ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

borelli

B AO0 R EH1 L IY0   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -borelli-, *borelli*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา borelli มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *borelli*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nice hair, Borelli.ทรงผมเก๋ดีนี่ โบเรลลี่ ฉันว่าวงบอยส์ทาวน์ Left Turn Ahead (2007)
She and her mom had to meet with Tamborelli before school.เธอกับแม่ไปพบคุณแทมบอรอรี่ก่อนเข้าเรียน The Naked Truth (2012)
What were you going to suggest, Mr. Tamborelli?คุณกำลังจะแนะนำอะไร, คุณแทมบอรอรี่? The Naked Truth (2012)
Tamborelli's a jerk.เเทมบอเเรรี่ นี่มันเเย่ ! The Naked Truth (2012)
You guys, Tamborelli's telling kids to turn off their cell phones.พวก, แทมบอรอรี่บอกให้นักเรียนปิดโทรศัพท์ของพวกเขา The Naked Truth (2012)
Mona, I know you heard what Tamborelli said to me, and I'm not proud of the stuff that went down when Alison was still here.โมนา, ฉันรู้ว่าเธอได้ยินว่าครูแทมโบรอลี่พูดอะไรกับฉัน และฉันไม่ภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่ออลิสันยังอยู่ที่นี่ The Naked Truth (2012)
What gets me is how Tamborelli is treating you.สิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึก คือวิธีที่แทมโบเรลี่ปฏิบัติต่อเธอ The Naked Truth (2012)
And where's Mr. Tamborelli?แล้วไหนครูแทมบอลอลี่? The Naked Truth (2012)
So Tamborelli took the chair as a bribe?แล้วแทมบอรอลี่รับเก้าอี้เป็นสินบนนี่นะ? The Naked Truth (2012)
Wait. Why did Tamborelli call you down?เดี่ยวนะ ทำไม Tamborelli ถึงจะทำให้เธอตกต่ำล่ะ? The Naked Truth (2012)
Mr. Tamborelli wanted to speak to the girls before he included us.ครูแทมบอรอลีอยากจะพูดกับสาวๆก่อนรวมกับพวกเรา The Naked Truth (2012)
If it's distracting, I can talk to Mr. Tamborelli and help you transfer... mom, she'd still be there.ถ้ามันทำให้ลูกรำคาญ แม่ไปคุยกับคุณแทมโบเรลลี่ให้ได้ และช่วยลูกส่ง... แม่คะ,ยังไงเธอก็ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียน Out of the Frying Pan, Into the Inferno (2013)
You know, I-I think I am gonna call Mr. Tamborelli.แม่ว่าแม่ต้องโทรหา คุณแทมโบเรลลี่แล้วล่ะ Out of the Frying Pan, Into the Inferno (2013)
- Hello. Manu Borelli.Manu BorelliLe Trou (1960)
You're too curious, Borelli!Du bist zu neugierig, BorelliLe Trou (1960)
- Manu Borelli.- Manu BorelliThe Last Adventure (1967)
Mr. Borelli.Möchten Sie mit Manu Borelli sprechen? The Last Adventure (1967)
- Borelli.- BorelliThe Last Adventure (1967)
Manu Borelli?Manu Borelli, sagten Sie? The Last Adventure (1967)
Borelli.22, automatic weapon, clip fed.Eine.22er Borelli. Eine automatische Waffe. Ladestreifen, lange oder kurze Patronen. The Albatross (1973)
Borellian nomen?Borellianisches Wort? The Man with Nine Lives (1979)
- Borellian nomen?- Nomen von der Borellia? The Man with Nine Lives (1979)
Borellian nomen don't draw laser boles by accident.Borellianische Nomen werfen so etwas nicht zufällig. The Man with Nine Lives (1979)
I was in the Astro Lounge when that Borellian nomen plucked a pair of laser boles.Ich war in der Astro Lounge als die Borellianischen Nomen die Laserkugel abgerissen hat. The Man with Nine Lives (1979)
This guy Borelli.Mit BorelliState of Grace (1990)
- Joe Borelli?- Joe BorelliState of Grace (1990)
The one thing Borelli don't want! He'll piss on us if he thinks we lost our manners.Das wird Borelli gar nicht passen, dass wir keine Manieren haben. State of Grace (1990)
Acting like yourself for a change, jumping in there. Not like a greaseball. You check with Borelli before you shit.Endlich warst du wieder der Alte und nicht so ein Arschkriecher, der Borelli um Erlaubnis fragt, wenn er scheißen geht. State of Grace (1990)
Is it something I could help you with, Mr Borelli?Kann ich Ihnen dabei helfen, Mr. BorelliState of Grace (1990)
As a favour, to impress Borelli.Er wollte Borelli mit Stevie einen Gefallen tun. State of Grace (1990)
Stevie ain't wrapped in a ribbon, but Borelli's sense of self- importance is soothed that this goofball ain't walking the streets no more.Borelli fühlt sich als Boss bestätigt, weil ein Idiot weniger die Straßen unsicher macht. State of Grace (1990)
Borelli and Flannery make that deal, people will drop dead all over the city.Wenn Borelli und Flannery ihren Deal machen, wird es ständig Tote geben. State of Grace (1990)
Looks like Borelli's gonna let us in.Ich dachte, wir hätten BorelliState of Grace (1990)
Borelli says nobody gets hit.Borelli will keine Leichen. State of Grace (1990)
Borelli's our ticket so we can retire to Phoenix.Borelli ist unsere Garantie für den Ruhestand. State of Grace (1990)
Somebody for Borelli.Borelli will dich sprechen. State of Grace (1990)
- It's Borelli.- BorelliState of Grace (1990)
Borelli's phoned Frankie. We gotta come to this meeting.Borelli hat Frankie um ein Treffen gebeten. State of Grace (1990)
(Frankie) What happened, apparently, is that Borelli's got this beef with Cavello.(Frankie) Borelli hat sich offensichtlich über Cavello geärgert. State of Grace (1990)
Cavello failed to get permission from Borelli to take out Stevie, which pissed Borelli off cos of this thing with us.Ich denke, Cavello hat Stevie ohne Borellis Wissen getötet. Der war sauer, denn das hätte den Deal gefährden können. State of Grace (1990)
Borelli's got some bullshit Haitian problems.Borelli hat Probleme mit Typen aus Haiti. State of Grace (1990)
Do we like her? We hate her.Das ist Lana Tamborelli von der "Women's Apparel Weekly". Chapter Four: Bombay Highway (2008)
Everything is riding on this dress, and I will not let Lana Tamborelli use me as her litter box.Für mich hängt alles von diesem einen Kleid ab, und ich lasse nicht zu, dass mich Lana Tamborelli als Mülleimer benutzt. Chapter Four: Bombay Highway (2008)
Lyme disease?- Borelliose? Living the Dream (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
BORELLI    B AO0 R EH1 L IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top