ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bickert

B IH1 K ER0 T   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bickert-, *bickert*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bickert มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bickert*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm going to say, "Mr. Bickert...Ich werde sagen: "Herr BickertBeethoven's 2nd (1993)
I was walking back to school with my friend, Miss Bickerton, when we were set upon by some villainous, evil gypsies.Ich war mit Miss Bickerton auf dem Rückweg zum Pensionat. Da wurden wir von einer Bande übler Zigeuner überfallen. Episode #1.3 (2009)
Copyright from ecOtOne™Übersetzung: Anja Graefe, Deluxe Klaus Bickert Rio 2 (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
BICKERT    B IH1 K ER0 T
BICKERTON    B IH1 K ER0 T AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top