ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

banishing

B AE1 N IH0 SH IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -banishing-, *banishing*, banish
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two, do yoga every morning and night and cleanse my body of toxicity by banishing all negative feelings towards ex-best friends and bass players.สอง เล่นโยคะทุกเช้าเย็น เพื่อล้างพิษในร่างกาย โดยการงดความคิดแง่ลบทิ้ง เรื่องเพื่อนเก่า และมือเบสคนนั้น Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I wish I could, but you were right in banishing me.ฉันคิดว่าฉันทำได้ แต่คุณทำถูกแล้วที่ขับไล่แัน Gaslit (2010)
Banishing Milner,ฉันคิดเสมอว่า... Bylaw (2011)
Wait, don't tell me you're having a change of heart about banishing Curran?อย่าบอกนะว่า คุณเปลี่ยนใจ เรื่องเนรเทศ เคอแรน ? Proof (2011)
But sending it to a place that no longer exists... well, that's banishing it to oblivion. Regina.ก็เหมือนกำจัดมันไปเลยไง เรจิน่า Broken (2012)
How about banishing her to another realm?แล้วถ้าเราเนรเทศนางออกนอกอาณาจักรล่ะ? The Cricket Game (2013)
I took care of it with a banishing spell.แม่จัดการมัน ด้วยคาถาขจัดไปแล้ว Today I Am a Witch (2013)
You really think banishing us is gonna solve anything?นายคิดว่าเนรเทศเราจะแก้อะไรได้เหรอ The Maze Runner (2014)
What we're about to do is the first step in banishing the demon to the netherworld.เป็นขั้นตอนแรกในการขจัดปีศาจเพื่อบาดาล A Haunted House 2 (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
BANISHING B AE1 N IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banishing (v) bˈænɪʃɪŋ (b a1 n i sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バニシングクリーム[banishingukuri-mu] (n) vanishing cream [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Banish \Ban"ish\ (b[a^]n"[i^]sh), v. t. [imp. & p. p. {Banished}
   (b[a^]n"[i^]sht); p. pr. & vb. n. {Banishing}.] [OF. banir,
   F. bannir, LL. bannire, fr. OHG. bannan to summon, fr. ban
   ban. See {Ban} an edict, and {Finish}, v. t.]
   1. To condemn to exile, or compel to leave one's country, by
    authority of the ruling power. "We banish you our
    territories." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive out, as from a home or familiar place; -- used
    with from and out of.
    [1913 Webster]
 
       How the ancient Celtic tongue came to be banished
       from the Low Countries in Scotland.  --Blair.
    [1913 Webster]
 
   3. To drive away; to compel to depart; to dispel. "Banish all
    offense." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Banish}, {Exile}, {Expel}.
 
   Usage: The idea of a coercive removal from a place is common
      to these terms. A man is banished when he is forced by
      the government of a country (be he a foreigner or a
      native) to leave its borders. A man is exiled when he
      is driven into banishment from his native country and
      home. Thus to exile is to banish, but to banish is not
      always to exile. To expel is to eject or banish
      summarily or authoritatively, and usually under
      circumstances of disgrace; as, to expel from a
      college; expelled from decent society.
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top