ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burglaries

B ER1 G L ER0 IY0 Z   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burglaries-, *burglaries*, burglarie , burglary
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's look for recent high-line burglaries that have mystified us.ตามหาโจรที่ปล้นของสูงกันเถอะ Heat (1995)
Are these burglaries that turned into homicides or homicides that turned into burglaries?แล้วมันเป็นการขโมยที่กลายเป็นการฆาตกรรม หรือเป็นการฆาตกรรมแล้วขโมยเป็น ของแถมล่ะ Catching Out (2008)
We're investigating a string of burglaries in the area.เรากำลังหาเบาะแสของหัวขโมย ที่ออกปล้นแถว ๆ นี้ครับ 2 Pi R (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BURGLARIES B ER1 G L ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burglaries (n) bˈɜːʳglərɪz (b @@1 g l @ r i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burglary \Bur"gla*ry\, n.; pl. {Burglaries}. [Fr. {Burglar}; cf.
   LL. burglaria.] (Law)
   Breaking and entering the dwelling house of another, in the
   nighttime, with intent to commit a felony therein, whether
   the felonious purpose be accomplished or not. --Wharton.
   --Burrill.
   [1913 Webster]
 
   Note: By statute law in some of the United States, burglary
      includes the breaking with felonious intent into a
      house by day as well as by night, and into other
      buildings than dwelling houses. Various degrees of the
      crime are established.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top