ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boycotted

B OY1 K AA2 T IH0 D   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boycotted-, *boycotted*, boycott, boycotte
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's just bitter because the Springboks were boycotted when he played.เค้าแค่องุ่นเปรี้ยวน่ะ เพราะทีมสปริงบอกซ์โดนต่อต้าน.. ตอนที่เค้ามาร่วมทีม Invictus (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOYCOTTED B OY1 K AA2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boycotted (v) bˈɔɪkɒtɪd (b oi1 k o t i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boycott \Boy"cott`\, v. t. [imp. & p. p. {Boycotted}; p. pr. &
   vb. n. {Boycotting}.] [From Captain Boycott, a land agent in
   Mayo, Ireland, so treated in 1880.]
   To combine against (a landlord, tradesman, employer, or other
   person), to withhold social or business relations from him,
   and to deter others from holding such relations; to subject
   to a boycott.
   [1913 Webster]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top