ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bootlegging

B UW1 T L EH2 G IH0 NG   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bootlegging-, *bootlegging*, bootlegg
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bootleggingการค้าของเถื่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
yeah, 'cause bootlegging smack in the basement is just the picture of normalcy.ใช่แล้ว แอบผลิต ยาเสพติดในห้องใต้ดิน เป็นภาพที่ปกติมาก Pilot (2008)
They made their millions bootlegging alcohol.พวกเขาทำล้านของพวกเขา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เถื่อน Bad Ass 2: Bad Asses (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOTLEGGING B UW1 T L EH2 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bootlegging (v) bˈuːtlɛgɪŋ (b uu1 t l e g i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
密売[みつばい, mitsubai] (n,vs) smuggling; bootlegging; illicit trade; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bootlegging
   n 1: the act of making or transporting alcoholic liquor for sale
      illegally; "the Prohibition amendment made bootlegging
      profitable"
   2: the act of selling illegally or without permission; "the
     bootlegging of videotapes is common in Asia"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top