร์น) n. แบบแผน. -v. ออกแบบ [Hope]
 • (n) กระสวน,แบบฉบับ,แบบแผน,หุ่น,ลวดลาย,ตัวอย่าง,แบบเสื้อ [Nontri]
 • (vt) เอาแบบอย่าง,ทำตามแบบ,วาดแบบ,เลียนแบบ [Nontri]
 • /P AE1 T ER0 N/ [CMU]
 • (v) /p'ætn/ [OALD]
murder
 • ฆาตกรรม: ฆ่า, สังหาร, ทำลายชีวิต [Lex2]
 • ทำลาย: ทำให้เสียหาย [Lex2]
 • การฆาตกรรม: การฆ่าฟัน, การสังหาร [Lex2]
 • (เมอ'เดอะ) n. ฆาตกรรม v. กระทำฆาตกรรม,ทำลาย ###SW. murderer n. murderess n. ###S. slay [Hope]
 • (n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การทำลาย [Nontri]
 • (vt) ฆ่าคน,ทำลาย,สังหาร [Nontri]
 • /M ER1 D ER0/ [CMU]
 • (v) /m'ɜːʳdər/ [OALD]
weapon
 • อาวุธ: สิ่งที่ใช้ต่อสู้กับคู่อริ [Lex2]
 • จัดหาอาวุธ: จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์, เตรียมอาวุธให้ใช้ต่อสู้กับคู่อริ [Lex2]
 • (เวพ'เพิน) n. อาวุธ ###SW. weaponed adj. ###S. defense,trick [Hope]
 • (n) อาวุธ,อาวุธยุทโธปกรณ์ [Nontri]
 • /W EH1 P AH0 N/ [CMU]
 • (n) /w'ɛpən/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
curved
 • ซึ่งโค้ง: ที่มีรูปร่างโค้งงอ [Lex2]
 • /K ER1 V D/ [CMU]
 • (v) /k'ɜːʳvd/ [OALD]
  [curve]
 • เส้นโค้ง: ทางโค้ง, แนวโค้ง [Lex2]
 • (เคิร์ฟว) n. เส้นโค้ง,ทางโค้ง,แนวโค้ง [Hope]
 • (n) ทางโค้ง,เส้นโค้ง,แนวโค้ง [Nontri]
 • (vt) ทำให้โค้ง,เลี้ยวโค้ง [Nontri]
 • /K ER1 V/ [CMU]
 • (v) /k'ɜːʳv/ [OALD]
upon
 • บน: เหนือ [Lex2]
 • (อะพอน') prep. =on (ดู) ,บน,เหนือ,ในโอกาส,ในเวลา [Hope]
 • (pre) ข้างบน,เหนือ,ในเวลา,ในโอกาส [Nontri]
 • /AH0 P AA1 N/ [CMU]
 • (in) /'əp'ɒn/ [OALD]
its
 • ของมัน[Lex2]
 • (อิทซฺ) pron. ของมัน. ดูitself [Hope]
 • (adj) ของมัน [Nontri]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (j) /'ɪts/ [OALD]
horizontal
 • ตามแนวนอน[Lex2]
 • (ฮอร์ริซอน'เทิล) adj. เป็นแนวนอน,ขนานกับแนวพื้นดิน ###S. level,even [Hope]
 • (adj) ทางเส้นขอบฟ้า,ตามแนวนอน,ตามขวาง,ตามพื้นราบ [Nontri]
 • /HH AO2 R AH0 Z AA1 N T AH0 L/ [CMU]
 • (j) /hˌɒrɪz'ɒntl/ [OALD]
axis
 • แกน: เส้นศูนย์กลาง, ขั้ว [Lex2]
 • (แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา ###S. coalition [Hope]
 • (n) เพลา,แกน,อักษะ,แนวหลัก [Nontri]
 • /AE1 K S AH0 S/ [CMU]
 • (n) /'æksɪs/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top