Search result for

brita

(56 entries)
(0.0366 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brita-, *brita*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Britain[N] อังกฤษ, Syn. United Kingdom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
britain(บริท'เทิน) n. อังกฤษ,ชื่อรวมของอิงแลนด์เวลล์และสก๊อตแลนด์Britannia (ดู)
britannia(บริแทน'เนีย) n. เกาะอังกฤษที่รวมทั้งเวลล์และสก๊อตแลนด์,อาณาจักรอังกฤษ/Great-Britain/และเกาะไอร์แลนด์
britannicadj. เกี่ยวกับอังกฤษ,เกี่ยวกับบริเทน
great britainอังกฤษ,เวลส์และสก๊อตแลนด์

English-Thai: Nontri Dictionary
Britain(n) เกาะอังกฤษซึ่งรวมสก็อตแลนด์และเวลส์
Britannia(n) เกาะอังกฤษ
GREAT Great Britain(n) บริเตนใหญ่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're gonna get to the nearest port, get the fuck out of Britain.เราจะออกไปที่ port ที่ใกล้ที่สุด แล้วออกจากอังกฤษแม่งเลย Episode #1.5 (2008)
Well you know you're not in Britain, and God knows where you'll be tomorrow.คุณไม่ได้อยู่อังกฤษ พรุ่งนี้ได้อยู่ไหนก็ไม่มีใครรู้ Quantum of Solace (2008)
The conquest of Britain is a lost cause.ชัยชนะของอังกฤษ ก่อให้เกิดการสูญเสีย Centurion (2010)
Look. Shakespear. Britannica.ดูนี่,เชคสเปีย สารานุกรม The Book of Eli (2010)
"Germany and Japan are no more our enemies than Britain and Russia are our friends."เยอรมันและญี่ปุ่นไม่ได้เป็นศัตรูต่อเรา มากไปกว่าที่อังกฤษและรัสเซียเป็นมิตร Shanghai (2010)
"Will you govern your peoples, Great Britain, Ireland, Canada,ผู้พันฮาร์ทลีย์รอผมอยู่ นี่ลูกชายผม ลอรี่ The King's Speech (2010)
Cape Gloucester, New Britain...แหลม กลัสเตอร์, นิวบริเทน.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
The main objective was to capture two military airfields on the western tip of New Britainเป้าหมายของภารกิจนี้.. เป็นไปเพื่อยึดครองฐานบิน 2 แห่ง ที่ตั้งอยู่ปลายสุดไปทางตะวันตก.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
- Brita. - Okay.บริต้า Interpretive Dance (2010)
I was trying to call britain to order you toffees.ตอนนั้นผมกำลังโทรหา Britain เพื่อสั่งของหวานมาให้คุณน่ะ Communication Studies (2010)
Let's see if we can book the private dining room at the Britannian Hotel.ดูซิว่าเราจองห้องอาหารที่โรงแรมบริเทนเนียลได้มั้ย We All Deserve to Die (2010)
It's a car from britain. It's not that weird.มันเป็นรถจากอังกฤษ มันไม่ยากนักหรอก The Townie (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
britaAfter the war, Britain had many colonies.
britaAnd because Deal is very near continental Europe, it's always been one of the first areas of Britain to be invaded.
britaBritain is separated from the Continent by the Channel.
britaBritain's currency crisis has turned into a political one over government failure to stop the pound going into free-fall.
britaBritain was not geared up for war then.
britaFrance seems to be swinging left - Britain to the right.
britaGreat Britain is a land of gentlemen and horse riding. (ymmv)
britaGreat Britain is no longer in control of world politics.
britaHe has gone to Britain.
britaHe seems to live in Britain.
britaHe was appointed ambassador to Britain.
britaHe went to Britain to deepen his knowledge of the culture.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อังกฤษ[adj.] (Angkrit) EN: English   FR: anglais ; britannique
ปอนด์สเตอร์ลิง[n. prop.] (pøn sátoēling) FR: livre sterling [f] ; livre britannique [f]
ราชอาณาจักรบริเตนใหญ่[n. prop.] (Rātcha-ānājak Boritēn Yai) EN: Kingdom of Great Britain   
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่[n. prop.] (Saharātcha-ānājak Boritēn Yai) EN: United Kingdom of Great Britain   FR: Royaume-Uni (de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRITA    B R IY1 T AH0
BRITAIN    B R IH1 T AH0 N
BRITAINS    B R IH1 T AH0 N Z
BRITAIN'S    B R IH1 T AH0 N Z
BRITANNIA    B R AH0 T AE1 N IY0 AH0
BRITANNICA    B R AH0 T AE1 N IH0 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Britain    (n) (b r i1 t n)
Britannic    (j) (b r i1 t a1 n i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イギリス製[イギリスせい, igirisu sei] (n,adj-no) British made; made in Britain [Add to Longdo]
エゲレス[, egeresu] (n) (arch) (See イギリス) Great Britain (dut [Add to Longdo]
グレートブリテン[, gure-toburiten] (n) Great Britain [Add to Longdo]
ブリタニア[, buritania] (n) Britannia; (P) [Add to Longdo]
ブリトン人[ブリトンじん, buriton jin] (n) Briton (celtic inhabitant of historical Britain) [Add to Longdo]
モッズ[, mozzu] (n) mods (trendy young people in early '60s Britain) [Add to Longdo]
[えい, ei] (n,n-pref,n-suf) (abbr) (See 英吉利・イギリス,英国・えいこく) Britain; British [Add to Longdo]
英吉利(ateji)[イギリス, igirisu] (n,adj-no) (uk) Great Britain (por [Add to Longdo]
英国[えいこく, eikoku] (n) Great Britain; the United Kingdom [Add to Longdo]
英独[えいどく, eidoku] (n) Britain and Germany [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不列颠[Bù liè diān, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ, / ] Britain; British; Great Britain, #50,779 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  brita
     gravel; grit
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top