ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

balmer

B AA1 M ER0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -balmer-, *balmer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา balmer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *balmer*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
embalmer (n ) คนแต่งศพ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's even better than Balmeran cave bugs.Besser als balmerische Höhlenkäfer! The Depths (2017)
Why does Allura get to take a leisurely visit to the Balmera while we have to fly into the belly of a giant space worm to get scaultrite?Warum macht Allura einen Wellnessbesuch in Balmera, während wir für das Scaultrit in den Bauch eines riesigen Allwurms müssen? The Belly of the Weblum (2017)
How are you, Princess?Seid Ihr auf dem Balmera? Stayin' Alive (2017)
We reformed Voltron.Wir befreiten die Olkari und Balmeraner. Stayin' Alive (2017)
Crack a squizzle on the Balmera, Princess.Sternschnuppen-Regen über Balmera. Stayin' Alive (2017)
The Balmera welcomes your return, Princess Allura.Wir Balmeraner freuen uns über Eure Rückkehr, Prinzessin Allura. Stayin' Alive (2017)
How can we help? The Balmera and its people can never thank you enough for all that you've done.Der Balmera und sein Volk können Euch nicht genug dafür danken, was Ihr tatet. Stayin' Alive (2017)
If the Balmera will give it, I need a crystal.Wenn der Balmera dazu bereit ist... -Wir brauchen einen Kristall. Stayin' Alive (2017)
As if the Balmera was protecting itself.Als ob der Balmera sich selbst schützen wollte. Stayin' Alive (2017)
Now that the Balmera is free and healed, the crystal caverns are opened once more.Jetzt, da der Balmera frei und geheilt ist, haben sich die Kristall-Höhlen wieder geöffnet. Stayin' Alive (2017)
To all you Balmerans, thank you once again.Und euch, verehrten Balmeranern, gilt erneut mein Dank. Stayin' Alive (2017)
- [gasps] - Take cover in the Balmera!Sucht Deckung im Balmera! Stayin' Alive (2017)
[grunts] I need to lure it away from the Balmera!Ich muss ihn vom Balmera weglocken. Stayin' Alive (2017)
That monster that attacked us on the Balmera before has returned!Der Monsterkrieger vom Balmera ist zurückgekehrt! Stayin' Alive (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
BALMER    B AA1 M ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top