ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bullet

B UH1 L AH0 T   
104 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bullet-, *bullet*
English-Thai: Longdo Dictionary
express bullet(n) กระสุนแรงสูง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bullet[N] กระสุนปืน, See also: ลูกปืน, ลูกกระสุน, ลูกกระสุนปืน, Syn. projectile
bulletin[N] แถลงการณ์, See also: ประกาศ, Syn. announcement
bulletproof[ADJ] ป้องกันกระสุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bullet(บูล'ลิท) {bulletted,bulletting,bullets} n. กระสุนปืน,กระสุน,หัวกระสุน,ลูกตะกั่ว,ลูกกลม เล็ก. vi. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมาก, Syn. shot เครื่องหมายนำสายตา จุดนำหมายถึงสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ที่นำมาวางหน้าข้อความ หรือหัวข้อเพื่อเน้นให้ดูเด่นหรือเห็นชัดขึ้นเช่น* ตัวอักษร* ตัวเลข* เครื่องหมายต่าง ๆ
bullethead(บูล'ลิทเฮด) n. คนหัวดื้อ,คนรั้น,คนโง่, See also: bulletheaded adj.
bulletin(บูล'ละทิน) n. แถลงการณ์,ประกาศ,รายงานข่าว,สิ่งตีพิมพ์ที่ออกมาเป็นระยะ
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
bulletproofadj. กันกระสุน,ลูกกระสุนยิงไม่เข้า

English-Thai: Nontri Dictionary
bullet(n) กระสุนปืน,ลูกตะกั่ว,หัวกระสุน
bulletin(n) ประกาศ,แถลงการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bulletจุดนำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bulletจุดนำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bullet wound; wound, gunshotบาดแผลถูกลูกปืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bulletin boardกระดานข่าว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bulletin board system (BBS)ระบบกระดานข่าว (บีบีเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bulletin board system (BBS)ระบบกระดานข่าว (บีบีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bullet Shapeรูปร่างเป็นรูปลูกปืน [การแพทย์]
Bulletin boardกระดานข่าว, กระดานข่าว, บอร์ดประกาศ
Bulletin board หมายถึง กระดานข่าว กระดานข่าวมีไว้สำหรับติดประกาศข้อความต่าง ๆ เช่น เพื่อโฆษณารายการที่ต้องการหรือเพื่อประกาศหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ กระดานข่าวมักจะทำจากวัสดุเช่นไม้ก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดประกาศข้อความเพิ่มเติมหรือเอาข้อความออกได้ง่าย ในปัจจุบันใช้กระดานข่าวแม่เหล็กแทนกระดานไม้ก๊อกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่ต้องมีปัญหาเสื่อมสภาพจากการปักหมุดและการถอนหมุดตลอดเวลา ในห้องสมุดมักจะติดกระดานข่าวไว้กับผนังใกล้ประตูทางเข้าห้องสมุดเพื่อใช้แสดงประกาศเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง บนกระดานข่าวบางครั้งจะจัดแสดงใบหุ้มปกของหนังสือใหม่ หรือรายการหนังสือใหม่ของห้องสมุด บทวิจารณ์และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ห้องสมุด บางครั้งเป็นคำตอบจากผู้บริหารห้องสมุด และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของห้องสมุด กระดานข่าวอาจทำเป็นตู้ปิดล็อคหรือเปิดโล่งก็ได้ กระดานข่าวเป็นวิธีที่ง่ายและให้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มสีสันการประดับตกแต่งในห้องสมุด ทำให้ผนังของห้องสมุดสว่างขึ้นและให้ความรู้กับผู้ใช้เกี่ยวกับทรัพยากรห้องสมุด บรรณารักษ์สามารถใช้กระดานข่าวเพื่อดึงดูดใจลูกค้าห้องสมุดให้อ่านได้ตลอดทั้งปี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bulletlike Shapeรูปร่างเป็นลูกกระสุน [การแพทย์]
Bulletsกระสุนปืน [TU Subject Heading]
Bulletsกระสุนปืน [การแพทย์]
Bullets, High Velocityกระสุนที่มีความเร็วสูง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bullet-proof passenger carรถยนต์นั่งกันกระสุน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It looks like the captain is really asking for a bullet in his guts!ดูเหมือนผู้กองจะรนหา กระสุนใส่ท้องนะ! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
We'd stood to all night, of course. As we stood up, the bullets flew around us.ในฐานะที่เราลุกขึ้นยืนกระสุน บินรอบ ๆ ตัวเรา How I Won the War (1967)
They will put a bullet through your neck for what you've made them do.ผ่านด้านหลังของลำคอของคุณ สำหรับสิ่งที่คุณได้ทำให้พวก เขาทำ ฉันไม่คิดว่าเจอร์รี่ How I Won the War (1967)
- Have you got a finger in the bullet hole?คุณมีนิ้วในรูกระสุน? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
The bullet broke that vase on the mantle.กระสุนไปถูกแจกันที่บนนั้น Clue (1985)
He's absolutely right. Look, There's a bullet hole here in the wall See that?เขาพูดถูก ดูสิ มีรูกระสุนอยู่ในผนัง เห็นไหม? Clue (1985)
Look. The bullet grazed his ear.ดูสิ กระสุนถากหูของเขา Clue (1985)
And while we all examined the bullet hole, she crept into the study, picked up the dagger, ran to the kitchen, and stabbed the cook.และในขณะที่เราตรวจสอบรูกระสุนปืน เธอเข้ามาในห้องหนังสือ หยิบมีดวิ่งไปที่ห้องครัว และแทงแม่ครัว Clue (1985)
There are no more bullets left in that gun.ในปืนไม่มีกระสุนเหลืออยู่แล้ว Clue (1985)
Point is there's one bullet left in this gun.ประเด็นก็คือมีกระสุนเหลืออีกนัดหนึ่ง อยู่ในปืนกระบอกนี้ Clue (1985)
As I was trying to tell you, there are no bullets left in this gun, you see?อย่างที่ผมพยายามจะบอกคุณ ว่าไม่มีกระสุนเหลืออยู่ในปืนนี้ เห็นไหม? Clue (1985)
Take the bullets out, please, and let me have your pistol, Sarah.ซาร่า เอาลูกปืนออกแล้วส่งปืนมา Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bulletA bullet pierced the helmet.
bulletA pistol bullet went clean through his leg.
bulletBite the bullet.
bulletEvery bullet has its billet. [Proverb]
bulletHe dashed out like a bullet.
bulletHe was killed by a single bullet.
bulletHe was wounded by a bullet.
bulletI'll bite the bullet.
bulletLike bullets smashing glass in a silent movie.
bulletMartin Luther King, Jr., a man of peace, was killed by an assassin's bullet.
bulletThe bullet entered above the knee.
bulletThe bullet found its mark.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกกระสุนปืน[N] bullet, See also: shot, gunshot, cartridge, projectile, Syn. ลูกปืน, กระสุน, กระสุนปืน, Example: ผู้คนวิ่งก้มๆ ตัวเหมือนคนวิ่งหนีลูกกระสุนปืนตามภาพยนตร์บู๊, Count unit: ลูก, นัด, เม็ด, Thai definition: ลูกตะกั่วหรือเหล็กเป็นต้น ที่ยัดใส่ในลำกล้องปืนแล้วยิง
ลูกปืน[N] bullet, See also: projectile, shot, cartridge, Syn. กระสุนปืน, กระสุน, Example: จ่าฤทธิ์ใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม.ลั่นไกระเบิดลูกปืนฆ่าตัวตาย, Count unit: นัด, ลูก, เม็ด, Thai definition: ลูกตะกั่วหรือเหล็กที่ยัดใส่ในลำกล้องปืนแล้วยิง
พดด้วง[N] ancient Thai round coin shaped like a grub, See also: bullet/round tical, Syn. เงินพดด้วง, Example: เงินตราของอยุธยาในสมัยพระนารายณ์มีทั้งพดด้วง หอยเบี้ย และเหรียญทองจากญี่ปุ่น, Count unit: อัน, Thai definition: เงินตราโบราณรูปขดกลมคล้ายตัวด้วง
พิกุล[N] bullet wood, See also: Mimusops elengi, Syn. ต้นพิกุล, ดอกพิกุล, Example: เขาข้ามสะพานรถไฟไปเก็บดอกพิกุลที่วัดมาฝากแม่, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Mimusops elengi Linn. ในวงศ์ Sapotaceae กลีบดอกจักแหลม กลิ่นหอมและหอมอยู่จนแห้ง ใช้ทำยาได้
ลูกกระสุน[N] bullet, See also: cartridge, shot, ammunition, Syn. กระสุน, ลูกปืน, หัวกระสุน, Example: กำนันมอบลูกกระสุนให้เขาไป 5 นัด, Count unit: ลูก, นัด, เม็ด, Thai definition: ลูกตะกั่วที่บรรจุในลำกล้องปืนสำหรับยิง ประกอบด้วยปลอกโลหะ ตรงปลายด้านหนึ่งมีหัวกระสุนโลหะ
กระสุน[N] bullet, See also: slug, Syn. ลูกปืน, ลูกกระสุน, ลูกกระสุนปืน, Example: เสียงปืนดังรัวขึ้นเขาถูกกระสุนเข้าที่หลังและคอ, Count unit: ลูก, นัด, เม็ด
กระสุนปืน[N] bullet, See also: slug, ammunition, cartridge, Syn. ลูกปืน, ลูกกระสุน, ลูกกระสุนปืน, Example: ผมยังไม่อยากจบชีวิตลงด้วยกระสุนปืนเลย, Count unit: ลูก, นัด, เม็ด
หัวกระสุน[N] bullet, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นที่เกิดเหตุพบหัวกระสุนปืนขนาด 9 มม., Thai definition: ส่วนของกระสุนปืนที่อยู่ปลายปอกกระสุน
หัวกระสุน[N] bullet, Syn. หัวกระสุนปืน, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นที่เกิดเหตุพบหัวกระสุนปืนขนาด 9 มม., Thai definition: ส่วนของกระสุนปืนที่อยู่ปลายปอกกระสุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบรับเงินเดือน[n. exp.] (bairap ngoendeūoen) EN: salary statement ; pay slip   FR: fiche de salaire [f] ; bulletin de paie/paye [m]
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form   FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบสมัครสมาชิก[n. exp.] (bai samak samāchik) EN: member application   FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m]
บัตร[n.] (bat) EN: card ; ticket ; leaf   FR: carte [f] ; ticket [m] ; bulletin [m]
บัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (bat leūaktang) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote   FR: bulletin de vote [m]
บัตรลงคะแนน[n. exp.] (bat long khanaēn) EN: ballot ; voting slip ; ballot paper   FR: bulletin de vote [m]
บัตรออกเสียง[n. exp.] (bat øksīeng) EN: ballot paper   FR: bulletin de vote [m]
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot   FR: bulletin (de vote) nul [m] ; bulletin (de vote) non valable [m]
บอร์ดประกาศ[n. exp.] (bøt prakāt) EN: bulletin board   FR: tableau d'affichage [m] ; valves [fpl] (Belg.)
หัวกระสุน[n.] (hūakrasun) EN: bullet   

CMU English Pronouncing Dictionary
BULLET B UH1 L AH0 T
BULLETS B UH1 L AH0 T S
BULLETIN B UH1 L IH0 T AH0 N
BULLETINS B UH1 L AH0 T AH0 N Z
BULLETPROOF B UH1 L AH0 T P R UW2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bullet (n) bˈulɪt (b u1 l i t)
bullets (n) bˈulɪts (b u1 l i t s)
bulletin (n) bˈulətɪn (b u1 l @ t i n)
bulletins (n) bˈulətɪnz (b u1 l @ t i n z)
bulletproof (j) bˈulɪtpruːf (b u1 l i t p r uu f)
bullet-headed (j) bˌulɪt-hˈɛdɪd (b u2 l i t - h e1 d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通报[tōng bào, ㄊㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] bulletin; journal; circulate information; bulletin, #4,570 [Add to Longdo]
子弹[zǐ dàn, ㄗˇ ㄉㄢˋ, / ] bullet, #7,104 [Add to Longdo]
快报[kuài bào, ㄎㄨㄞˋ ㄅㄠˋ, / ] bulletin board, #8,518 [Add to Longdo]
防弹[fáng dàn, ㄈㄤˊ ㄉㄢˋ, / ] bullet-proof, #29,762 [Add to Longdo]
布告栏[bù gào lán, ㄅㄨˋ ㄍㄠˋ ㄌㄢˊ, / ] Bulletin board; Notice board, #98,625 [Add to Longdo]
子弹火车[zǐ dàn huǒ chē, ㄗˇ ㄉㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ, / ] bullet train; Shinkansen 新幹線|新干线, Japanese high-speed train [Add to Longdo]
弹孔[dàn kǒng, ㄉㄢˋ ㄎㄨㄥˇ, / ] bullet hole [Add to Longdo]
榆木脑壳[yú mù nǎo ké, ㄩˊ ㄇㄨˋ ㄋㄠˇ ㄎㄜˊ, / ] bullet-headed; stubborn [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bulletin {n}; Bericht {m} | Bulletins {pl}; Berichte {pl}bulletin | bulletins [Add to Longdo]
Schusswunde {f} | Schusswunden {pl}bullet wound | bullet wounds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BBS[ビービーエス, bi-bi-esu] (n) bulletin board system; BBS [Add to Longdo]
インターネット掲示板[インターネットけいじばん, inta-netto keijiban] (n) internet forum; internet bulletin board [Add to Longdo]
ゴム弾[ゴムだん, gomu dan] (n) rubber bullet [Add to Longdo]
ハゲブダイ[, hagebudai] (n) bullethead parrotfish (Chlorurus sordidus, was Scarus sordidus); daisy parrotfish [Add to Longdo]
レスアンカー[, resuanka-] (n) {comp} (See レス) link back to discussion group, bulletin board, etc. posting (wasei [Add to Longdo]
安全情報[あんぜんじょうほう, anzenjouhou] (n) safety information; safety bulletin [Add to Longdo]
逸れ玉[それだま, soredama] (n) stray bullet [Add to Longdo]
逸れ弾[それだま, soredama] (n) stray bullet [Add to Longdo]
雨あられ;雨霰[あめあられ, amearare] (n,adv-to) hail (e.g. of bullets); barrage; storm; hail [Add to Longdo]
曳火弾[えいかだん, eikadan] (n) tracer bullet [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
会報[かいほう, kaihou] bulletin [Add to Longdo]
掲示板[けいじばん, keijiban] bulletin board, notice board [Add to Longdo]
掲示板システム[けいじばんシステム, keijiban shisutemu] bulletin board system [Add to Longdo]
電子掲示板[でんしけいじばん, denshikeijiban] electronic bulletin board, bulletin board network [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bullet \Bul"let\, n. [F. boulet, dim. of boule ball. See {Bull}
   an edict, and cf. {Boulet}.]
   1. A small ball.
    [1913 Webster]
 
   2. A missile, usually of lead, and round or elongated in
    form, to be discharged from a rifle, musket, pistol, or
    other small firearm.
    [1913 Webster]
 
   3. A cannon ball. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A ship before Greenwich . . . shot off her ordnance,
       one piece being charged with a bullet of stone.
                          --Stow.
    [1913 Webster]
 
   4. The fetlock of a horse.
 
   Note: [See Illust. under {Horse}.]
      [1913 Webster]
 
   {Bullet tree}. See {Bully tree}.
 
   {Bullet wood}, the wood of the bullet tree.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bullet
   n 1: a projectile that is fired from a gun [syn: {bullet},
      {slug}]
   2: a high-speed passenger train [syn: {bullet train}, {bullet}]
   3: (baseball) a pitch thrown with maximum velocity; "he swung
     late on the fastball"; "he showed batters nothing but smoke"
     [syn: {fastball}, {heater}, {smoke}, {hummer}, {bullet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top