ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burglarized

B ER1 G L ER0 AY2 Z D   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burglarized-, *burglarized*, burglariz, burglarize
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา burglarized มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *burglarized*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burglarize[VT] ย่องเบา, See also: ขโมย, ยกเค้า, Syn. steal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burglarize(เบอร์'กละไรซ) vt.,vi. ดำเนินการขโมยย่องเบา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The building's been burglarized a couple of times and the woman down the hall has mice, but you know, the lobby's decent.แต่กว่าจะได้เข้ามาอยู่ที่นี่ได้ ก็ต้องใช้เวลา แล้วก็... ...ผู้หญิงในห้องโถงก็เยอะอย่างกับหนู แต่... ...ว่ามั้ย ห้องรับแขกมันก็พอใช้ได้ Match Point (2005)
They'll burglarize homes and start taking the object thatarouses them.ก็จะแอบเข้าบ้านและเอาของที่กระตุ้นเขาได้ Paradise (2008)
We're looking for someone who's been burglarizing homes.เรามาหาคนที่ย่องเบาเข้าบ้าน Catching Out (2008)
Burglarizing homes and killing people in every city.ขโมยของและฆ่าคนในแต่ละเมือง Catching Out (2008)
On this earth there's no such place that couldn't be burglarizeในโลกนี้ไม่มีที่ไหนที่ขโมยไม่ได้ Iljimae (2008)
I swear not to burglarize again.ข้าขอสาบานจะไม่เป็นขโมยอีกแล้วล่ะ Iljimae (2008)
If I burglarize again, I'll chop off my hand.ถ้าข้าไม่ขโมยอีก ข้าจะตัดมือนี่ทิ้งซะ Iljimae (2008)
Then you were arrested burglarizing an empty warehouse in Dallas.แล้วเธอก็ถูกจับจากการย่องเบา โกดังแห่งหนึ่งในดัลลัส The Lazarus Project (2008)
Dean read through a 245-page statement characterizing a president who was easily outraged over war protesters and political adversaries, and outlining a range of offenses, including wiretapping of newsmen, a Charles Colson plan to firebomb and burglarize the Brookings Institution,ทางคณะศาลได้อ่านเอกสารทั้งหมด 245 หน้า เพื่อจำแนกว่าท่านปธน ผู้ซึ่งกระทำฝ่าฝืน ต่อผู้ประท้วงและ\ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง Frost/Nixon (2008)
And then her house was burglarized, and the only thing that was missing were her clothes.และหลังจากนั้น บ้านเธอก็โดนขโมยขึ้นบ้าน สิ่งเดียวที่หายไป คือเสื้อผ้าของเธอ Hope (2011)
I was burglarizing the house of this judge down in Delacroix.ฉันไปจี้ปล้นบ้านผู้พิพากษาในเดอลาครัวซ์ Seven Psychopaths (2012)
Let me tell you something, don't never burglarize the house of no judge down in Delacroix.ขอบอกอะไรหน่อย อย่าได้ไปจี้ปล้น บ้านผู้พิพากษาในเดอลาครัวซ์เชียวนะ Seven Psychopaths (2012)
Look, when I came home and saw that my apartment had been burglarized,ฟังนะ ตอนที่ฉันกลับถึงบ้าน และเห็นว่าอพาร์ทเม็นท์ของฉัน โดนขโมยขึ้นบ้าน Secret's Safe with Me (2012)
Around midnight, the police woke me up saying the place had been burglarized, three people were dead.ประมาณเที่ยงคืน ตำรวจมาปลุกผม บอกว่าร้านโดนปล้น Clockwork (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่องเบา[V] burgle, See also: burglarize, rob, ransack, rob, steal, break in, hold up, Syn. ขโมย, ยกเค้า, Example: บ้านของเขาถูกขโมยย่องเบาเมื่อคืนนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย่องเบา[v.] (yǿngbao) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up   FR: dérober ; cambrioler

CMU English Pronouncing Dictionary
BURGLARIZE B ER1 G L ER0 AY2 Z
BURGLARIZED B ER1 G L ER0 AY2 Z D

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einbrechen | einbrechendto burglarize; to burglarise [Br.] | burglarizing; burglarising [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し込む(P);押しこむ[おしこむ, oshikomu] (v5m,vi,vt) (1) to push into; to cram into; to stuff into; to crowd into; (vt) (2) to break in; to burglarize; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top