Search result for

basar

(13 entries)
(0.0371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basar-, *basar*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Basard and Clay, and they're...พวก Basar และ Clay และพวกเขา... Upper West Side Story (2012)
- And you are vlad the third, prince of wallachia, second son of the house of basarab, also known as Vlad Tepes,และท่านคือวลาดที่สาม เจ้าชายแห่งวาลาเคีย บุตรคนที่สองแห่งตระกูลบาซาราป หรือที่รู้จักกันดีในชื่อว่า วลาด เซเปส A Whiff of Sulfur (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BASARA    B AH0 S EH1 R AH0
BASARA'S    B AH0 S EH1 R AH0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Basar {m}bazaar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばさりと[, basarito] (adv) (on-mim) with a thud [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
ユニバーサル(P);ユニバサル[, yuniba-saru (P); yunibasaru] (adj-na,n) universal; (P) [Add to Longdo]
毒を食らわば皿迄[どくをくらわばさらまで, dokuwokurawabasaramade] (exp) (id) In for a penny, in for a pound [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 basar
   bazaar; fair; market
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 eye
 
 1. göz
 2. (poetry) çeşm, ayn
 3. bakış, nazar, basar
 4. görüş
 5. ince ayrıntıları görme yeteneği
 6. dikkatle bakma, gözetme
 7. göze benzer herhangi bir şey
 8. toplanma noktası
 9. ilmik
 10. ilik
 11. iğne deliği. eyed gözlü: blackeyed siyah gözlü. Eyes frontl önüne (bak.)! eye opener aydınlatan veya şaşırtan haber veya olay
 12. (A.B.D), (argo) sabahları içilen ilk içki, mahmurluk gideren içki. eye rhyme imlâsı kafiyeli olup sesçe tam kafiyeli olmayan: move, love eye shadow sürme, far. a blackeye morarmış göz. a glass eye cam göz. a jealous eye, a green eye kıskanç göz, kem gözç an eye for an eye göze göz, dişe diş. be all eyes gözünü dört açmak. castsheeps eyes âşıkane bakmak, hayranlıkla bakmak. catch one's eye dikkatini çekmek, gozüne çarpmak. give one a black eye bir yumrukta güzünü mosmor etmek, gözünü patlatmak
 13. namusunu lekelemek
 14. itibarını lekelemek. in the eyes of gözünde, nazarında. keep an eye on dikkat etmek, gözü üstünde olmak. keep an eye out veya peeled açıkgöz olmak. make eyes at âşıkane bakmak, (colloq.) kaş göz etmek. MyeyeI inanamıyorum ! Yok canım ! Hadi hadi ! naked eye yalın göz. open one's eyes to uyarmak. ikaz etmek
 15. aydınlatmak. red eyes kanlanmış gözler. see eye to eye tamamen aynı fikirde olmak. set eyes upon görmek. with an eye to hesaba katarak, göz önünde tutarak, düşünerek. with half an eye kolay bir tahminle, bir bakışta.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Basar [bazar] (n) , s.(m )
   bazaar
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 basar
   base
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top