ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

And just as f [...] ion gets 'em.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -And just as f [...] ion gets 'em.-, *And just as f [...] ion gets 'em.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

And ( AH0 N D) just ( JH AH1 S T) as ( AE1 Z) fast ( F AE1 S T) as ( AE1 Z) Western ( W EH1 S T ER0 N) Union ( Y UW1 N Y AH0 N) gets ( G EH1 T S) 'em ( EH1 M).

 


  

 
And
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
just
 • ตอนนี้: ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ [Lex2]
 • ถูกต้องตามกฎหมาย[Lex2]
 • ที่เป็นจริง: ที่เป็นของจริง [Lex2]
 • พอดี: ทีเดียว [Lex2]
 • เพิ่งจะ: เพิ่ง, เมื่อครู่นี้, เมื่อสักครู่นี้, เมื่อกี้นี้ [Lex2]
 • เพียงแค่: เพียง, แค่ [Lex2]
 • ยุติธรรม: เที่ยงธรรม, ชอบธรรม [Lex2]
 • เหมาะสม: สมควร [Lex2]
 • อย่างหวุดหวิด: อย่างเฉียดฉิว, อย่างจวนเจียน [Lex2]
 • (จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ [Hope]
 • (adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล [Nontri]
 • (adv) เพิ่งจะ,พอดี,เกือบจะ,เดี๋ยวนี้,แน่นอน [Nontri]
 • /JH AH1 S T/ [CMU]
 • /JH IH0 S T/ [CMU]
 • (j) /ʤ'ʌst/ [OALD]
as
 • ขณะที่[Lex2]
 • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
 • ทั้งๆ ที่[Lex2]
 • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
 • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
 • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
 • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
 • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
 • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
 • /AE1 Z/ [CMU]
 • /EH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /æz/ [OALD]
fast
 • เร็ว: ว่องไว, รวดเร็ว, เร่งรีบ [Lex2]
 • แน่น: ติด, ติดแน่น, ยึดแน่น [Lex2]
 • อย่างรวดเร็ว: อย่างเร่งรีบ, อย่างไม่ชักช้า [Lex2]
 • อย่างมั่นคง: อย่างแน่นอน, อย่างติดแน่น [Lex2]
 • จำกัดอาหาร: งดอาหาร, อดอาหาร, ถือศีลอด [Lex2]
 • ช่วงเวลาอดอาหาร: การอดอาหาร [Lex2]
 • เกือบจะ เช่น Der Kuchen ist fast fertig. ขนมเค้กเกือบเสร็จแล้ว [LongdoDE]
 • (ฟาสทฺ) vi.,n. (การ) อดอาหาร,กินเจ adj. เร็ว,เดินเร็ว,แน่น,ติด,ด้าน,ตื้อ,มั่นคง,ซื่อสัตย์,ไม่ตก (สี) ,สนิท (หลับ) -adv. แน่น,สนิท (หลับ) ,เร็ว. -Phr. (fast asleep หลับสนิท) . [Hope]
 • (adj) รวดเร็ว,ด่วน,เร็ว,แน่น,แข็ง,จดจ่อ,ดื้อ,มั่นคง [Nontri]
 • (adv) โดยเร็ว,โดยสิ้นเชิง,รวดเร็ว,แน่น [Nontri]
 • (n) การอดอาหาร,การลดอาหาร,การกินเจ [Nontri]
 • (vi) อดอาหาร,ลดอาหาร,กินมังสวิรัติ [Nontri]
 • /F AE1 S T/ [CMU]
 • (v) /f'aːst/ [OALD]
Western
 • ซึ่งเป็นของประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา[Lex2]
 • ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก[Lex2]
 • ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตก[Lex2]
 • ี่ซึ่งเป็นคนทางตะวันตกของประเทศหรือภูมิภาค[Lex2]
 • ซึ่งมาจากทางทิศตะวันตก: ซึ่งพัดมาจากทางทิศตะวันตก [Lex2]
 • คนที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตก: คนตะวันตก [Lex2]
 • หนังหรือละครที่เกี่ยวกับดินแดนทางตะวันตกของอเมริกา[Lex2]
 • (เวส'เทิร์น) adj. อยู่ทางทิศตะวันตก ###SW. Western adj. เกี่ยวกับโลกเสรีทางด้านตะวันตกของยุโรปและรวมทั้งอเมริกา [Hope]
 • (adj) ทางตะวันตก,อยู่ในภาคตะวันตก,ของชาวตะวันตก [Nontri]
 • /W EH1 S T ER0 N/ [CMU]
 • /HH W EH1 S T ER0 N/ [CMU]
 • (n) /w'ɛstən/ [OALD]
Union
 • การรวมตัวกัน: การรวมกัน [Lex2]
 • สหภาพ: สหพันธ, สมาคม [Lex2]
 • การสมรส: ชีวิตการสมรส, การมีเรือน [Lex2]
 • สหภาพแรงงาน: สหพันธ์แรงงาน [Lex2]
 • การจับคู่[Lex2]
 • รวมกัน: ซึ่งเป็นพวกกัน [Lex2]
 • จำนวนทั้งหมด[Lex2]
 • (ยู'เนียน) n. การรวมกัน,ความสามัคคี,การสอดคล้องกัน,การสมรสกัน,การสังวาส,สหภาพ,สหพันธรัฐ,องค์การกรรมกร,เครื่องมือเชื่อมต่อ,ส่งท่อร่วม,การเชื่อมกัน. -Phr. (the Union สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกา (สมัยก่อน)) ###S. unification [Hope]
 • (n) การรวมกัน,ความปรองดองกัน,สมาคม,สหภาพ [Nontri]
 • /Y UW1 N Y AH0 N/ [CMU]
 • (n) /j'uːnɪəʳn/ [OALD]
gets
 • /G EH1 T S/ [CMU]
 • /G IH1 T S/ [CMU]
 • (v) /g'ɛts/ [OALD]
  [get]
 • ได้: ได้รับ, รับ [Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อ: มีผลต่อ, กระตุ้น, ชักจูง [Lex2]
 • เจริญ: พัฒนา [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • มาถึง: ไปถึง, บรรลุ [Lex2]
 • ทำให้พอใจ[Lex2]
 • ได้รับ เช่น I got the book yesterday. ฉันได้รับหนังสือเมื่อวานนี้ [LongdoEN]
 • เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว [LongdoEN]
 • (เกท) {got,gotten,getting,gets} vt. ได้,ได้มา,ได้รับ,เอา,ไปเอามา vi. มาถึง,บรรลุ -Phr. (get along จัดการ,ก้าวหน้า,ตกลง,เป็นมิตร) . [Hope]
 • (vi) มาถึง,เข้าใจ,บรรลุ,กลายเป็น,ได้เงิน,มีรายได้ [Nontri]
 • (vt) ได้รับ,ได้มา,ชักชวน,จัดทำ,จัดแจง,หามาได้,ติด(โรค) [Nontri]
 • /G EH1 T/ [CMU]
 • /G IH1 T/ [CMU]
 • (v) /g'ɛt/ [OALD]
em
 • หน่วยวัดขนาดของตัวพิมพ์[Lex2]
 • ใน: เข้าไปใน, ใช้กับสิ่งที่เกี่ยวกับแรง [Lex2]
 • /EH1 M/ [CMU]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top