ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bossie

B AO1 S IY0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bossie-, *bossie*
Possible hiragana form: ぼっしえ
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Across the river in Bossier.ข้ามแม่น้ำไปบอสเซอร์ ทำไมเหรอ Everything Is Broken (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOSSIE    B AO1 S IY0
BOSSIER    B AO1 S IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bossier    (j) bˈɒsɪəʴr (b o1 s i@ r)
bossiest    (j) bˈɒsɪɪst (b o1 s i i s t)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top