Search result for

anh

(112 entries)
(0.0334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anh-, *anh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anhydride[N] สารประกอบที่เมื่อรวมกับน้ำจะได้กรดหรือด่าง
anhydrous[ADJ] ปราศจากน้ำ, Syn. waterless, dried up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anhydr-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'ปราศจากน้ำ' (without water)
anhydride(แอนไฮ' ไดรดฺ, -ดริด) n. สารประกอบที่เมื่อรวมกับน้ำจะได้กรดหรือด่าง, สารประกอบที่เอาน้ำออก (removing water)
anhydrous(แอนไฮ' ดรัส) adj. ปราศจากน้ำ, ซึ่งเอาน้ำออกหมด (with all waer removed)
acetic anhydride chem.สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห์
cleanhandsn. ความซื่อตรง,ความบริสุทธิ์
manhandle(แมน'แฮนเดิล) vt. ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี,ผลักไส,กระทำโดยแรงมนุษย์ (ไม่ได้ใช้เครื่องกลไก)
manhole(แมน'โฮล) n. รูหรือปากทางเข้าท่อขนาดใหญ่,ช่องสำหรับเข้าไปตรวจหรือซ่อมแซม
manhood(แมน'ฮูด) n. ความเป็นลูกผู้ชาย,ความกล้าหาญ,ความเด็ดเดี่ยวหรือทรหด,ผู้ชายทั้งหลาย,ความเป็นมนุษย์
manhunt(แมน'ฮันทฺ) n. การตามล่าอาชญากรนักโทษแหกคุกหรืออื่น ๆ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ,การตามหาคนอย่างคร่ำเคร่ง., See also: manhunter n.
panhandlen. ด้ามกระทะ,บริเวณผืนแผ่นดินที่ยืนยาวและแคบ vi. ขอทานตามถนน, See also: panhandler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
manhood(n) ความเป็นชาย,ความกล้าหาญ,ความเด็ดเดี่ยว
womanhood(n) ความเป็นหญิง,ลักษณะผู้หญิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anharmonicแอนฮาร์มอนิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
anharmonic ratioอัตราส่วนแอนฮาร์มอนิก [มีความหมายเหมือนกับ cross ratio] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
anhedoniaภาวะสิ้นยินดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anhedralไม่ปรากฏหน้าผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anhidrosisภาวะขาดเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anhidrotic; antihidrotic๑. สารห้ามเหงื่อ๒. -ห้ามเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anhydraemia; anhydremiaภาวะเลือดขาดน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anhydremia; anhydraemiaภาวะเลือดขาดน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anhydriteแอนไฮไดรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anhydrousไร้น้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anhydramia, Severeเลือดขาดน้ำอย่างมากๆ [การแพทย์]
Anhydridesแอนไฮไดร [การแพทย์]
Anhydrides, Acidกรดแอนไฮไดรด์, กรดแอนฮัยไดรด์ [การแพทย์]
Anhydrite แอนไฮไดรต์
แหล่ง - ในประเทศไทย พบเกิดร่วมกับยิปซัมที่ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และที่แม่สอด จังหวัดตาก และเกิดแทรกในชั้นหินน้ำมันที่จังหวัดกระบี่ ประโยชน์ - ใช้ทำกรดกำมะถัน ใช้ในการทำซีเมนต์ ใช้แกะสลัก ทำแอมโมเนียซัลเฟต และพลาสเตอร์ [สิ่งแวดล้อม]
Anhydriteแอนไฮไดรต์ [การแพทย์]
Anhydrousปราศจากน้ำ, ไม่มีน้ำผลึก, แอนฮัยดรัส [การแพทย์]
Anhydrous Formรูปที่ปราศจากน้ำ, สารปราศจากน้ำ, ไม่มีโมเลกุลของน้ำอยู่ด้วย [การแพทย์]
Anhydrous Sulphates แอนไฮดรัสซัลเฟต
เป็นพวกที่ไม่มีน้ำรวมอยู่ด้วย มี Anhydrite และ Barite [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're anhedonic, incapable of experiencing pleasure.พวกเขาเป็นโรคซึมเศร้า ไม่สามารถรับความกดดันได้ Joy (2008)
Most common cause of anhedonia is schizophrenia. Sure, in white folk.ปกติส่วนใหญ่ของโรคซึมเศร้า จะเห็นภาพหลอน Joy (2008)
Causes anhedonia, seizures, kidney failure, even lactose intolerance.มีอาการซึมเศร้า ชัก และไตวาย กระทั่งแพ้ แลคโตส Joy (2008)
I am Anhora, keeper of the unicorns.ผู้ดูแลยูนิคอน The Labyrinth of Gedref (2008)
And you believe what this Anhora said about the curse to be true?เจ้าเชื่อในสิ่งที่อันโทร่า พูดความจริงเกี่ยวกับคำสาปไหม The Labyrinth of Gedref (2008)
He's convinced Anhora is responsible for it.เขาเชื่อว่า อันโทร่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ The Labyrinth of Gedref (2008)
Have you given any more thought to what Anhora said last night?ท่านได้คิดถึงสื่งที่อันโทร่าพูดเมื่อคืนหรือไม่ The Labyrinth of Gedref (2008)
I have told my father that I will find this Anhora and put an end to it.ข้าบอกกับพ่อข้าไว้ว่าข้าจะตามหาเขา และทำให้มันจบซะ The Labyrinth of Gedref (2008)
When you killed the unicorn, I saw Anhora in the forest.เมื่อตอนที่ท่านฆ่ายูนิคอน ข้าเห็น อันโทร่าที่นั่น The Labyrinth of Gedref (2008)
Why would Anhora appear in Camelot, and then lie to you?นั่นเป็นเหตุผลที่เขามาปรากฎตัวที่คาเมรอต และโกหก The Labyrinth of Gedref (2008)
Now, I think I've figured out what Anhora's next move is going to be, and when he makes it, we're going to be waiting.ตอนนี้ ข้ากำลังหาทาง อันโทร่าจะไปที่ไหน และ เมื่อไรที่เขาจะทำมันอีก เราจะต้องรอ The Labyrinth of Gedref (2008)
Anhora said you would be tested.อันโทร่า พูดว่าเจ้าควรถูกทดสอบ The Labyrinth of Gedref (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรหาร ศิลปอาชา[n. prop.] (Bānhān Sinlapa-āchā) EN: Banharn Silapa-archa   FR: Banharn Silapa-archa
ฝาท่อระบายน้ำ[n. exp.] (fā thø rabai nām) EN: manhole cover   FR: bouche d'égout [f]
นกอ้ายงั่ว[n.] (nok āi-ngūa) EN: Anhingidae   
นกอ้ายงั่ว[n. exp.] (nok āi-ngūa) EN: Oriental Darter   FR: Anhinga roux [m] ; Anhinga d'Asie [m] ; Anhinga d'Afrique [m] ; Anhinga du Sénégal [m] ; Anhinga indien [m]
สารหนู[n.] (sānnū) EN: ratsbane ; white arsenic ; arsenious acid   FR: mort-aux-rats [f] ; arsenic blanc [m] ; anhydride arsénieux [m]
วัยฉกรรจ์[n. exp.] (waichakan) EN: early manhood ; young adulthood ; prime of life   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANHALT    AE1 N HH AH0 L T
ANHEUSER    AE1 N HH AY2 Z ER0
ANHYDRIDE    AE0 N HH AY1 D R AH0 D
ANHEUSER'S    AE2 N HH Y UW1 Z ER0 Z

German-Thai: Longdo Dictionary
anhaben(vt) |hatte an, hat angehabt| ใส่เสื้อผ้า, สวมใส่ เช่น Manche Leute in Europa haben einen Mantel im Winter an. ในฤดูหนาวผู้คนส่วนใหญ่ในยุโรปใส่เสื้อโค้ต, See also: S. tragen,
Anhänger(n) |der, pl. Anhänger| แฟน(เพลง, กีฬา), ผู้คอยสนับสนุนติดตาม , See also: Related: die Anhängerin/ pl. -nen
Schlüsselanhänger(n) |der, pl. Schlüsselanhänger| พวงกุญแจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anhaltende Abwärtsentwicklung {f}downward slide [Add to Longdo]
Anhängekupplung {f}; Anhängerkupplung {f}trailer hitch; hitch [Add to Longdo]
Anhänger {m}; Anhängerin {f} | Anhänger {pl}adherent | adherents [Add to Longdo]
Anhänger {m}clinger [Add to Longdo]
Anhänger {m}collectivist [Add to Longdo]
Anhänger {m} | Anhänger {pl}devotee | devotees [Add to Longdo]
Anhänger {m} (Wohnwagen) | Anhänger {pl}trailer | trailers [Add to Longdo]
Anhänger {m}; Anhängerin {f}; Fan {m} | Anhänger {pl}; Anhängerinnen {pl}; Fans {pl}; Anhängerschaft {f}supporter | supporters [Add to Longdo]
Anhänger {m}henchman [Add to Longdo]
Anhänger {m}; Kleiderbügelhanger [Add to Longdo]
Anhänger {m}; Kennzeichen {n}; Marke {f}tag [Add to Longdo]
Anhängerin {f}; Anhänger {m} | Anhängerinnen {pl}; Anhänger {pl}follower | followers [Add to Longdo]
Anhänger {m}adherer [Add to Longdo]
Anhängerschaft {f}discipleship [Add to Longdo]
Anhängeschürfkübel {m}towed scraper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せん断破壊;剪断破壊[せんだんはかい, sendanhakai] (n) shear failure [Add to Longdo]
みいちゃんはあちゃん[, miichanhaachan] (exp) (See ミーハー) the follower of each new fad [Add to Longdo]
アミノ酸発酵[アミノさんはっこう, amino sanhakkou] (n) amino-acid fermentation [Add to Longdo]
アムホテリシン;アンホテリシン[, amuhoterishin ; anhoterishin] (n) amphotericin [Add to Longdo]
アンハッピー[, anhappi-] (n) unhappy [Add to Longdo]
アンヒューマ[, anhyu-ma] (n) amphiuma [Add to Longdo]
イーエムエムサンハチロク[, i-emuemusanhachiroku] (n) {comp} EMM386 [Add to Longdo]
ウーマンハンター[, u-manhanta-] (n) woman hunter [Add to Longdo]
カンランハギ;ブラックスポットサージャンフィッシュ;ブラックスポットサージョンフィッシュ[, kanranhagi ; burakkusupottosa-janfisshu ; burakkusupottosa-jonfisshu] (n) black-spot surgeonfish (Acanthurus bariene, species of tang found from Mozambique and Maldives to the western Pacific); roundspot surgeonfish; bariene surgeonfish; eye-spot surgeon [Add to Longdo]
キューバンヒール[, kyu-banhi-ru] (n) Cuban heel [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安徽[Ān huī, ㄢ ㄏㄨㄟ, ] Anhui province (Anhwei) in south central China, abbr. 皖, capital Hefei 合肥 [Add to Longdo]
安徽大学[Ān huī Dà xué, ㄢ ㄏㄨㄟ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Anhui University [Add to Longdo]
安徽省[Ān huī shěng, ㄢ ㄏㄨㄟ ㄕㄥˇ, ] Anhui province (Anhwei) in south central China, abbr. 皖, capital Hefei 合肥 [Add to Longdo]
徽剧[Huī jù, ㄏㄨㄟ ㄐㄩˋ, / ] Anhui opera [Add to Longdo]
徽墨[Huī mò, ㄏㄨㄟ ㄇㄛˋ, ] Anhui ink (known for its quality) [Add to Longdo]
徽调[Huī diào, ㄏㄨㄟ ㄉㄧㄠˋ, / 調] Anhui opera [Add to Longdo]
[hàn, ㄏㄢˋ, ] Anhui province [Add to Longdo]
皖系战败[Wǎn xì zhàn bài, ㄨㄢˇ ㄒㄧˋ ㄓㄢˋ ㄅㄞˋ, / ] Anhui faction of Northern Warlords (1912-c. 1920), led by Duan Qirui 段祺瑞 with Japanese support [Add to Longdo]
硬石膏[yìng shí gāo, ˋ ㄕˊ ㄍㄠ, ] anhydrite CaSO4 [Add to Longdo]
[gān, ㄍㄢ, ] anhydride [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブール演算表[ブールえんざんひょう, bu-ru enzanhyou] Boolean operation table [Add to Longdo]
一般配布[いっぱんはいふ, ippanhaifu] general distribution (of software, e.g.) [Add to Longdo]
演算表[えんざんひょう, enzanhyou] operation table [Add to Longdo]
演算方式[えんざんほうしき, enzanhoushiki] arithmetic equation [Add to Longdo]
拡散反射[かくさんはんしゃ, kakusanhansha] diffuse reflection [Add to Longdo]
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]
時間変換係数[じかんへんかんけいすう, jikanhenkankeisuu] time scale (factor) [Add to Longdo]
自己終端判別[じこしゅうたんはんべつ, jikoshuutanhanbetsu] self-delimiting [Add to Longdo]
社団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association [Add to Longdo]
所定期間保存[しょていきかんほぞん, shoteikikanhozon] archiving [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
付録[ふろく, furoku] Anhang, Nachtrag, Beilage [Add to Longdo]
執心[しゅうしん, shuushin] Anhaenglichkeit, Ergebenheit [Add to Longdo]
執着[しゅうちゃく, shuuchaku] Anhaenglichkeit, Beharrlichkeit [Add to Longdo]
執着[しゅうちゃく, shuuchaku] Anhaenglichkeit, Beharrlichkeit [Add to Longdo]
宗徒[しゅうと, shuuto] Anhaenger_einer_Sekte, Anhaenger_einer_Religion [Add to Longdo]
昇格[しょうかく, shoukaku] Anheben_des_Status (einer Institution) [Add to Longdo]
止める[とめる, tomeru] anhalten, unterbrechen [Add to Longdo]
積む[つむ, tsumu] anhaeufen, aufeinanderlegen, sammeln, laden [Add to Longdo]
累積[るいせき, ruiseki] Anhaeufung [Add to Longdo]
郎党[ろうどう, roudou] Anhaenger, Vasallen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top