ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beber

B IY1 B ER0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beber-, *beber*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beber มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beber*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can invite us to drink your best champagne.Y nos invito a beber su mejor champán. Komm ja schon. The Restaurant (1966)
A trembler?Ein BeberThe Two Jakes (1990)
Bébert?Bebert? The Children of the Marshland (1999)
I actually know someone in advertising.Ich kenne jemanden im Werbebereich. The One Where Rachel Goes Back to Work (2003)
Bravo, Beberuhi.Bravo, Beberuhi. The Class of Chaos 3,5 (2005)
Beberuhi, turn on the lights.Beberuhi, mach das Licht auf. The Class of Chaos 3,5 (2005)
- Quieres algo de beber- Quieres algo de beber Jeff Dunham: Arguing with Myself (2006)
Looks like you need to work on your clearance level, Dick.Schaut so aus als müssten sie an ihrer Freigabeberechtigung arbeiten... Dead Fall (2006)
This is the handover report.Das ist der Übergabebericht. John Rabe (2009)
Excuse me, did anybody try to discourage you from going into the hospitality business?Hat Sie jemals jemand davon abgehalten, in den Gastgewerbebereich einzusteigen? Reagan V. Reagan (2012)
Public relations consultancy founded in 1994 by Harrington School of Business alumna Heather Vanowen.Firmenwerbeberater, gegründet in 1994 durch die Harrington School of Business Absolventin Heather Vanowen. The Long Fuse (2012)
Hi, I am Meron Beber from Israel.Hi, ich bin Meron Beber aus Israel. Atomic Falafel (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEBER B IY1 B ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Werbeberater {m}advertising consultant [Add to Longdo]
eingabebereit seinto accept input [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベベルギヤ[, beberugiya] (n) bevel gear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

  beber
   1. drink; drink to excess
   2. drink

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

  beber
   drink(trinki)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top