ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breakfast

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breakfast-, *breakfast*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breakfast(n) อาหารเช้า, See also: อาหารมื้อเช้า, Ant. dinner
breakfast(vi) ทานอาหารเช้า, See also: กินอาหารเช้า, Syn. eat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breakfast(เบรค'ฟาสทฺ) n. อาหารมื้อเช้า

English-Thai: Nontri Dictionary
breakfast(n) อาหารเช้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
breakfast pieceภาพอาหารเช้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nice goin' Abu. Breakfast is served.ทำได้ดีมากอาบู นี่อาหารเช้า Aladdin (1992)
He come in when we was having breakfast.เขาเดินเข้ามาตอนเรากินข้าวเช้า Of Mice and Men (1992)
Hurry up. Breakfast's ready downstairs.เร็วเข้า อาหารเช้ารออยู่ข้างล่าง The Cement Garden (1993)
You've got time for breakfast, Jack.มีเวลาให้กินข้าวอยู่นะ แจ็ค The Cement Garden (1993)
Jack, do eat your breakfast, please.แจ็ค กินอาหารก่อนได้ไหม? The Cement Garden (1993)
Eighteen dawns, seventeen sunsets, and yet Commander Hunt had still not had his breakfast.ผ่านไป 18 เช้า และ 17 ค่ำคืน คอมมานเดอร์ฮันท์ก็ยังไม่เคยได้แตะอาหารเช้า The Cement Garden (1993)
- After breakfast you gotta take off.- กินอาหารเช้าเสร็จเธอจะได้ไปเลย Léon: The Professional (1994)
I'm gonna get some milk for breakfast. I won't be long.ฉันจะไปเอานมมาให้ ฉันไปไม่นานหรอก Léon: The Professional (1994)
Good. Looks like me and Vincent caught you boys at breakfast.ที่ดี ดูเหมือนว่าผมและวินเซนต์จับคุณเด็กชายอาหารเช้า Pulp Fiction (1994)
The cornerstone of any nutritious breakfast.รากฐานที่สำคัญของอาหารเช้ามีคุณค่าทางโภชนาการใด ๆ Pulp Fiction (1994)
[ Fabienne ] Why don't you get up and we'll get some breakfast.[ Fabienne ] คุณไม่ได้รับการขึ้นทำไมและเราจะได้รับอาหารเช้าบาง Pulp Fiction (1994)
- You know what I'm gonna have for breakfast?- คุณรู้ว่าสิ่งที่ฉันจะมีสำหรับอาหารเช้า? Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breakfastAfter breakfast we went out for a walk.
breakfastA little walk will give you a good appetite for breakfast.
breakfastAre you through with your breakfast?
breakfastA short stroll along the beach gave me a good appetite for breakfast.
breakfastAs I didn't have any breakfast, I am very hungry now.
breakfastA walk before breakfast is refreshing.
breakfastBob cooks breakfast in the morning.
breakfastBread and butter is my usual breakfast.
breakfastBread and butter is their usual breakfast.
breakfastBreakfast is a smorgasbord.
breakfastBreakfast is ready.
breakfastBreakfast is served from 7:30 a.m. to 11:00 a.m.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารเช้า(n) breakfast, See also: morning meal, Syn. ข้าวเช้า, Ant. อาหารเย็น, อาหารค่ำ, ข้าวเย็น, Example: อาหารเช้าควรรับประทานในระหว่าง 7-8 น., Thai Definition: อาหารมื้อแรกของวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเช้า[āhān chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit déjeuner [ m ] ; déjeuner [ m ] (Belg.)
อาหารมื้อเช้า[āhān meū chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit-déjeuner [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
breakfast
breakfasts

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breakfast
breakfasts
breakfasted
breakfasting

WordNet (3.0)
breakfast(n) the first meal of the day (usually in the morning)
breakfast(v) eat an early morning meal
breakfast(v) provide breakfast for

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Breakfast

n. [ Break + fast. ] 1. The first meal in the day, or that which is eaten at the first meal. [ 1913 Webster ]

A sorry breakfast for my lord protector. Shak. [ 1913 Webster ]

2. A meal after fasting, or food in general. [ 1913 Webster ]

The wolves will get a breakfast by my death. Dryden. [ 1913 Webster ]

Breakfast

v. i. [ imp. & p. p. breakfasted; p. pr. & vb. n. Breakfasting. ] To break one's fast in the morning; too eat the first meal in the day. [ 1913 Webster ]

First, sir, I read, and then I breakfast. Prior. [ 1913 Webster ]

Breakfast

v. t. To furnish with breakfast. Milton. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
早餐[zǎo cān, ㄗㄠˇ ㄘㄢ,  ] breakfast #3,838 [Add to Longdo]
早饭[zǎo fàn, ㄗㄠˇ ㄈㄢˋ,   /  ] breakfast #9,374 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frühstück { n } | beim Frühstück | kleines Frühstückbreakfast | at breakfast | continental breakfast [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
朝食[ちょうしょく, choushoku] (n) breakfast; (P) #18,818 [Add to Longdo]
イングリッシュブレックファースト[ingurisshuburekkufa-suto] (n) English breakfast [Add to Longdo]
コーンフレーク;コーンフレークス[ko-nfure-ku ; ko-nfure-kusu] (n) cold cereal; breakfast cereal; corn flakes [Add to Longdo]
コンチネンタルブレックファースト[konchinentaruburekkufa-suto] (n) continental breakfast [Add to Longdo]
ブレックファースト;ブレークファスト[burekkufa-suto ; bure-kufasuto] (n) breakfast [Add to Longdo]
モーニングサービス[mo-ningusa-bisu] (n) breakfast special (wasei [Add to Longdo]
食事会[しょくじかい, shokujikai] (n) (1) dinner party; ceremonial dinner; (2) dinner meeting (or lunch, breakfast) [Add to Longdo]
朝ご飯(P);朝御飯(P);朝ごはん[あさごはん, asagohan] (n) breakfast; (P) [Add to Longdo]
朝食を取る[ちょうしょくをとる, choushokuwotoru] (exp, v5r) to take breakfast [Add to Longdo]
朝食を出す[ちょうしょくをだす, choushokuwodasu] (exp, v5s) to serve breakfast [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top