ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

am i

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -am i-, *am i*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Am I attractive as a woman?ฉันเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ไหมคะ Choices (2017)
Am I better naked or dressed?แบบไหนดีกว่ากันล่ะคะ The Mysterious Million Yen Women (2017)
Why am I the target of this camera?ทำไมกล้องถึงตามถ่ายฉันนะ  ()
How am I going to pay my mortgage?ผมจะจ่ายค่าบ้านยังไงล่ะ Smell the Weakness (2017)
I'm about 90% sure that's an order for patio doors, Terry. Am I right?ฉันแน่ใจเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่านั่น คือใบสั่งซื้อประตูเฉลียง เทอร์รี Salesmen Are Like Vampires (2017)
What am I supposed to do?แล้วข้าจะต้องทำอะไร Dragonstone (2017)
Why am I here?ทำไมข้าถึงมาอยู่ที่นี่ Dragonstone (2017)
Why am I her target?ทำไมฉันถึงตกเป็นเป้าของเธอได้ล่ะ The King (2017)
What, am I in trouble?นี่ผมมีปัญหาเหรอ You Get Me (2017)
Am I gonna be a waitress?ฉันจะไปเป็นสาวเสิร์ฟไหม After Porn Ends 2 (2017)
And I'm going, "How am I gonna do this?"และฉันคิดว่า "ฉันจะทำอย่างไร" After Porn Ends 2 (2017)
How the hell am I gonna shut it off?ฉันจะปิดมันได้อย่างไร After Porn Ends 2 (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
am i... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
am iAm I correct in thinking thus?
am iAm I fully covered in case of an accident?
am iAm I going to have a false tooth or a crown?
am iAm I handsome or not?
am iAm I hungry!
am iAm I included in the team?
am iAm I making myself clear?
am iAm I making sense?
am iAm I on the right road?
am iAm I on the wrong road?
am iAm I slipping?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉันรักเธอ[xp] (chan rak thoē) EN: I love you ; I am in love with you   FR: je t'aime

Japanese-English: EDICT Dictionary
どら焼き;銅鑼焼き[どらやき, dorayaki] (n) Japanese dessert consisting of two slices of kasutera (sponge cake) with red bean jam in between [Add to Longdo]
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
グラムイオン[, guramuion] (n) gram ion [Add to Longdo]
スチームアイロン[, suchi-muairon] (n) steam iron [Add to Longdo]
プログラム名記述項[プログラムめいきじゅつこう, puroguramu meikijutsukou] (n) {comp} program identification entry [Add to Longdo]
押し込む(P);押しこむ[おしこむ, oshikomu] (v5m,vi,vt) (1) to push into; to cram into; to stuff into; to crowd into; (vt) (2) to break in; to burglarize; (P) [Add to Longdo]
外部プログラム入力式計算器[がいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, gaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with external program input [Add to Longdo]
狭む[せばむ, sebamu] (v5m) to squeeze in; to jam in [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top