ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bottel

B AA1 T AH0 L   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bottel-, *bottel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bottel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bottel*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the director's closet is a 2nd bottle.Im Schrank vom Direktor steht eine zweite BottelBloody Friday (1972)
Are the Bottellos coming?Kommen die Bottellos? Monsieur Verdoux (1947)
- Who are the Bottellos?- Wer sind die Bottellos? Monsieur Verdoux (1947)
The Bottellos.Die Bottellos. Monsieur Verdoux (1947)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTTEL    B AA1 T AH0 L

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top