ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

and this is s [...] re'd be cake.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -and this is s [...] re'd be cake.-, *and this is s [...] re'd be cake.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

and ( AH0 N D) this ( DH IH1 S) is ( IH1 Z) sloane ( S L OW1 N) crosley ( K R AA1 S L IY0), the ( DH AH0) best ( B EH1 S T)-selling ( S EH1 L IH0 NG) author ( AO1 TH ER0) of ( AH1 V) i ( AY1) was ( W AA1 Z) told ( T OW1 L D) there'd ( DH EH1 R D) be ( B IY1) cake ( K EY1 K).

 


  

 
and
  • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
  • ดังนั้น[Lex2]
  • รวมกับ: รวม [Lex2]
  • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
  • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
  • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
  • /AH0 N D/ [CMU]
  • /AE1 N D/ [CMU]
  • (cc) /ænd/ [OALD]
this
  • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
  • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
  • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
  • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
  • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
  • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
  • /DH IH1 S/ [CMU]
  • /DH IH0 S/ [CMU]
  • (j) /ðɪs/ [OALD]
is
  • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
  • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
  • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
  • /IH1 Z/ [CMU]
  • /IH0 Z/ [CMU]
  • (v) /ɪz/ [OALD]
    [be]
  • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
  • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
  • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
  • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
  • /B IY1/ [CMU]
  • /B IY0/ [CMU]
  • (v) /biː/ [OALD]
sloane
  • /S L OW1 N/ [CMU]
crosley
  • /K R AA1 S L IY0/ [CMU]
the
  • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
  • พระเจ้า[Lex2]
  • n. วันอาทิตย์ [Hope]
  • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
  • /DH AH0/ [CMU]
  • /DH AH1/ [CMU]
  • (a) /ðə/ [OALD]
best
  • ดีที่สุด[Lex2]
  • เหมาะสมที่สุด[Lex2]
  • สิ่งที่ดีที่สุด[Lex2]
  • เอาชนะ: ชนะ, เหนือกว่า [Lex2]
  • บุคคลที่ดีที่สุด[Lex2]
  • ดีที่สุด, -ที่สุด [LongdoDE]
  • (เบสทฺ) {bested,besting,bests} adj.,adv. ดีที่สุด,เหมาะสมที่สุด,ใหญ่ที่สุด,มากที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ส่วนที่ดีที่สุด,ภาวะอารมณ์ที่ดีที่สุด vt. ทำให้แพ้,ชนะ,ดีกว่า ###S. outdo ###A. lose [Hope]
  • (adj,adv) ดีที่สุด,เหมาะสมที่สุด,เยี่ยมที่สุด [Nontri]
  • (n) สิ่งที่ดีที่สุด,สิ่งที่เหมาะสมที่สุด [Nontri]
  • /B EH1 S T/ [CMU]
  • (v) /bɛst/ [OALD]
selling
  • /S EH1 L IH0 NG/ [CMU]
  • (v) /s'ɛlɪŋ/ [OALD]
    [sell]
  • ขาย: จำหน่าย [Lex2]
  • โฆษณาให้ซื้อ: ชักชวนให้ซื้อ, เสนอขาย, ประกาศขาย, ชวนให้เลือก [Lex2]
  • เป็นที่ต้องการ: ขายได้ปริมาณมาก [Lex2]
  • แลกกับเงิน: ยอมทำเพื่อเงิน [Lex2]
  • การขาย: วิธีการขาย, การจำหน่าย [Lex2]
  • (เซล) (sold,sold,selling,sells} vt. ขาย,ขายออก,จำหน่าย,เสนอขาย,ชักชวนให้ซื้อ,ชักนำให้ซื้อ,ทำให้ยอมรับ,ทำให้เชื่อมั่น,แลกชีวิต. vi. ขาย,เสนอขาย,เป็นที่ต้องการ -Phr. (sell out ขายหมด) -Phr. (sell up ขายหมด,ขายทอดตลาด) . n. การขาย,วิธีการขาย [Hope]
  • (vt) จำหน่าย,ขาย [Nontri]
  • /S EH1 L/ [CMU]
  • (v) /s'ɛl/ [OALD]
author
  • ประพันธ์: เขียนหนังสือ, แต่งหนังสือ, เขียน [Lex2]
  • ผู้เขียน: นักประพันธ์, นักเขียน, ผู้แต่ง [Lex2]
  • ผู้คิดสร้าง: ผู้สร้าง [Lex2]
  • (ออ'เธอร์) n. ผู้ประพันธ์,นักเขียน,ผลงานประพันธ์,ผู้สร้างสรรค์. -vt. ประพันธ์. [Hope]
  • (n) ผู้แต่ง,ผู้เขียน [Nontri]
  • /AO1 TH ER0/ [CMU]
  • (n) /'ɔːthər/ [OALD]
of
  • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
  • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
  • /AH1 V/ [CMU]
  • /AH0 V/ [CMU]
  • (in) /ɒv/ [OALD]
i
  • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
  • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
  • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
  • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
  • /AY1/ [CMU]
  • (n) /aɪ/ [OALD]
  • (n) /'aɪ/ [OALD]
was
  • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
  • อะไร [LongdoDE]
  • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
  • (vt) pt ของ is [Nontri]
  • /W AA1 Z/ [CMU]
  • /W AA0 Z/ [CMU]
  • (v) /wɒz/ [OALD]
    [be]
  • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
  • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
  • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
  • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
  • /B IY1/ [CMU]
  • /B IY0/ [CMU]
  • (v) /biː/ [OALD]
told
  • กริยาช่อง 2 และ 3 ของ tell[Lex2]
  • (โทลดฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ tell, -Phr. (all told ทั้งหมดนับทุกคน) [Hope]
  • (vt) pt และ pp ของ tell [Nontri]
  • /T OW1 L D/ [CMU]
  • (v) /t'ɒuld/ [OALD]
    [tell]
  • บอก: พูด, แจ้ง [Lex2]
  • เล่า: เล่าเรื่อง, บรรยาย, สาธยาย [Lex2]
  • เปิดเผย[Lex2]
  • เปิดเผยความลับ[Lex2]
  • จำแนกความแตกต่าง: แยกแยะ, บอกความแตกต่าง [Lex2]
  • รู้[Lex2]
  • สั่ง: ขอร้องให้ทำ, บอกให้ทำ [Lex2]
  • รับประกันว่าเป็นจริง (ตามที่กล่าวไว้): รับรอง, ทำให้มั่นใจ [Lex2]
  • มีผลกระทบ: กระทบกระเทือน [Lex2]
  • ทำนาย[Lex2]
  • (เทล) vt.,vi. บอก,แจ้ง,เล่า,พูด,บรรยาย,เปิดเผย,จำแนกความแตกต่าง,แสดงผล. นับคะแนน,ทำนาย,ทำให้เกิดผลชัดเจนหรือรุนแรง,tell off กล่าวหาอย่างรุนแรง ประณาม ด่า,-Phr. (tell on พูดมาก พูดไม่เป็นสาระ) ###SW. tellable adj. -S... [Hope]
  • (vt) บอก,แจ้ง,เล่า,นับ,เปิดเผย,บรรยาย [Nontri]
  • /T EH1 L/ [CMU]
  • (v) /t'ɛl/ [OALD]
there'd
  • /DH EH1 R D/ [CMU]
be
  • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
  • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
  • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
  • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
  • /B IY1/ [CMU]
  • /B IY0/ [CMU]
  • (v) /biː/ [OALD]
cake
  • เค้ก[Lex2]
  • ส่วนแบ่ง[Lex2]
  • (เคด) {caked,caking,cakes} n.ขนมเค้ก,ก้อน vt.,vi. เกาะกันเป็นก้อน [Hope]
  • (n) ขนมเค้ก [Nontri]
  • /K EY1 K/ [CMU]
  • (v) /k'ɛɪk/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • ว่าด้วยโฆษณา
    เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
    Go to Top