ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bitar

B IH1 T ER0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bitar-, *bitar*
CMU English Pronouncing Dictionary
BITAR    B IH1 T ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
エランビタール;エランヴィタル;エランビタル[, eranbita-ru ; eranvitaru ; eranbitaru] (n) (See 創造的進化) elan vital (hypothetical driving force behind creative evolution) (fre [Add to Longdo]
テレビタレント[, terebitarento] (n) television talent [Add to Longdo]
ビタライス[, bitaraisu] (n) Vitarice [Add to Longdo]
酒浸り[さけびたり;さかびたり, sakebitari ; sakabitari] (adj-no) (1) liquor-soaked; (n) (2) continuous drinking; daily drinking; binge drinking [Add to Longdo]
入り浸り[いりびたり, iribitari] (n) frequenting; staying around [Add to Longdo]
入り浸る;入りびたる[いりびたる, iribitaru] (v5r,vi) (1) to stay long; to hang around; to hang out; (2) to be immersed; to be soaked; to seep in [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top