ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beret

B EH1 R AH0 T   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beret-, *beret*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beret[N] หมวกกลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beret(บะเร') n. หมวกผ้าสักหลาดที่ไม่มีปีก,หมวกบาเรท์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What still remains unexplained by local authorities is just how and where the former Green Beret came into possession of the weapons with which he allegedly killed one deputy sheriff, and tried to kill 6 others.ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นเพียงวิธีการและที่กรินเบเรอดีต เข้ามาครอบครองอาวุธ First Blood (1982)
Look, I know that you're nervous, Smallville, but you got to remember I grew up around green berets and navy seals, not cornstalks and jersey cows.ฟังนะ ฉันรู้ว่าคุณกังวล.. พ่อหนุ่มสมอลวิลล์ แต่คุณจำได้นะฉันโตจากหน่วยรบกรีนเบเร่และ นาวิกโยธิน ไม่ใช่้ในไร่ข้าวโพดกะทุ่งเลี้ยงวัว Odyssey (2008)
No one's wearing berets this year.ไม่มีใครเขาสวมหมวกแบบนี้หรอกนะ Princess Protection Program (2009)
I figured we need a name. Like, you know, Green Berets or Navy SEALs.นั่นแปลว่าฉันไม่สนใจคุณ ยกเว้นแต่ว่าฉันจะสนใจ G-Force (2009)
The UN wear blue berets and the FDLR wear black berets.สหประชาชาติสวมหมวกผ้าสีน้ำเงิน และ กลุ่มปลดปล่อยรวันดาสวมหมวกผ้าที่ดำ Chuck Versus the Role Models (2010)
I can keep them warm with this beret that I thoroughly laundered and pressed into service as a pancake cozy.ฉันใช้หมวกเบเร่ต์ที่ซักอย่างสะอาด และรีด เก็บฉี่ให้นายได้ The Large Hadron Collision (2010)
By the way, berets are out.ยังไงก็เถอะ หมวกนี่มันเชยแล้ว The Substitute (2010)
Assemble the Pink Berets at once!กับการดูแลของเรามีสิทธิในการกำหนดเป้​​าหมายสำหรับอ Hop (2011)
This is pretty extreme, Carlos. The Pink Berets will find E.B.ไม่ดวงอาทิตย์ ลูกชายของฉัน E.B. ! Hop (2011)
What, you guys are gonna ride around on bikes with berets and fucking baguettes in the basket of the front of your bikes?เธอสองคนกำลังจะไปขี่กันให้ทั่ว ขวบจักรยาน หมวกberets และก็ขนมปัง baguettes ในตะกล้าหน้าจักรยานเธอใช่ไม๊? Bridesmaids (2011)
Look, I got thin cee lo, fat rihanna, jon beret ramsey, and kristen bad wig.ดูนะ... นั่น cee lo แบบผอม rihanna อ้วน jon หมวกเบเรต์ ramsey And Hoarder Culture (2011)
The blue beret means he's Spetsnaz.หมวกเขียนแปลว่าเป็นสเปซนาซ Red Dawn (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BERET B EH1 R AH0 T
BERET B EH1 R EY0 T
BERETS B EH1 R AH0 T S
BERETS B EH1 R EY0 Z
BERETTA B ER0 EH1 T AH0
BERETTAS B ER0 EH1 T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beret (n) bˈɛrɛɪ (b e1 r ei)
berets (n) bˈɛrɛɪz (b e1 r ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贝雷帽[bèi léi mào, ㄅㄟˋ ㄌㄟˊ ㄇㄠˋ, / ] beret [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーンベレー[, guri-nbere-] (n) green beret [Add to Longdo]
ノベレット[, noberetto] (n) novelette [Add to Longdo]
ベレー[, bere-] (n) beret (fre [Add to Longdo]
ベレー帽[ベレーぼう, bere-bou] (n) beret [Add to Longdo]
ベレッタ[, beretta] (n) Beretta (Italian firearm manufacturer) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 beret \beret\ n.
   a cap made of soft cloth with no brim or bill, widening
   somewhat outward from a close-fitting headband to a flat top,
   which often has a button or tab in its center.
   [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beret
   n 1: a cap with no brim or bill; made of soft cloth

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top