ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barbarians

B AA0 R B EH1 R IY0 AH0 N Z   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barbarians-, *barbarians*, barbarian
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Barbarians howl.นัยน์ตาเราประจักษ์ สิ่งพิลึกพิลั่นที่ปรากฏ 300 (2006)
Just there the barbarians huddle sheer terror gripping tight their hearts with icy fingers knowing full well what merciless horrors they suffered at the swords and spears of 300.รับรู้ว่าความโหดร้ายไร้เมตตา จากคมหอกคมดาบของ สปาร์เทินสามร้อยนาย น่าสะพรึงกลัวเช่นใด บัดนี้พวกมันตะลึงลานแล้ว เมื่อทุ่งแห่งนี้ 300 (2006)
And I'd gladly do it again, if it would rid us of these barbarians.และอะไร? ทำให้นังแม่มด มันช่วยพวกข้า เพื่อที่จะมาโดนทำร้ายโดยไอ้บาบาเรียนอีก. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
box of the southern barbarians...กล่องของพวกตะวันตกล่ะมั้ง? Goemon (2009)
That box of the southern barbarians...กล่องของพวกตะวันตก... Goemon (2009)
Trading of goods from the southern barbarians is strictly prohibited.หากเราทำเพิกเฉย แล้วค้าขายต่อไป เกรงว่าเหล่าข้าราช จะไม่พอใจท่าน Goemon (2009)
The barbarians head west.พวกคนเถื่อนมุ่งไปทางตะวันตก The Red Serpent (2010)
If you barbarians won't be still and finish this lamb, none of you will get the chocolate cake.ถ้าไม่หยุดพูดและกินแกะให้หมด แม่จะไม่ให้กินเค้กช็อกโกแลต Love & Other Drugs (2010)
Also, he organizes orgies with wenches and barbarians alike and he takes sperm on him and gives it to women freely.แล้วเขาก็ชอบจัดเซ็กส์หมู่ ที่มีทั้งชายและหญิง เขายินดีมอบสเปิร์มของเขาแก่เหล่าสตรี Your Highness (2011)
How's the situation in the South? Sun Wen and Huang Xing are southern barbarians with big appetites.ซุนเหวินกับหวงซิงมันไอ้พวกคนใต้ป่าเถื่อน ที่กระหายอยากงาบคำโต 1911 (2011)
Scrumptious barbarians, clutching each other's half-naked bodies while writhing on the floor?แบบดิบเถื่อน ถอดเสื้อ กระโจนปล้ำกันบนพื้นเหรอ Raging Fae (2011)
Barbarians maybe warriors..ชาวบาร์บาเรียนอาจจะเป็นนักรบ Conan the Barbarian (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
BARBARIANS    B AA0 R B EH1 R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barbarians    (n) bˈaːbˈɛəʴrɪəʴnz (b aa1 b e@1 r i@ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
夷国[いこく, ikoku] (n) land of the barbarians [Add to Longdo]
夷俗[いぞく, izoku] (n) customs of the barbarians [Add to Longdo]
夷蛮戎狄[いばんじゅうてき, ibanjuuteki] (n) the barbarians beyond the borders of old China [Add to Longdo]
夷狄[いてき, iteki] (n) barbarians; aliens [Add to Longdo]
四夷[しい, shii] (n) the surrounding barbarians (from Chinese) [Add to Longdo]
征夷[せいい, seii] (n) warring against barbarians [Add to Longdo]
征夷大将軍[せいいたいしょうぐん, seiitaishougun] (n) commander-in-chief of the expeditionary force against the barbarians; great, unifying leader [Add to Longdo]
西戎[せいじゅう, seijuu] (n) barbarians to the west (from Chinese) [Add to Longdo]
東夷西戎[とういせいじゅう, touiseijuu] (n) barbarians to the east and to the west (from the perspective of old China) [Add to Longdo]
南蛮[なんばん, nanban] (n) (1) (arch) (derog) southern barbarians (formerly used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the south); (2) (arch) South-East Asia; (3) (arch) (See 紅毛・2) Western Europe (esp. Spain and Portugal, their South-East Asian colonies, and their goods and people arriving in Japan via the colonies); (pref) (4) exotic (esp. Western European or South-East Asian style); (n) (5) (usu.ナンバ) (in dance, puppetry, etc.) thrusting the right foot and right arm forward at the same time (or left foot and left arm); (6) (abbr) (See 南蛮煮・なんばんに・2) food prepared using chili peppers or Welsh onions; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top