ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anitra

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anitra-, *anitra*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา anitra มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *anitra*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is Danitra Cass. She's C.I.A.นี่คือคุณดานิตรา แคส เจ้าหน้าที่ซีไอเอ Orange Blossom Ice Cream (2014)
Object 4B contains a compound ofcyclonite and panaerythride tetronitrate.Objekt 4B enthält ein Gemisch aus Cyclonit und Pentaerythrittetranitrat. Ja. Left for Dead (2004)
'Farhanitrate' and 'prerajulization'FARHANITRAT und PRÄRAJULISATION. 3 Idiots (2009)
Correct. This is Danitra Cass.- Das ist Danitra Cass. Orange Blossom Ice Cream (2014)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

  anitra
   duck

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top