ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blech

B L EH1 K   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blech-, *blech*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They need help, just like you. Blech. You know what?พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ เช่นเดียวกับเธอ เธอรู้ไหม ที่ฉันเคยบอกไป (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLECH    B L EH1 K
BLECHA    B L EH1 CH AH0
BLECH'S    B L EH1 K S
BLECHER    B L EH1 K ER0
BLECHLEY    B L EH1 K L IY0
BLECHMAN    B L EH1 K M AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blech {n}; Walzblech {n}sheet metal [Add to Longdo]
Blechabräumer {m} [techn.]tray disposition point [Add to Longdo]
Blechanschluss {m}sheet metal flashing [Add to Longdo]
Blechbearbeitung {f}shaping of sheet [Add to Longdo]
Blechblasinstrument {n}; Blechinstrument {n} [mus.] | Blechblasinstrumente {pl}brass instrument | brass instruments [Add to Longdo]
Blechbläser {m} [mus.]brass [Add to Longdo]
Blecheinlage {f}metal insert [Add to Longdo]
Blechgeschirr {n}tinware [Add to Longdo]
Blechhaube {f}sheet metal cover [Add to Longdo]
Blechkiste {f} | Blechkisten {pl}junker; wreck; jalopy; tin lizzy; flivver | junkers [Add to Longdo]
Blechmantel {m}steel jacket [Add to Longdo]
Blechmutter {f}speed nut [Add to Longdo]
Blechöse {f}sheet-metal eyelet [Add to Longdo]
Blechpaket {n} [techn.]stack of sheets; bundle of laminations [Add to Longdo]
Blechplatte {f}sheet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Blech /blɛç/ 
   plate; sheet metal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top