ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

badger's

B AE1 JH ER0 Z   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -badger's-, *badger's*, badger'
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Badger's cousin took it to his garage. It's safe.ญาติของแบดเจอร์ ลากมันไปเก็บที่อู่ของเขา มันปลอดภัย Bit by a Dead Bee (2009)
Badger's way too loyal to roll.เเบดเจอร์เรียกทนาย Better Call Saul (2009)
- And Badger's gonna spill?- แล้วเเบรดเจอร์จะซัดทอดไหม Better Call Saul (2009)
We're gonna be tight as a badger's bum.เราจะดองกันกลมเกลียว เหมือนลูกตระก้อ Cook (2009)
I have a head like the inside of a drum, and a mouth like a badger's armpit.ในหัวข้ารัวอย่างกับกลอง และปากข้ายังกับรักแร้แบดเจอร์ Goblin's Gold (2010)
Eugh. A badger's armpit?อี๋ รักแร้แบดเจอร์? Goblin's Gold (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
BADGER'S    B AE1 JH ER0 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top